Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

AktualnościSkarbiec TFI najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych roku 2020

Trzy nagrody Alfa 2020 dla Skarbiec TFI oraz jego funduszy

Skarbiec TFI wśród nominowanych do nagrody TFI roku - Dziennik Parkiet


Zespół Rynków Zagranicznych zarządzający Skarbiec Spółek Wzrostowych zdobywcami złotego portfela - dziennik Parkiet

Zarządzający Skarbiec Małych i Średnich Spółek Michał Stalmach zdobywcą złotego portfela - dziennik Parkiet

Skarbiec Spółek Wzrostowych, z wynikiem ponad 122%, najlepszym funduszem otwartym w 2020 roku - Dziennik Rzeczpospolita

Dziennik Parkiet - Wyniki funduszy w 2020. Skarbiec Spółek Wzrostowych funduszem z najwyższą stopą zwrotu ze wszystkich funduszy otwartych a Skarbiec Małych i Średnich Spółek najlepszym funduszem w grupie akcji polskich małych i średnich spółek.

Wstępne podsumowania tegorocznych wyników funduszy Dziennika Parkiet, na 1 miejscu jest Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem +132% a na miejscu 5 jest Skarbiec Małych i Średnich Spółek +48%

Skarbiec Spółek Wzrostowych funduszem z najwyższą stopą zwrotu w tym roku zarobił ponad 103%.
Skarbiec Małych i Średnich Spółek wśród najlepszych tego roku z wynikiem ponad 48%.

Nasze IKZE oferowane w ramach Konta Emerytalnego w czołówce najnowszego rankingu - Analizy Online

Nasze IKE oferowane w ramach Konta Emerytalnego w czołówce najnowszego rankingu - Analizy Online

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. (I kwartał roku obrotowego 2020/2021). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ponad 45 mln PLN (wobec ponad 19 mln PLN rok wcześniej). Wypracowany przez Grupę zysk netto sięgnął ok. 24,2 mln PLN (ok. 3,4 mln PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego). 

Skarbiec III Filar najlepszym funduszem w zestawieniu "TOP10 funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu. Na 4 miejscu znalazł się Skarbiec Top Funduszy Stabilnych - Analizy Online

Informacja o połączeniu Subfunduszu Skarbiec Top Brands i Subfunduszu Skarbiec Rynków Rozwiniętych

Skarbiec Spółek Wzrostowych najlepszym funduszem na rynku - Dziennik Rzeczpospolita

Skarbiec Małych i Średnich Spółek najlepszy w grupie funduszy akcji polskich uniwersalne oraz małych i średnich spółek a Skarbiec III Filar na drugim miejscu w grupie fundusze mieszane polskie - Dziennik Rzeczpospolita

„Zwycięzcą tegorocznego rankingu TFI, tworzonego od lat przez „Rzeczpospolitą”, został Skarbiec TFI, specjalizujące się w tematycznych funduszach akcji…

Skarbiec Spółek Wzrostowych najlepszym funduszem otwartym w tym roku i w okresie ostatnich 3 lat. Skarbiec Top Brands oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek w pierwszej piątce najlepszych funduszy akcji w okresie 3 lat. - Dziennik Parkiet

Zapraszamy na relację z webinaru Kupfundusz.pl z serii "Prosto w fundusz" dotyczący Skarbiec Dłużny Uniwersalny z udziałem naszego stratega i zarządzającego Kamila Sobolewskiego


Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Top Brands oraz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek wśród funduszy otwartych z najwyższymi ocenami w horyzoncie 12 miesięcy. Ranking funduszy akcji globalnych (wrzesień 2020) - Analizy Online

„Wśród rozwiązań dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców pozycję lidera zajął Skarbiec Spółek Wzrostowych. W analizowanym okresie fundusz zyskał +79,7%, przewyższając średnią dla grupy o +74,8%. W dużej mierze było to pokłosie trafnej selekcji oraz koncentracji na megatrendach, m.in. związanych z obszarem nowych technologii.”

W zestawieniu TOP 5 funduszy Skarbiec TFI w III kwartale 2020 znalazły się 4 subfundusze  zarządzane przez Zespół Rynków Zagranicznych Paulinę Brandstätter, Bartosza Szymańskiego, Michała Cichosza i Tomasza Piotrowskiego czyli: Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Top Brands, Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek i Skarbiec Value oraz zarządzany przez Michała Stalmach Skarbiec Małych i Średnich Spółek.

Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek w TOP 5 funduszy w I-III kw. 2020 a Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Top Brands TOP 5 funduszy w III kwartale 2020 - Strefa Inwestorów

Skarbiec Top Brands wśród najlepszych 5 funduszy inwestycyjnych w sierpniu - ranking F-Trust

Skarbiec Top Brands oraz Skarbiec Obligacja najlepszymi funduszami w swoich grupach w sierpniu - Dziennik Parkiet

Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy czym jest efektywność

Skarbiec Małych i Średnich Spółek na 1 miejscu w TOP10 funduszy akcji małych i średnich spółek z najwyższą stopą zwrotu od początku roku - Analizy Online

Skarbiec TFI partnerem gry giełdowej #ParkietChallenge

Skarbiec TFI S.A. uruchamia subfundusz związany z globalnymi trendami społecznymi. Subfundusz będzie działał pod nazwą Skarbiec - Nowej Generacji.

Skarbiec Spółek Wzrostowych w TOP5 najlepszych funduszy w czerwcu 2020, polskie TFI - Ranking F-Trust

Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek wśród najlepszych funduszy pierwszego półrocza - Analizy Online

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa i zarazem wieloletniego pracownika Spółki. Grzegorz Zatryb zastąpi na stanowisku Krzysztofa Stupnickiego, dotychczasowego członka zarządu oraz szefa zespołu produktów inwestycyjnych.

Rady Nadzorcza Skarbiec Holding powołała z dniem 13 marca 2019 r. Annę Milewską na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Tego samego dnia Anna Milewska obejmie też stanowisko Prezesa Zarządu Skarbiec TFI – zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Towarzystwa

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec lutego 2019 roku zarządzało aktywami netto o wartości 4,3 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lutego b.r. wyniosły 1,7 mld PLN, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu m/m (+0,01%).


W dniu 1 marca 2019 r. następuje połączenie subfunduszy: Skarbiec - Top Brands (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Skarbiec - Rynków Wschodzących (dalej: „Subfundusz przejmowany”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Klientom posiadającym jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Rynków Wschodzących, zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Top Brands. Od dnia 28 lutego 2019 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.


1 lutego zmieniają się nazwy dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Skarbiec FIO. Zmiana jest podyktowana wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Nowe nazwy prezentuje poniższa tabela:

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec grudnia 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości 4,4 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 1,6 mld PLN, co oznacza spadek o 17% w porównaniu z końcem 2017 roku.


Z dniem 1 grudnia 2018 roku do zespołu Skarbiec TFI dołączyło dwóch doświadczonych zarządzających. Michał Cichosz i Tomek Piotrowski to zarządzający kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w inwestycjach na rynkach zagranicznych. Przed dołączeniem do Skarbca obaj przez ostanie trzy lata zarządzali z sukcesami funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Przed dołączeniem do Trigon TFI zarządzali natomiast funduszami w Skarbcu, za wyniki których byli nagradzani. Tomek Piotrowski w 2014 otrzymał od Parkietu „Złoty Portfel” za wyniki Skarbiec III filar. Z kolei Michał Cichosz w 2013 Alfę za wyniki Skarbiec Spółek Wzrostowych.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego, a także wymaganiami regulatora w tej sprawie, Skarbiec TFI, od dnia 2 listopada 2018 roku, wprowadza zmiany w nazwach funduszy dłużnych:


Z dniem 1 października 2018 roku do zespołu Skarbiec TFI dołączy Kamil Sobolewski, jeden z bardziej doświadczonych i cenionych na rynku zarządzających aktywami finansowymi, któremu zostanie powierzone lokowanie środków czterech funduszy inwestycyjnych, trzech otwartych oraz jednego zamkniętego. Z kolei za sterami Skarbiec Kasa, największego funduszu zarządzanego przez Skarbiec TFI, stanie Dariusz Lasek, członek zarządu i dyrektor departamentu instrumentów dłużnych i alternatywnych Towarzystwa. Zmienią się zarządzający także dla Skarbiec Rynków Surowcowych oraz Skarbiec Top Funduszy Akcji i Skarbiec Top Funduszy Stabilny.

W dniu 27 września 2018 r. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna od Skarbiec Holding S.A.- i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Umowa wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2018 r.

Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w sierpniu br. 4,6 mld PLN

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zwiększyły się m/m o blisko 4% i przekroczyły kwotę 2 mld PLN

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych były na porównywalnym poziomie m/m i wyniosły na koniec sierpnia br. 2,6 mld PLN

Sprzedaż netto w sierpniu br. wyniosła 42 mln PLN, a za okres styczeń - lipiec 2018 łącznie  560 mln PLN


Skarbiec TFI i Trigon TFI podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi. Dzięki porozumieniu Skarbiec TFI stanie się największym z TFI notowanych na warszawskiej giełdzie pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. Klienci obu towarzystw otrzymają szerszy dostęp do rynków zagranicznych gwarantujących większe bezpieczeństwo i możliwości inwestycyjne.


Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku, przejął od Skarbiec Holding S.A. całość praw i zobowiązań związanych z serwisem Skarbiec24.pl.


Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły na koniec maja b.r. blisko 4,4 mld PLN, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu m/m.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 2 555,1 mln PLN (+6,8% m/m).


Rada Nadzorcza Skarbiec Holding S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Andrzeja Sołdka z dniem 1 lipca 2018 r. w skład zarządu Skarbiec Holding S.A., na stanowisko CFO spółki. Funkcję Prezesa Zarządu od 1 czerwca 2018 będzie sprawowała Pani Ewa Radkowska-Świętoń...

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec lutego 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16,4 mld PLN.
Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Towarzystwa wynosiły na koniec lutego 4,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu z 2017 r. i plasuje Skarbiec TFI w pierwszej piątce niezależnych TFI w Polsce.
Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lutego b.r. wyniosły 2 305,7 mln PLN (+34,7 % vs 2017 r. i +4,3 % m/m).
Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lutego b.r. wyniosły 1 901,2 mln PLN, (+13,0 % vs 2017 r. i -5,7 % m/m).

Grzegorz Zatryb, zarządzający subfunduszem Skarbiec Obligacja otrzyma nagrodę Gazety Parkiet -  Złoty Portfel w kategorii najlepszy funduszy obligacji.

Bartosz Szymański, zarządzający subfunduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych otrzyma nagrodę Gazety Parkiet -  Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz z udziałem rynków zagranicznych.


Grzegorz Zatryb, główny strateg i zarządzający subfunduszem Skarbiec Obligacja otrzymał nagrodę Analiz Online, Alfa 2017 dla najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych.

Alfy Analiz Online są wręczane funduszom z 8 najpopularniejszych kategorii z 4 segmentów rynku: akcyjnego, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowych i pieniężnych.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec stycznia 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16,4 mld PLN.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Towarzystwa przekroczyły w styczniu 4,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i plasuje Skarbiec TFI w pierwszej piątce niezależnych TFI w Polsce.


4 fundusze na pierwszych miejscach, 3 fundusze na drugim, 1 na trzecim i 2 na czwartym miejscu to wyniki osiągnięte przez zarządzających Skarbiec TFI w 2017 roku w swoich grupach porównawczych.  Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem 38,3%, Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek z wynikiem 33,4%, Skarbiec Top Brands  z wynikiem 32,5% to najlepsze fundusze w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych. Skarbiec - Obligacyjny FIZ z wynikiem 5,9% oraz Skarbiec Obligacja z wynikiem 5,7% to najlepsze fundusze w grupie dłużne polskie papiery skarbowe. Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 21,2% jest najlepszym funduszem w grupie akcji polskich małych i średnich spółek. Skarbiec III Filar z wynikiem 22,9% to najlepszy fundusz w grupie mieszane polskie stabilnego wzrostu. Skarbiec Market Opportunities z wynikiem 22,9% to drugi najlepszy fundusz w grupie absolutnej stopy zwrotu uniwersalne.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych – na koniec grudnia 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości 16,2 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 1,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI przekroczyła na koniec miesiąca 3,98 mld PLN. W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia ze wzrostem aktywów pod zarządzaniem w szerokiej grupie funduszy, a sprzedaż netto kolejny miesiąc z rzędu była dodatnia i sięgnęła ok. 35 mln PLN. Od początku roku aktywa funduszy detalicznych Skarbca wzrosły o 839 mln PLN, czyli o 27%.

Z dniem 01.03.2018 wejdzie w życie nowa polityka inwestycyjna subfunduszu Skarbiec Kasa, jednego z najstarszych funduszy pieniężnych w Polsce. Trzonem produktu pozostaną inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego nastawione na płynność i bezpieczeństwo. Zmiany dotkną kategorii papierów korporacyjnych, ponieważ zniknie główne nastawienie na papiery bankowe.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 23 listopada 2017 r. walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pani dr Iwony Sroki w skład rady nadzorczej Towarzystwa. Iwona Sroka z rynkiem kapitałowym w Polsce związana jest od ponad 20 lat. Przez prawie trzy kadencje prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP, a wcześniej tzw. gwaranta rozliczeń KDPW_CLEARPOOL i dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz dołączyła do rady nadzorczej Skarbiec TFI S.A., jednego z wiodących na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Z dniem 1 grudnia 2017 roku, fundusz parasolowy działający dotychczas pod nazwą Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, zmieni nazwę na  Skarbiec - Global Funds SFIO. Wraz ze zmianą nazwy, zmodyfikowana zostanie również jego oferta. Wchodzące w skład funduszu trzy subfundusze będą kontynuowały swoje strategie inwestycyjne, polityka lokowania aktywów dwóch kolejnych zostanie zmieniona, a pozostałe trzy subfundusze ulegną likwidacji.

– Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI zwiększyła się w październiku o 130 mln PLN, czyli o 3,3% w porównaniu z końcem września i przekroczyła na koniec miesiąca 3,96 mld PLN. W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia ze wzrostem aktywów pod zarządzaniem w szerokiej grupie funduszy, a sprzedaż netto sięgnęła 103 mln PLN. Od początku roku aktywa funduszy detalicznych Skarbca wzrosły o 826 mln PLN, czyli o 26%.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec sierpnia 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości blisko 16,3 mld PLN. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec sierpnia b.r. wyniosły 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu z końcem 2016 roku...

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec lipca 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16 mld PLN.  Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lipca b.r. wyniosły 1810 mln PLN, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z końcem 2016 roku.

29 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Skarbiec TFI S.A. – spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.10.2017r. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń, jednej z najbardziej doświadczonych zarządzających i menedżerów na polskim rynku kapitałowym. Ewa Radkowska-Świętoń będzie odpowiedzialna za zespół produktów akcyjnych...

28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Skarbiec TFI S.A. – spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.04.2018 r. w skład zarządu spółki Dariusza Laska – jednego z najlepszych zarządzających i menedżerów na polskim rynku zarządzania aktywami, specjalizującego się w rozwiązaniach dłużnych.


27 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.07.2017r.w skład zarządu spółki Skarbiec TFI S.A. – spółki zależnej od notowanej na GPW Skarbiec Holding S.A. - Pana Krzysztofa Czerkasa. Specjalista ma wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie zarządzania projektami na rynku nieruchomości i od kilku miesięcy pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości Skarbiec TFI S.A.


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec maja 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 18,4 mld PLN. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 1876,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z końcem 2016 roku. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 1980,7 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 21% w porównaniu z końcem 2016. Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych w maju osiągnęły 3,86 mld PLN, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z końcem 2016.

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za 1Q 2017 (3Q roku obrotowego 2016/2017). Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 31,1 mln PLN i były o 79% wyższe w ujęciu rok do roku. Zyski Skarbca wzrosły w tym okresie trzykrotnie: zysk operacyjny EBIT zwiększył się do 10,7 mln PLN (z 3,3 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wzrósł do 8,5 mln PLN (z 3 mln PLN). W okresie 1-3Q roku obrotowego 2016/2017 Skarbiec Holding zanotował 78,1 mln PLN przychodów, 26,3 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 21,4 mln PLN zysku netto.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec kwietnia 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 19,6 mld PLN.
Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec kwietnia b.r. wyniosły 1849,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec marca 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad19,4 mld PLN. W I kwartale 2017 roku aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 410 mln do poziomu 3548 mln PLN (wzrost o 13%). Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z końcem 2016 roku...

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia b.r. wyniosły 1585,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu z końcem grudnia 2016 roku. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia b.r. wyniosły 1664,8 mln PLN (+1,9% m/m)...

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych– na koniec listopada 2016 roku zarządzało aktywami netto o wartości blisko 15,9 mld zł.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec października 2016 roku zarządzało aktywami netto o wartości blisko 15,8 mld zł...


Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI S.A. – jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku – opublikował wyniki finansowe za 3Q 2016 roku (1Q roku obrotowego 2016/2017).

4 stycznia 2017 r. do zespołu Skarbiec TFI S.A. dołączy Jacek Babiński, który obejmie stanowisko Zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego (CIO) w zakresie funduszy akcyjnych oraz mieszanych...


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec września 2016 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16,2 mld PLN...

Lipiec okazał się dla nas kolejnym dobrym miesiącem w zakresie wzrostu aktywów funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI, w tym również aktywów funduszy detalicznych – obecnie pod zarządzaniem Skarbca znajdują się aktywa netto o wartości blisko 16,2 mld PLN.

Aktualnie w ofercie funduszu Skarbiec JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO znajduje się 8 subfunduszy. Oferta skierowana jest w szczególności do osób poszukujących alternatywy dla bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne...

Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca b.r. do Zarządu Skarbiec TFI S.A. z dniem 1 września b.r. został powołany Tomasz Stadnik

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, na koniec maja 2016 roku zarządzało aktywami netto o wartości 15,4 mld PLN. Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 1,4 mld PLN. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec maja b.r. wyniosły 1,6 mld PLN...

Na koniec kwietnia 2016r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,4 mld zł...


Na koniec marca 2016r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,6 mld zł. Aktywa funduszy finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca 2016r. wyniosły 2996,9 mln zł. Sprzedaż netto funduszy finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona inwestorów zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 19 mln zł...


Na koniec lutego 2016 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,9 mld zł i była na zbliżonym poziomie do wartości aktywów na koniec stycznia 2016 roku.

Na koniec stycznia 2016 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI, jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,9 mld zł i była wyższa w porównaniu do wartości aktywów na koniec grudnia 2015 roku (14,4 mld zł)...

Na koniec grudnia 2015 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14,4 mld zł i była wyższa w porównaniu do wartości aktywów na koniec listopada 2015 roku (14,0 mld zł)...

Na koniec listopada 2015 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI – jednego z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, wyniosła 14 mld zł. Na koniec października br. wartości aktywów wynosiła 14,1 mld zł.

9 listopada br. do zespołu zarządzających funduszami Skarbiec TFI dołączył Karol Godyń..

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniu 14 października 2015 roku nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Akcji Nowej Europy. Od dnia dzisiejszego subfundusz funkcjonuje pod nazwą Skarbiec – Globalny Małych i Średnich Spółek.

Od początku tego roku do końca września aktywa w funduszach akcyjnych, zarządzanych przez Skarbiec TFI, wzrosły o ponad 200 mln zł, czyli 15%.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, na koniec sierpnia tego roku zarządzało aktywami netto o wartości 14,59 mld zł.

Wzrost aktywów wynikający z dodatniej sprzedaży netto i dobrych wyników inwestycyjnych w funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI przełożył się na osiągnięcie wzrostów na przychodach i zyskach wypracowanych w okresie pierwszego półrocza 2015 roku przez Skarbiec Holding, właściciela Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku na koniec lipca br. wynosi 14,58 mld zł...

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych
TFI na polskim rynku na koniec czerwca br. wynosi 14,93 mld zł.

Pierwszy kwartał tego roku na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce był bardzo udany. W tym okresie do funduszy detalicznych (otwartych) zarządzanych przez krajowe TFI wpłynęło blisko 5 mld zł, w tym 2,4 mld zł napływów było skierowanych do funduszy akcji i mieszanych.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku, wyniosła na koniec kwietnia br. prawie 16 mld zł. Oznacza to wzrost o 707 mln zł (+5%) w porównaniu do stanu aktywów na koniec marca 2015 r.

Na koniec marca 2015 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku, wyniosła 15,25 mld zł. Oznacza to wzrost o 108 mln zł w porównaniu do stanu aktywów na koniec grudnia 2014 r.

19 marca br na dorocznej Gali “Byki i Niedźwiedzie” Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” uhonorowała najlepsze spółki, instytucje, menedżerów oraz zarządzających. Jednym z Laureatów został Subfundusz Skarbiec-III Filar a wraz z nim zarządzający funduszem Tomasz Piotrowski...

Na koniec lutego 2015 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku, wyniosła 15 307,56 mln zł...

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za czwarty kwartał 2014 roku...

Na koniec stycznia 2015 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku, wyniosła 15 197,7 mln zł. Na koniec grudnia 2014 roku łączna wartość aktywów Skarbiec TFI wynosiła 15 143,6 mln zł...

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku opublikował w raporcie z 13 stycznia br. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na koniec grudnia 2014 roku. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 15 143,6 mln zł.

Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym wynik sprzedaży netto funduszy finansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI przekroczył 100 mln zł, co stanowi ponad 20% rynkowej sprzedaży  funduszy detalicznych...

W maju br minęły trzy lata działalności Subfunduszu Skarbiec-Spółek Wzrostowych, który powstał w 2011 roku z przekształcenia Subfunduszu Skarbiec-Sektora Nieruchomości. Dziś jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych funduszy na rynku a jego 3 letnia stopa zwrotu wynosi +38,8%...

W maju br. sprzedaż netto funduszy finansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI przekroczyła poziom 113 mln zł...

Ogłoszenie mBanku dotyczące likwidacji Skarbiec-Alternatywny SFIO z dnia 29 kwietnia 2014

Ogłoszenie mBanku dotyczące likwidacji Skarbiec-Alternatywny SFIO z dnia 15 kwietnia 2014

Ogłoszenie mBank dotyczące likwidacji SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO opublikowane w Parkiecie 1 kwietnia br.

Informacja o rozpoczęciu procesu likwidacji funduszu Skarbiec-Alternatywny SFIO

W dniu 28 marca br nastąpi połączenie Subfunduszy Skarbiec-Selektywny Nowej Europy i Skarbiec Akcji Nowej Europy...

Nagroda Alfa przyznana przez Analizy Online dla Subfunduszu Skarbiec-Spółek Wzrostowych...

Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Ochrony Kapitału zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec– Market Opportunities, zaś Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec - Top Brands.

Aktywa Skarbiec TFI w 2013 roku zwiększyły się o ponad 3,9 mld zł, w tym aktywa funduszy rynku kapitałowego wzrosły o ponad 263 mln zł, a aktywa rynku niepublicznego o ponad 3,6 mld zł, co daje Skarbiec TFI piąte miejsce na rynku...

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada br., Skarbiec TFI SA otrzymało oficjalną zgodę na uruchomienie funduszu parasolowego Skarbiec-JPMorgan Asset Management Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zmiana nazw Subfunduszy Skarbiec ALOKACJI GLOBALNEJ oraz Skarbiec TOP Funduszy Zagranicznych...

Komunikat Zarządu

18.11.2013

W związku z zainteresowaniem mediów parabankową działalnością spółki Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. (program TVN24 z dnia 06.11.2013r. „Czarno na białym” – Nabici w Skarbiec), której poprzednia nazwa to Polska Korporacja Finansowa Skarbiec Sp. z o.o., może wywoływać niekorzystne skojarzenia z działalnością Grupy Skarbiec, ponownie informujemy, iż wskazana wyżej Spółka nie jest w żaden sposób powiązana ze Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ani innym podmiotem z Grupy Skarbiec...

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynoszą prawie 11 mld zł, co jest najwyższym poziomem w 16-letniej historii Towarzystwa.


Sprzedaż netto funduszy oraz subfunduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI SA przekroczyła w maju 144 mln zł, co od początku 2013r. daje wynik ponad 395 mln zł.

Od stycznia do kwietnia br. sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła aż 252 mln zł, w tym 73 mln zł nowych aktywów wpłynęło do funduszy akcyjnych, a 180 mln zł do funduszy dłużnych.

Sukcesem zakończyła się kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Skarbiec-Obligacyjny FIZ. Tym razem, w subskrypcji serii K, Fundusz pozyskał aktywa w wysokości ponad 22 mln zł.

Po I kwartale 2013r. aktywa netto Skarbiec TFI wynoszą ponad 10,29 mld zł, co jest wynikiem bardzo dobrej sprzedaży zarówno funduszy otwartych, jak i zamkniętych oraz konsekwentnej realizacji przyjętej strategii.Wraz z dniem 11 marca 2013r., Fundusz Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO został przekształcony w Subfundusz Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych...

Sukcesem zakończyła się druga emisja nowego Funduszu Skarbiec TFI, Skarbiec-SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Certyfikaty inwestycyjne serii B przydzielono w dniu 28 lutego 2013r. za łączną wartość ponad 12 mln zł.

JP Morgan Asset Management, światowy lider w zakresie zarządzania aktywami, wybrał Skarbiec TFI na partnera do współpracy na polskim rynku.

Ponad 634 mln zł wyniosła sprzedaż netto funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI w 2012 roku, co było najlepszym wynikiem od czasów ostatniej hossy...

Konto Emerytalne Skarbiec to trzy produkty oszczędnościowe połączone w jeden Program - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE-Skarbiec), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE-Skarbiec) i plan systematycznego oszczędzania (PSO-Skarbiec).

Fundusze SKARBIEC TFI ponownie wyróżnione. Tym razem to Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja, osiągając stopę zwrotu na poziomie 188%, znalazł się w czołówce najbardziej zyskownych funduszy ostatnich dziesięciu lat. Zestawienie przygotował zespół Analiz Online.

22 października br odbyło się 3. Doroczne Spotkanie Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, pod hasłem „Warto polegać na Certyfikowanych Doradcach Finansowych EFPA”.

Skarbiec TFI SA uruchomił nowy Subfundusz, wydzielony w ramach Funduszu parasolowego Skarbiec FIO, Skarbiec-Market Neutral.

142 mln złotych nowych aktywów wpłynęło do funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI SA. To rekord i niepodważalnie najlepszy wynik od ponad 5 lat.

Według najnowszego rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowanego przez Analizy Online, w kategorii fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, obejmującego stopy zwrotu w horyzoncie 6 miesięcy, Skarbiec Spółek Wzrostowych ze stopą zwrotu wynoszącą 13,98%...

Zgodnie z opracowanym przez Analizy Online rankingiem funduszy inwestycyjnych, obejmującym stopy zwrotu uzyskane w przeciągu ostatnich 6 miesięcy , Skarbiec Obligacyjny FIZ okazał się najlepszym funduszem...

Ranking funduszy inwestycyjnych przygotowywany przez Analizy Online pokazał, iż Skarbiec Obligacja zajął...

W „Gazecie Wyborczej” z 20 lipca redaktor Maciej Samcik w artykule „Czy czas wyrzucić WIBOR na śmietnik” nieco mimochodem ogłosił, iż międzybankowy rynek pieniężny umarł. Wzorem Marka Twaina spieszę donieść, iż informacje te są mocno przesadzone.

Skoro państwo zabrania obywatelom zadłużania się w walutach obcych, dlaczego robi to samo i to w coraz większym stopniu ?

Banki nie ufają obywatelom, sektorowi bankowemu nie ufają rządy a rządom inwestorzy - nie wróży to dobrze przyszłości strefy euro.

W najnowszym rankingu funduszy inwestycyjnych opublikowanym w Pulsie Biznesu (2012-07-04) subfundusze zarządzane przez Skarbiec TFI zajęły czołowe lokaty w kategorii miesięcznej stopy zwrotu.

Zgodnie z opracowanym przez Analizy Online rankingiem funduszy inwestycyjnych, obejmującym stopy zwrotu uzyskane w pierwszym półroczu 2012 r, Skarbiec Obligacyjny FIZ okazał się najlepszym funduszem w grupie funduszy dłużnych polskich.

„Obligacja” i „bezpieczeństwo” podobno nie są synonimami, termin „ryzyko kredytowe” ujrzał światło dzienne, a Kopernik umarł…


Marek Rybiec jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Inwestycji Kapitałowych, Zarządzania i Marketingu oraz Rynku Funduszy Inwestycyjnych.

Jednym z fundamentów wzrostów z ostatniego okresu było rosnące przekonanie rynków finansowych o zbliżającym się trzecim etapie luzowania ilościowego czyli QE3.

W związku z informacją dotyczącą zgłoszenia wniosków o upadłość firm PBG, Hydrobudowa oraz Aprivia...

„Hammurabi”

04.06.2012

Co wspólnego ma Kodeks Hammurabiego i nowy, niemieckiego urząd ? Sprawa jest oczywista: w obu przypadkach mamy do czynienia z próbą kontrolowania cen.

Wiele można powiedzieć o Polakach i naszym podejściu do życia, ale raczej nie to, że jesteśmy optymistami. W rozmowach i publikacjach zdecydowanie zbyt łatwo można natknąć się na argumenty przemawiające za tym dlaczego będzie źle.

Ponad 1000 Szczęśliwców odebrało już swoje nagrody: samochody marki Audi, vouchery turystyczne, iPady i prenumeraty Forbes.

Począwszy od kwietnia 2010 roku Grecja, niewielki kraj na obrzeżu Europy, wywoływała wstrząsy na rynkach finansowych porównywalne tylko z tymi wywołanymi upadkiem Lehman Brothers...

13 kwietnia 2012 roku obligacje serii A ECI-Skarbiec Real Estate Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych debiutują na rynku obligacji Catalyst.

Skarbiec-Obligacyjny FIZ okazał się najlepszym funduszem polskich papierów dłużnych, w marcowym rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowywanym przez Analizy Online.

Co odróżnia dzisiejszego inwestora giełdowego od tego sprzed kilku lat? Może fakt, że nie jest już taki pewien efektywności rynków finansowych czy fundamentalnych zasad ekonomii.

W dniu 14 marca 2012 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w Bielsku-Białej poświęconych edukacji ekonomicznej, którego tematyką przewodnią było bezpieczne inwestowanie kapitału...

Mówi się, że słaba waluta krajowa jest dobra dla gospodarki. Czy rzeczywiście tak jest?


Banki centralne to ostatnia linia obrony przed skutkami kryzysu. Pamiętajmy jednak, że nie dysponują one niewyczerpanymi możliwościami.


Jednym z największych błędów, jakie tylko możemy przypisać kreatorom polityki gospodarczej, jest przeświadczenie o wszechwiedzy. Wydaje im się, że dysponują informacjami pozwalającymi przewidzieć skutki ich posunięć oraz, że ich działania są w stanie wszystko poprawić.


Dynamika polskiego PKB imponuje na tle większości krajów Europy, a produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna rosną w tempie niewiele niższym niż 10% p.a. Ale co stanie się, jeśli doświadczymy gwałtownego spadku inflacji? A nie jest to scenariusz nieprawdopodobny, wręcz można mu nawet przypisać prawdopodobieństwo bardziej zbliżone do jedności niż do 0,5.

Sir John M. Keynes sugerował, że w długim okresie wszyscy będziemy martwi, ale pewne procesy już się rozpoczęły i dobrze jest wiedzieć dokąd nas zaprowadzą…


Skarbiec24.pl, innowacyjna platforma transakcyjna, uruchomiona przez Skarbiec TFI 12 października 2011r., została nagrodzona godłem Odkrycie Roku w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta 2012.

Powiedział kiedyś Carl Mayer von Rothschild blisko dwieście lat temu. Od tego czasu gospodarka się bardzo zmieniła, a globalizacja rynków finansowych posunęła się jeszcze dalej. Podjęte dzisiaj decyzje inwestycyjne mogą mieć swoje konsekwencje po drugiej stronie globu… i za bardzo już  to nikogo nie dziwi.


Trawestując za Plutarchem Pompejusza, prognozowanie  jest rzeczą konieczną i tego się od analityków oczekuje. Skoro tak, to zastanówmy się, co nas czeka w 2012 roku i to pomimo zapowiedzi końca świata na grudzień.


Felieton analityka SKARBIEC TFI Jakuba Krawczyka

29 grudnia 2011r. przydzielono certyfikaty inwestycyjne serii B funduszu inwestycyjnego zamkniętego Skarbiec-Obligacyjny FIZ.

Wraz z dniem 01 stycznia 2012 r. do zespołu zarządzających SKARBIEC TFI dołączyły dwie nowe osoby: Adam Łukojć, który wzmocnił zespół akcji oraz Fryderyk Krawczyk, który zasilił zespół papierów dłużnych...

Skarbiec przedłuża do końca roku loterię, w której - inwestując w fundusze - wygrać można Audi A1, iPady czy atrakcyjne wycieczki.

W czasie trwających dwa tygodnie zapisów, inwestorzy objęli 3486 certyfikatów w cenie 10 tys. zł każdy. Fundusz zebrał aktywa w wysokości 34,86 mln złotych (minimalna kwota aktywów, przy której emisja dochodziła do skutku wynosiła 10 mln zł).

Do końca listopada klienci Alior Banku i Banku BGŻ inwestujący w fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI nie ponoszą opłaty manipulacyjnej i mogą wygrać jedną z ponad tysiąca nagród.

Ruszyła loteria Skarbiec z Nagrodami. Każdy, kto do końca listopada zainwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Skarbiec może wygrać atrakcyjne nagrody – m.in. samochód Audi A1, tablety iPad czy vouchery turystyczne.

Skarbiec wprowadza innowacyjną platformę inwestycyjną skarbiec24.pl oraz plan długoterminowego oszczędzania. Nowym rozwiązaniom towarzyszy akcja promocyjna. Inwestorzy już na początku okresu inwestycji mogą otrzymać premie: iPhone’y, iPady, vouchery turystyczne, czy samochody marki Audi.

Skarbiec Alternatywny zajął pierwsze miejsce w rankingu funduszy inwestycyjnych opracowywanym przez Expander Advisors. Expander – niezależny doradca finansowy - w swoim najnowszym raporcie podsumował kwartalne wyniki funduszy inwestycyjnych. Kryterium były stopy zwrotu osiągane w III kwartale.

Skarbiec Emerytura z Nagrodami – to najnowsza propozycja SKARBIEC TFI, która promuje oszczędzanie na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Z początkiem przyszłego roku Skarbiec zaoferuje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Nie czekając jednak na nowe regulacje prawne, towarzystwo zachęca do oszczędzania w ramach istniejących już rozwiązań - na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE).

Skarbiec TFI wzmacnia pion zarządzania funduszami i powołuje głównego stratega. Skarbiec rozwija obszar zarządzania funduszami. Towarzystwo powołało głównego stratega. Został nim Grzegorz Zatryb, który do tej pory zarządzał w Skarbcu funduszami Skarbiec Alternatywny, Skarbiec Alokacji Globalnej i Skarbiec Rynków Surowcowych, a także – w części papierów dłużnych – Skarbiec Lokacyjny i Skarbiec Ochrony Kapitału.