Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Dr Iwona Sroka nowym członkiem rady nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

2017-11-23


SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 23 listopada 2017 r. walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pani dr Iwony Sroki w skład rady nadzorczej Towarzystwa. Iwona Sroka z rynkiem kapitałowym w Polsce związana jest od ponad 20 lat. Przez prawie trzy kadencje prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP, a wcześniej tzw. gwaranta rozliczeń KDPW_CLEARPOOL i dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz dołączyła do rady nadzorczej Skarbiec TFI S.A., jednego z wiodących na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Dr Iwona Sroka posiada wysokie kwalifikacje i ogromne doświadczenie na rynku kapitałowym – w ostatnich latach (2009 – 2017), jako prezes GK KDPW odpowiedzialna była za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowym do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, co było efektem konsekwentnie realizowanej od 2009 roku strategii, zaprojektowanej przez Zarząd pod jej nadzorem. Iwonę Sroka jako prezes GK KDPW wprowadziła szereg zmian systemowych w spółce, w wyniku których mamy w Polsce unikatową i najbardziej rozwiniętą infrastrukturę post‐transakcyjną w całym regionie Europy Środkowo – Wschodniej, a GK KDPW świadczy już swoje usługi poza Polską, dla klientów w krajach UE. W 2014 r. izba KDPW_CCP uzyskała autoryzację na gruncie europejskich aktów prawnych dla waluty PLN, a w 2016 – rozszerzenie autoryzacji także o walutę EUR. W 2012 r. zgodnie ze strategią opracowaną pod nadzorem Iwony Sroki, utworzono repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR), które jako jedno z 4 pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym). Będąc prezesem KDPW Pani Iwona Sroka rozwinęła także funkcje tej instytucji jako agencji numerującej, która obecnie nadaje kody ISIN, CFI, FISN i LEI instrumentom finansowym i podmiotom.

Dr Iwona Sroka jest Inicjatorką i pomysłodawczynią Kongresu Rynku Kapitałowego – dorocznego spotkania teoretyków i praktyków rynku kapitałowego. Głównym założeniem Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym. Najbliższy kongres odbędzie się 6 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW i KDPW_CCP przez Iwonę Srokę instytucje te były wielokrotnie nagradzane za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce, m.in. przez: Izbę Domów Maklerskich w kategorii „Instytucje współpracujące z Izbą”, Bloomberg Businessweek Polska ‐ „Luminatus” za usługę rozliczania derywatów OTC, usługi Agencji Numerującej oraz za repozytorium transakcji KDPW_TR, SAP Polska – za innowacyjność, Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ‐ „Wektor”, IBM ‐ „COMMON Europe/IBM Innovation Award”. KDPW znalazł się także na liście najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Pani Iwona Sroka jest uhonorowana licznymi wyróżnieniami z czego najważniejsze to: „Filar Rynku Kapitałowego” (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), statuetka „Byki i Niedźwiedzie” za szczególny wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego (Gazeta Giełdy Parkiet), „TOP20 Menedżerowie na czas kryzysu” (WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (Home & Market) i wiele innych. W 2017 roku Pani Iwona Sroka znalazła się na liście 1000. najbardziej wpływowych ludzi w światowej infrastrukturze rynków finansowych wg. wydawnictwa Patricka L. Young "The World's Most Influential People In Market Structure".

‐ Bardzo się cieszę, że akcjonariusze Skarbca TFI docenili moje kwalifikacje i doświadczenie na rynku kapitałowym. Dla mnie to początek nowego rozdziału w życiu zawodowym – nie mniej pasjonującego niż sama infrastruktura rynku. Nie powiedziałam w tym zakresie jeszcze ostatniego słowa. W Skarbcu na pewno zaangażuję się zgodnie z najwyższym profesjonalizmem i praktyką nadzoru właścicielskiego. Swoją rolę widzę jako osoby przede wszystkim wspierającej zarząd spółki, realizację jej strategii i efektywną komunikację z rynkiem finansowym w Polsce i za granicą.
– mówi Iwona Sroka.

‐ Skarbiec TFI wkracza w nowy etap rozwoju, wyznaczony zmianami uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych. Niebawem zaprezentujemy też nową strategię, będącą odpowiedzią na wyzwania przyszłości i otoczenia biznesowego. Do realizacji naszych ambitnych celów potrzebujemy mocnego zespołu. Pani Iwona Sroka posiada kompetencje, które z pewnością wesprą nas w ich realizacji. – powiedział Bartosz Józefiak, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A.