Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Bardzo dobre wyniki funduszy Skarbiec TFI w 2017 roku

2018-01-11


4 fundusze na pierwszych miejscach, 3 fundusze na drugim, 1 na trzecim i 2 na czwartym miejscu to wyniki osiągnięte przez zarządzających Skarbiec TFI w 2017 roku w swoich grupach porównawczych.
 
 • Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem 38,3%, Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek z wynikiem 33,4%, Skarbiec Top Brands  z wynikiem 32,5% to najlepsze fundusze w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych.
   
 • Skarbiec - Obligacyjny FIZ z wynikiem 5,9% oraz Skarbiec Obligacja z wynikiem 5,7% to najlepsze fundusze w grupie dłużne polskie papiery skarbowe.
   
 • Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 21,2% jest najlepszym funduszem w grupie akcji polskich małych i średnich spółek.
   
 • Skarbiec III Filar z wynikiem 22,9% to najlepszy fundusz w grupie mieszane polskie stabilnego wzrostu.
   
 • Skarbiec Market Opportunities z wynikiem 22,9% to drugi najlepszy fundusz w grupie absolutnej stopy zwrotu uniwersalne.
   
- Bardzo dobre wyniki funduszy Skarbca to przede wszystkim zasługa zespołu zarządzania aktywami, w którym mieszają się doświadczenie z młodością, podejście ściśle fundamentalne z domieszką analizy technicznej, nastawienie na spółki wzrostowe z poszukiwaniem wartości w spółkach „po przejściach”. Stale rozwijamy nasze kompetencje w obszarze makroekonomii, wyboru sektorów, które w dłuższym horyzoncie mogą przynosić ponadprzeciętne zyski, fundamentalnego znajdowania spółek o potencjale bycia liderami w swoich branżach, jak i wyszukiwania okazji inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. mówi Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI S.A. - Nasze portfele są skoncentrowane, składają się z 30 do 50 starannie wybranych spółek , co pozwala na stały ich monitoring. Dużą wagę przywiązujemy do płynności portfeli, dzięki czemu możemy korzystać z pojawiających się szans inwestycyjnych, a także szybko skracać nietrafione pozycje. dodaje Ewa Radkowska-Świętoń.

Wypracowane w ciągu minionych 12 miesięcy wyniki funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI plasują je w czołówce branżowych rankingów.

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek zajmuje pierwszą lokatę w zestawieniu najlepszych funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (opracowanego przez Analizy Online), a Michał Stalmach, zarządzający funduszem, został uznany przez Gazetę Giełdy Parkiet najbardziej obiecującym zarządzającym młodego pokolenia.  -  Fundusz ten na tle grupy zaprezentował się bardzo dobrze, zyskując w ciągu roku ponad 21 proc. Co jest bardzo istotne dla klientów tego funduszu to fakt, że Skarbiec Małych i Średnich Spółekbył odporny na przecenę jaka objęła indeks sWIG80, którego notowania  od  1 maja do 15 listopada 2017 r. spadły o 15,69%.Wypracowany wynik jest efektem skutecznej selekcji jego portfela, w tym naszego przekonania do spółek wzrostowych, liderów w swoich sektorach. - Michał Stalmach, zarządzający funduszem.

Skarbiec Obligacyjny FIZ i Skarbiec  Obligacja wypracowały pierwszy i drugi roczny wynik wśród 24 funduszy w kategorii dłużnych polskich papierów skarbowych, osiągając odpowiednio 5,9% i 5,7%  stopy zwrotu Wbrew oczekiwaniom rok 2017 okazał się być znakomity dla rynku polskich papierów skarbowych. Subfundusz Skarbiec Obligacja w pełni wykorzystał koniunkturę i zapewnił w tym okresie zysk sięgający 5,7 proc. Wynik ten jest wyższy zarówno od zysków porównywalnych funduszy, jak i referencyjnej stopy zwrotu. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki wyciągnięciu właściwych wniosków z analizy sytuacji makroekonomicznej i konsekwentnej realizacji przyjętej na jej podstawie strategii. Przez większą część roku środki inwestowane były w obligacje skarbowe o dłuższym terminie do wykupu, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać możliwości jakie dawał rynek.Grzegorz Zatryb, zarządzający funduszami.

Skarbiec III Filar to lider w kategorii mieszane polskie stabilnego wzrostu.– Skarbiec III Filar zyskał blisko 11,1 proc. Głównym kontrybutorem tak dobrego wyniku było nasze pozytywne nastawienie do sektora bankowego, wsparte selekcją na „misiach”. W przypadku tych drugich, naszą uwagę kierowaliśmy do spółek wzrostowych, liderów w swoich sektorach, unikając spółek przemysłowych, które w 2017 r. raczej zawodziły swoimi wynikami Michał Stalmach, zarządzający funduszem.

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych,Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek oraz Subfundusz Skarbiec Top Brands z wynikami odpowiednio 38,3 proc., 33,4 proc. oraz 32,6 proc. zajmują najwyższe lokaty w kategorii funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych.Wypracowane wyniki są pochodną konsekwentnie realizowanych strategii inwestycyjnych poszczególnych funduszy. W przypadku subfunduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych plan inwestycyjny polega na starannym dobieraniu walorów spółek, koncentrując się głównie na sektorach IT, tzw. nowej ekonomii czy przemysłu 4.0. Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Zaś Subfundusz Skarbiec Top Brandsinwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji. Ich produkty i usługi charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka, patenty, prawa autorskie, technologie i unikalne metody dystrybucji zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku i pozwalają generować dużo wyższą marżę na swoich produktach niż konkurencja. Bartosz Szymański, zarządzający funduszami.

Subfundusz Skarbiec Akcja, z wynikiem 25,4 proc. uplasował się na 4. pozycji w kategorii akcji polskich uniwersalne. Portfel subfunduszu jest złożony z niewielkiej, jak na tego typu fundusze, liczby spółek, zazwyczaj do 50 podmiotów. Dzięki takiemu doborowi subfundusz zyskuje elastyczność, a zarządzający ma bardzo dokładną wiedzę na temat sytuacji w każdej ze spółek. Efektem stosowania powyższej strategii są wyniki plasujące subfundusz w czołówce najlepszych funduszy akcyjnych w Polsce. W 2017 r. Skarbiec Akcja miał prawie dwukrotnie wyższą stopę zwrotu od średniej osiąganej przez fundusze uniwersalne akcji polskich - Jakub Menc, zarządzający funduszem.

Skarbiec Market Opportunities, 22,9 proc. to drugi wynik wśród 72 funduszy w kategorii absolutnej stopy zwrotu uniwersalne. - Strategia funduszu zakłada inwestowanie w podmioty, które mają dać stopy zwrotu sięgające wysokich kilkudziesięciu procent lub nawet kilkakrotność kapitału w ciągu kilkunastu miesięcy. Dotychczas na funduszu zrealizowaliśmy kilka inwestycji, które dały bardzo wysoką stopę zwrotu przy niskim ryzyku. Warto wspomnieć o tym, że jedna z inwestycji w portfelu narodziła się w bardzo krótkim okresie i dała stopę zwrotu przekraczającą 6x włożonego kapitału. Dzięki takim inwestycjom i selektywnym podejściu fundusz osiągnął stopę zwrotu w wysokości 22,9% przy średniej alokacji netto w akcje około 16%Paweł Gierczak, zarządzający funduszem.

Na 29 funduszy Skarbiec TFI, za ostatnie 12 miesięcy pod względem osiągniętych wyników, aż 17 znajduje się w pierwszym kwartylu w swoich grupach porównawczych.