Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Komentarze i rekomendacje

Przegląd rynków

31.08.2020

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia

Przegląd rynków

17.08.2020

Przeglądu Rynków, w którym znaleźć można aktualne dane dotyczące indeksów światowych i polskich, surowców, stóp procentowych, PKB, inflacji, sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz stopy bezrobocia.

Komentarze do wyników subfunduszy Skarbiec FIO w lipcu 2020 roku

Przegląd rynków

10.08.2020

Przeglądu Rynków, w którym znaleźć można aktualne dane dotyczące indeksów światowych i polskich, surowców, stóp procentowych, PKB, inflacji, sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz stopy bezrobocia.

Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lipcu 2020

Przegląd rynków

30.12.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

16.12.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

05.08.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa 

Przegląd rynków

23.07.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

27.05.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

30.04.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

23.04.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

15.04.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

08.04.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

25.03.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

11.03.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

28.01.2019

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

31.12.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

03.12.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

26.11.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

13.11.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

05.11.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Dekadę temu, w jądrze kryzysu finansowego z nalazły s ię MBS ( mortgage b acked securities) i o parte na nich CDO (collateralized debt obligations), czyli papiery wartościowe, które pozwalały tanio sfinansować z akup a merykańskich nieruchomości, poprzez ukrycie rzeczywistego ryzyka związanego z tym finansowaniem. Napompowana z ich udziałem bańka na rynku nieruchomości pękła z hukiem, którego echa do dziś odczuwamy nawet na peryferiach Europy...

Przegląd rynków

29.10.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

22.10.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

08.10.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

01.10.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

24.09.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Uważam, że teraz jest dobry moment na kupowanie polskich akcji. Największy potencjał widzę w małych i średnich spółkach, ale WIG20 również powinien się dobrze zachowywać. Myślę, że dołek na indeksie WIG był na koniec czerwca. W dołek nigdy nie trafimy i może się zdarzyć, że w perspektywie 3-6 miesięcy będziemy niżej, jednak w perspektywie roku uważam, że indeks WIG będzie wyżej niż dzisiaj. Rozłożyłbym sobie zakup polskich małych i średnich spółek na 4 równe kwoty i kupił we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Spodziewam się wzrostów w perspektywie roku, które mogą być przeplatane korektami. Jednak nie panikowałbym, gdyby indeks spadł o 5%. Wykorzystałbym to do dokupienia polskich akcji.

Przegląd rynków

10.09.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

30.07.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

23.07.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

02.07.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

18.06.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

11.06.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

04.06.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

21.05.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

14.05.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Pracodawcy nadal czekają na ostateczny kształt ustawy o PPK. Skoro będą obowiązani do prowadzenia PPE lub PPK w swoim zakładzie pracy - muszą przygotować się do nowych wyzwań.

Ale ten jakże ważny temat dotyczy nie tylko pracodawców. Trwająca od kilku miesięcy dyskusja o kształcie przyszłych emerytur wzmogła zainteresowanie tematem emerytalnym wśród zwykłych Polaków. Oto bowiem zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że problem niskich świadczeń dotyczyć może każdego z nas.

Przegląd rynków

07.05.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Jednymi z najważniejszych dokumentów regulujących funkcjonowanie wdrożonego w organizacji Pracowniczego Konta Emerytalnego są umowa zakładowa i umowa z instytucją finansową, które określają m.in. jak będą inwestowane środki jego uczestników. Jeszcze kilkanaście lat temu, na ogół był zdefiniowany jeden – wspólny dla wszystkich pracowników danej organizacji – sposób lokowania ich kapitałów. Najczęściej był to fundusz stabilnego wzrostu, inwestujący około 30% - 40% aktywów na rynku akcji.

Przegląd rynków

23.04.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Ustalenie zasad PPE i wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać środkami – to pierwszy krok do wdrożenia programu. Od tego momentu – przed pracodawcą jeszcze sporo pracy – trzeba zawrzeć niezbędne umowy, a sam program musi być zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warto więc jak najefektywniej wykorzystać ten czas – aby cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.


Jeśli pracodawca zdecyduje się na wdrożenie PPE – powinien pamiętać, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Utworzenie PPE wymaga zawarcia umowy zakładowej pomiędzy pracodawcą, a reprezentacją pracowników. W kolejnym kroku, zawarcia - umowy pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową, a następnie zarejestrowania programu przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Projekt ustawy o PPK wzbudził wiele emocji, a długa lista uwag złożonych przez różne środowiska wskazuje, że zapewne spodziewać się należy w nim jeszcze zmian i modyfikacji. Nic dziwnego – ten temat dotyczy wielu grup interesariuszy: pracowników, pracodawców i instytucji finansowych.

Tak liczny odzew powinien cieszyć – gdyż oznacza, że temat jest naprawdę ważny społecznie. Z drugiej strony – nakłada to wielką odpowiedzialność na autorów projektu – nie da się bowiem uwzględnić wszystkich uwag. Niektóre będą ze sobą sprzeczne, inne z kolei wiązałyby się z tak dużymi zmianami, że ostatecznie PPK okazałyby się czymś zupełnie innym niż zakładano lub nie spełniłyby swego celu.

Przegląd rynków

26.03.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

19.03.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Deja Vu

19.03.2018

W 2016 roku, wraz z pojawieniem się wyższych odczytów inflacji, przekonanie o rychłym początku wzrostu rentowności na rynkach bazowych stało się dominującym poglądem. Odebrany jako pro wzrostowy wybór Donalda Trumpa na prezydenta  przypieczętował zdaniem wielu los obligacji. W końcu dziwna sytuacja, w której drożały i akcje i obligacje miała ulec zmianie. Rzeczywiście, listopad 2016 był miesiącem, w którym zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w strefie euro rentowności obligacji rządowych mocno wzrosły. Wbrew jednak oczekiwaniom, przez cały 2017 praktycznie nic już ciekawego się nie zadziało.

Skierowanie projektu ustawy o PPK do konsultacji społecznych spowodowało  wzmożone zainteresowanie tematyką emerytalną nie tylko wśród ekspertów ale przede wszystkim wśród pracodawców.  PPE czy PPK – to jeden z najgorętszych ostatnio tematów.  Z uwagi na projektowany harmonogram wejścia w życie nowych przepisów jako pierwsi będą podejmować decyzję najwięksi pracodawcy i w praktyce to oni  „przetrą szlaki” dla mniejszych firm, które zapewne z uwagą będą śledzić praktykę rynkową i wyciągać wnioski dla siebie.

Przegląd rynków

12.03.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nadal budzi emocje. Zgodnie z zapowiedziami – obowiązek tworzenia PPK powstanie już od 1 stycznia 2019 roku – początkowo tylko w odniesieniu do podmiotów zatrudniających ponad 250 pracowników, po to by co kolejne pół roku obejmować swym zasięgiem kolejne grupy coraz mniejszych pracodawców. Docelowo  projekt ustawy przewiduje objęcie obowiązkiem tworzenia PPK wszystkich  osób za które podmioty zatrudniające odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne.

Przegląd rynków

26.02.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

19.02.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

05.02.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

22.01.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

15.01.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

To początek końca

12.01.2018

Rynek na zachodniej półkuli wtorek rozpoczął od konieczności przetrawienia informacji z Japonii. BoJ zdecydował, że ograniczy skup obligacji o terminach zapadalności od 10 do 25 lat o 10 bln jenów czyli 89 mln USD.  Jest to co prawda tylko kilka procent całego programu, ale decyzję taką podjęto po  raz pierwszy od 2016 roku i była ona niespodzianką. Zaskoczenie było na tyle silne, a wnioski pesymistyczne, że rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji przekroczyła 2,5%. Ruch zrobił tak duże wrażenie, że skłonił słynnego zarządzającego Billa Grossa, współtwórcę PIMCO, do ogłoszenia, iż od tego momentu rynek obligacji znajduje się w fazie niedźwiedziej.

Przegląd rynków

02.01.2018

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Pożegnanie z 2017

22.12.2017

Teoretycznie do końca roku zostało jeszcze parę dni, ale okres wokół świąteczny ma to do siebie, że niewiele się dzieje. O mijającym roku nie można powiedzieć, że niewiele się działo, choć jeżeli popatrzymy na rekordowo niską zmienność oraz spadek aktywności na coraz bardziej przeregulowanych rynkach więcej było emocji wokół wydarzeń wpływających na rynki niż potem samych ruchów cen.

Przegląd rynków

18.12.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

11.12.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Między słowami

08.12.2017

Polityka pieniężna nadal rozdaje karty na rynkach finansowych. Dwa główne banki centralne w przyszłym tygodniu ogłoszą swoje decyzje. Ich kierunek nie budzi większych wątpliwości  wśród inwestorów, na tym jednak podobieństwa się kończą Europejski Bank Centralny ma do rozwiązania większy dylemat niż Fed i dlatego kluczowe będzie czytanie między wierszami zapisów z posiedzenia i konferencji prasowej.

Przegląd rynków

04.12.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

20.11.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Polski PKB wzrósł w III kwartale 4,7% r/r, a po odsezonowaniu o 5%. To wynik lepszy od oczekiwań i jeden z wyższych w Unii Europejskiej. Co prawda daleko nam do Rumunii, gdzie wzrost wyniósł 8,8%, ale tam obserwujemy wyraźne przegrzanie gospodarki. Podobną sytuację mieliśmy w Polsce w 2007 roku, choć w mniejszej skali, jednak nadejście kryzysu nie pozwoliło sprawdzić, co stałoby się dalej. Jeżeli znowu nie nadejdzie jakiś globalny kataklizm, to będziemy mieli  okazje przekonać się, jak wygląda wejście w recesję po tak silnym wzroście PKB obiecującej gospodarki Nowej Europy.

Przegląd rynków

13.11.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Ostatnia prosta

13.11.2017

Koniec roku zbliża się nieubłaganie i czas jaki pozostał na uporządkowanie portfeli jest coraz krótszy. Na rynku instrumentów dłużnych był to rok zaskakująco dobry w większości przypadków, w szczególności na rynkach wschodzących. Indeks obligacji południowoamerykańskich wzrósł jak do tej pory o ponad 13%, Europy Środkowej i Wschodniej o 9,7%, azjatyckich o 6,2%. Nie do pobicia są jednak obligacje Grecji, które dały zarobić ponad 23%...

Przegląd rynków

06.11.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Fed i podatki

03.11.2017

Zagadka, która od pewnego czasu zaprzątała uwagę rynków finansowych, została rozwiązana. Donald Trump zdecydował, że nowym szefem Fed zostanie Jerome Powell, co było zgodne nie tylko z moimi oczekiwaniami , o czym pisałem tydzień temu. Powell będzie pierwszym od wielu kadencji nie-ekonomistą piastującym to stanowisko. Budzi to pewne wątpliwości. Nie dlatego, że nie-ekonomista jest jakimś gorszym wyborem ale z tego powodu, że z uwagi na brak prac naukowych trudniej jest ocenić ku jakim poglądom w kwestiach gospodarczych skłania się Jerome Powell.

Przegląd rynków

30.10.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Kwestie kadrowe

27.10.2017

Sytuację na rynkach od dłuższego czasu determinuje to, co dzieje się w bankach centralnych i wokół nich. Po tym jak Europejski Bank Centralny ogłosił szczegóły procesu ograniczania skali skupu aktywów, niepewność w kwestii polityki pieniężnej spadła, choć trzeba zauważyć, że to ulga na pewien czas tylko. W kwestii naszej niewiedzy na temat długofalowych skutków QE i odchodzenia od niego nic się bowiem nie zmieniło. Na razie jednak rynkom spadł kamień z kolektywnego serca.

Przegląd rynków

23.10.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa

Przegląd rynków

16.10.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Lektura protokołu z wrześniowego posiedzenia FOMC dostarczyła bardzo ciekawej informacji. Decyzyjne gremium amerykańskiego banku centralnego zaczęło dopuszczać myśl, że niska inflacja wcale nie jest spowodowana czynnikami
przejściowymi. Jak to zasugerował Robert Kaplan, głosujący członek FOMC, to globalizacja i nowe technologie mogą odpowiadać za niską dynamikę cen. Nie miało to jeszcze wpływu na przewidywania co do poziomu stóp procentowych,
choć z drugiej strony obniżenie prognozy długoterminowej stopy bazowej z 3% do 2,75% może o czymś świadczyć. Rynki finansowe zdają sobie sprawę z rozterek bankierów centralnych i tym uważniej przyglądają się twardym danym
makroekonomicznym, które mogłyby w końcu przekonać władze monetarne, że inflacja w starej dobrej formie wróciła, albo że trzeba się pogodzić z jej bardziej umiarkowaną formą...

W minionym tygodniu największy wpływ na rynki miło referendum w Katalonii, które doprowadziło do wzrostu napięcia na linii Madryt – Barcelona. Mimo wysiłków rządu Hiszpanii doszło ono do skutku, a bezpośrednim efektem były gwałtowne zamieszki, w których ranne zostały setki osób. Raczej nikt nie spodziewał się, że premier Rajoy ucieknie się do zastosowania tak radykalnych środków. Do urn udało się 42% uprawnionych, z czego podobno większość głosowała za niepodległością. Wydaje się, że Madryt przereagował, swoimi działaniami wywołując znacznie większe problemy, niż wynikłyby z samego referendum...

Przegląd rynków

02.10.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Pierwszy krok

25.09.2017

Reakcja rynków na komunikat po posiedzeniu FOMC była bardzo spokojna, nic zresztą dziwnego, bo ogłoszono właściwie dokładnie to, czego wszyscy się spodziewali. Przedział stóp pozostał na niezmienionym poziomie i podane zostały szczegóły redukcji bilansu, które także nie były zaskakujące. Redukcja będzie polegała na zaprzestaniu zakupów w miejsce zapadających papierów. Nie będzie to więc wyprzedaż ale naturalne topnienie sumy bilansowej zgodnie z terminami zapadalności papierów dłużnych...

Przegląd rynków

25.09.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

18.09.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Obecnie na rynku dominuje pokolenie wychowane na „czarnych łabędziach”, upadku Lehman Brothers i kryzysie zadłużenia w Strefie Euro. Stara się ono mieć oczy dookoła głowy, aby nie przegapić jakiegoś ryzyka, tak jak w 2007 roku przegapiono kryzys kredytów „subprime”. Niestety, nerwowe rozglądanie się nie pozwala dostrzec szerszego obrazu. Przykładem może być to, co obecnie dzieje się z Unia Europejską...

Przegląd rynków

11.09.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Dylemat EBC

08.09.2017

Posiedzenie Rady Europejskiego Banku Centralnego mamy za sobą. Tak jak się spodziewano, rynek nie dostał żadnych nowych informacji. Nadal więc oczekuje rozpoczęcia ograniczania skali skupu aktywów i nada nie wie, jak bank centralny strefy euro zamierza to rozegrać. Problem nie jest trywialny. Taper to zaostrzenie polityki pieniężnej i znając skalę i tempo można przeliczyć to na odpowiednik podwyżek stóp procentowych...

Przegląd rynków

04.09.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Geopolityka

01.09.2017

Wydarzeniem tygodnia było wystrzelenie rakiety balistycznej przez Koreę Północną. Co prawda spadła do oceanu, ale przeleciała nad terytorium Japonii, co zostało bardzo źle przyjęte przez społeczność międzynarodową i rynki finansowe. Stało się już tradycją, że co roku podczas wspólnych manewrów południowokoreańsko-amerykańskich Kim Dżong Un przeprowadza jakąś prowokacyjną demonstracje siły, jednak zawsze jest to pewne zaskoczenie dla rynków.

W ostatnich dniach jednym z najbardziej zauważalnych zjawisk na europejskim rynku obligacji było rozszerzenie się spreadów kredytowych obligacji państw peryferyjnych w stosunku do papierów niemieckich. Ruch ten był szczególnie silny na początku tygodnia. Działo się to ze spadkiem apetytu na ryzyko w tle w skali globalnej, warto jednak zwrócić uwagę na jedną szczególna informację, która w dużej mierze odpowiada za siłę tego ruchu. Było to przypomnienie przez media wypowiedzi Berlusconiego o potrzebie wprowadzenia we Włoszech równoległej waluty. Szef populistycznej Forza Italia już od dawna zgłaszał taki postulat, jednak dopiero teraz pomysł ten wywołał większe poruszenie.

Przegląd rynków

21.08.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Sytuację na rynkach finansowych w ostatnich dniach zdominowały obawy związane z rosnącym napięciem na linii Stany Zjednoczone – Korea Północna. Na przechwałki Kim Dzong Una na temat postępów w rozwoju rakiet balistycznych Donald Trump odpowiedział kompletnie niedyplomatycznym tweetem o „ogniu i wściekłości”. Mniej więcej w tym samym czasie media doniosły, że północnokoreański reżim może dysponować ładunkiem nuklearnym na tyle zminiaturyzowanym, że nadaje się do przenoszenia rakietami balistycznymi...

Franki wróciły

07.08.2017

Ostatni tydzień nie był najlepszy dla rynków akcji ale też nie można powiedzieć, że był zły. Było nawet kilka rynków które urosły całkiem przyzwoicie: Brazylia +2%, Hongkong +2,2%, Rosja +2,1% czy Londyn +1,5%. Ten ostatni przypadek to wyjątek wśród rynków rozwiniętych i jego przyczyną była decyzja Bank of England, która doprowadziła do przeceny funta. Utrzymanie stopy bazowej na 0,25% i pozostawienie limitu skupu aktywów na niezmienionym poziomie 445 mld GBP, mimo, że zgodne z oczekiwaniami, osłabiło brytyjską walutę o 1%, co jest dobrą wiadomością dla eksporterów i pomogło spółkom notowanym w Londynie. Indeksy innych giełd Europy Zachodniej praktycznie nie zmieniły w tym okresie wartości. Podobnie zachował się S&P500, za to Nasdaq spadł o 0,5%.

Przegląd rynków

07.08.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

31.07.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

24.07.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

10.07.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

03.07.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

26.06.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Ropa i inflacja

23.06.2017

becna sytuacja na globalnych rynkach, a zwłaszcza na rynku obligacji, nasuwa pytanie, na ile wiara w powrót inflacji była związana ze wzrostem cen ropy naftowej. Skok notowań z okolic 20 dolarów za baryłkę w pobliże 60 dolarów robił wrażenie i stał się bazą do dynamicznego przyspieszenia szerokich indeksów cen. W II kwartale tego roku sytuacja uległa zmianie. Trwający od końca maja odwrót na rynku ropy był kolejnym czynnikiem, który zachwiał wiarę inwestorów w reflację. Indeks cen surowców energetycznych Bloomberga spadł od początku roku o 24%, co z całą pewnością wpłynie na wskaźniki CPI.

Przegląd rynków

20.06.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

12.06.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

05.06.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Opublikowane w ubiegły piątek dane o amerykańskim PKB okazały się lepsze, niż wynikało to ze wstępnego odczytu. Uroczniony wzrost kwartalny wyniósł 1,2% wobec 0,7% w poprzednim szacunku. Także zamówienia na dobra trwałe pozytywnie zaskoczyły, choć roczna dynamika była ujemna. Nie są to więc dane, które mogłyby wpłynąć na decyzję Fed. Prawdopodobieństwo podwyżki na posiedzeniu 14 czerwca implikowane z cen kontraktów na stopę procentową wyniosło 93%...

Przegląd rynków

29.05.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem mijającego tygodnia była publikacja protokołu z majowego posiedzenia Komitetu Operacji Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej. Inwestorzy w końcu doczekali się informacji o dyskusji nad sposobem i tempem redukcji wielkości bilansu amerykańskiego banku centralnego. Zgodnie z oczekiwaniami, nowy, tym razem bilansowy, „taper”, będzie polegał na stopniowym ograniczaniu reinwestycji środków z zapadających papierów skarbowych i obligacji hipotecznych MBS. SOMA (System Open Market Account), czyli ta część bilansu Fed, do której trafiały papiery skupione w ramach QE3 jest warta  4 235 559 915 800 USD (dane na 24 maja). Około 40% to obligacje MBS, reszta to papiery rządu lub jego agencji.

Przegląd rynków

22.05.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

To staje się powoli nudne. Rynkami znowu rządzi polityka. Po krótkim okresie spokoju prezydent Donald Trump po raz kolejny wywołał zamieszanie. Najpierw zwolnił szefa FBI, następnie okazało się, że być może najpierw usiłował odwieść go od prowadzenia śledztwa w sprawie rosyjskich kontaktów jego doradcy, Flynna, z którym rozstał się jakiś czas temu. W efekcie indeks S&P500 doświadczył największego spadku w tym roku, już na otwarciu tracąc 0,7%, zaś do końca dnia 1,8%. Na pocieszenie można tylko zauważyć, że choć największy w 2017, to w całej historii spadek ten znajduje się na odległej, 64 pozycji rankingu spadków. Zniżki dotknęły wszystkich rynków.

Przegląd rynków

15.05.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Miecz Damoklesa

12.05.2017

Temat Grecji powrócił, co nie było zaskoczeniem, dla odmiany jednak są to dobre wiadomości. Po długich negocjacjach rząd tego kraju uzgodnił w końcu warunki, na jakich uruchomione zostaną środki z programu ratunkowego. Drugiego maja doszło finalnie do porozumienia między Eurogrupą i greckim rządem. Dwa zasadnicze punkty to redukcja emerytur w 2019 roku szacowana na 1% PKB oraz reforma podatku dochodowego od osób fizycznych o takiej samej wartości. Porozumienie zawiera też elementy pro wzrostowe. Jeżeli sytuacja budżetu tego kraju ulegnie poprawie, rząd Grecji będzie mógł wesprzeć gospodarkę poprzez ekspansję fiskalną.

Przegląd rynków

08.05.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Kawa i croissant

05.05.2017

W niedzielę czeka nas finał wyścigu o fotel prezydenta Francji i wygląda na to, że przypadnie on Emmanuelowi Macronowi. Sondaże wskazują, że uzyska ponad 60-procentowe poparcie, zaś u bukmacherów jego szanse oceniane są na 91%. Widać to także na rynkach finansowych. Różnica między rentownościami dziesięcioletnich obligacji skarbowych Francji i Niemiec spadła do 45 punktów bazowych czyli poziomu z listopada ubiegłego roku. Jest to mediana tej zmiennej z ostatnich 5 lat, choć z uwagi na podwyższony poziom ryzyka w 2012 roku jej rozkład jest mocno skośny.

Przegląd rynków

24.04.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Kończący się właśnie tydzień upłynął pod przemożnym wpływem wyborów. Francuskie wybory prezydenckie to czynnik, który był znany, doszły natomiast wcześniejsze wybory w Wielkiej Brytanii. Premier Theresa May postanowiła wykorzystać dobre notowania swojej partii dla zdobycia większego udziału w Izbie Gmin, co jest rozsądnym posunięciem w obliczu rozpoczętego procesu opuszczania Unii Europejskiej. Wzmocnienie zaplecza politycznego dla negocjacji było zresztą oficjalnym motywem jej decyzji. Zamieszanie na scenie politycznej w wymierny sposób odbiło się na cenach aktywów...

Czekając na PMI

14.04.2017

Przedświąteczny tydzień charakteryzowała spadająca aktywność inwestorów, był zresztą efektywnie krótszy z uwagi na to, że Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy na większości rynków. Charakteryzował go też dość wyraźny trend ograniczania ryzyka. Stało się tak zapewne za sprawą wyraźnego wzrostu niepewności związanego z sytuacją polityczną na świecie. Zdecydowana reakcja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych na użycie sarinu przez reżim Assada była zaskoczeniem, zwłaszcza w obliczu jego deklaracji w sprawie poprawy relacji z Rosją...

Przegląd rynków

10.04.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Ubiegły tydzień był kolejnym, o którym trudno powiedzieć, czy inwestorzy boją się ryzyka, czy też bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. W zasadzie dominował pesymizm, na rynkach rozwiniętych indeksy giełdowe spadały. Nie były to jednak zmiany, które mogłyby budzić niepokój. Nikkei, który został liderem spadków, stracił 1,3%, S&P500 (do czwartku) spadł o 0,2%, DAX zniżkował o 1%. Trudno jednak mówić o jakimś przejściu w tryb „risk off”, gdyż wiele rynków wschodzących, w tym Warszawa, zwyżkowało. Czynniki natury politycznej przesądziły o spadkach w Turcji, Korei i Brazylii, z kolei Indie, Rosja czy Chiny zwyżkowały.

Przegląd rynków

03.04.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Powrót z gwiazd

31.03.2017

W ostatnich dniach tematem przewodnim dla rynków finansowych był swojego rodzaju powrót do rzeczywistości. Katalizatorem stała się nieudana próba zmiany systemu opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych. „Repeal and Replace” było jednym z głównych haseł kampanii wyborczej Donalda Trumpa, Obamacare miało zniknąć jak tylko zostanie wybrany na prezydenta. Realizacja tej obietnicy nabrała wagi, gdy okazało się, że uchylenie tych ustaw pozwoli wygospodarować w budżecie środki niezbędne do realizacji innej ważnej obietnicy - obniżenia podatków. Już samo przyznanie, że krokiem wstępnym do reformy podatków musi być zniesienie Obamacare pokazuje, że nowy prezydent USA musi liczyć się z realiami wewnątrz swojej własnej partii. Fakt, że część republikańskich kongresmanów nie zadeklarowała poparcia dla uchylenia ustaw był policzkiem, który Donald Trump otrzymał od swojej własnej partii, czy raczej jej części.

Przegląd rynków

27.03.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

52,6%

24.03.2017

W dobiegającym do końca tygodniu znowu karty rozdawała polityka, tym razem amerykańska. Po dość nudnym poniedziałku, wtorek przyniósł solidną porcję dramatyzmu. Rynki finansowe nie znoszą próżni informacyjnej, a początek tygodnia nie obfitował w dane makroekonomiczne czy inne ważne wydarzenia...

Przegląd rynków

20.03.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

13.03.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

06.03.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Na 90%

03.03.2017


W kończącym się właśnie roboczym tygodniu najważniejszym wydarzeniem był powrót obaw przed podwyżkami stóp procentowych w USA. Tym razem polityka za oceanem nie miała na to większego wpływu. Przemówienie Donalda Trumpa przed połączonymi Izbami nie zrobiło na inwestorach wielkiego wrażenia, ale też nikt zbyt wiele się po nim nie spodziewał. Wiadomo było, że jest jeszcze za wcześnie na konkrety. Droga do ustaw podatkowych jest długa, wymaga bowiem wypracowania wspólnego stanowiska przez administrację Prezydenta i Republikanów w Kongresie.

Przegląd rynków

27.02.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Hossa na rynkach akcji trwa. W ubiegłym tygodniu świetnie było widać ją na warszawskim parkiecie, nadal w awangardzie były spółki surowcowe, dołączyły do nich spółki przemysłowe, zwłaszcza chemiczne. Są one w czołówce wzrostów od początku tego roku, ustępując tylko spółkom surowcowym, ciągniętym przez wzrosty cen surowców. To znaczy nie jest to takie oczywiste, gdyż na przykład ropa Brent zdrożała w tym roku zaledwie o 1%, podobnie jak węgiel, a spółki z WIG Surowce o ponad 32%. W przypadku polskich firm duży wpływ mają czynniki natury politycznej z uwagi na ich strukturę właścicielską, które czasami hamują, a czasami przyśpieszają zmiany ich cen w stosunku do zmian na rynkach surowców.

Przegląd rynków

20.02.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

13.02.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Koniec mitu

10.02.2017

W ostatnich dniach polityka nadal była czynnikiem najsilniej wpływającym na rynki finansowe. Podatkowe zapowiedzi prezydenta Trumpa i zamieszanie wokół kandydatury Fillona we Francji wyznaczały kierunki zmian cen i indeksów. Generalnie można było zaobserwować większy apetyt na ryzyko, który objawił się we wzrostach cen akcji i spadkach cen obligacji na rynkach bazowych. W przyszłym tygodniu zaczną być publikowane dane o inflacji, w tym także w Polsce, i na jakiś czas to może stać się determinantem sytuacji na rynkach długu. Rynki akcji będą bardziej wrażliwe na wieści z amerykańskiej polityki.

Powrót Trumpa

30.01.2017


Przemówienie inauguracyjne prezydenta Donalda Trumpa z piątku 20 stycznia nie zaskoczyło rynków finansowych. W większości było powtórką z kampanii wyborczej. Padały więc deklaracje o konieczności odbudowy amerykańskiego przemysłu, o obronie Ameryki przed obcymi i działaniach zmierzających do ochrony gospodarki przed zagraniczną konkurencją...

Przegląd rynków

30.01.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

23.01.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Powrót sceptyków

16.01.2017

W drugim tygodniu roku na rynkach finansowych kontynuowane było odwracanie „Trump trades” z końca 2016. Upływ czasu leczy rany ale także sprzyja refleksji. Inwestorzy najwyraźniej przemyśleli swoje działania z okresu po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i doszli do wniosku, że być może w pewnych sprawach przesadzili. Z całą pewnością zjawisko to dotyczy dolara amerykańskiego. Od początku roku, kiedy indeks DXY ustanowił tegoroczny szczyt, jego wartość spadła o 2%. To spora zmiana, ale w pierwszej połowie dolar osłabł o prawie 7% w stosunku do koszyka walut. U podstaw tego zjawiska leży obecnie sceptycyzm co do powrotu inflacji ale przede wszystkim co do realizacji zapowiedzi podwyżek stóp Fed.

Przegląd rynków

16.01.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

10.01.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

2016 za nami

09.01.2017

2016 za nami, pora więc na krótkie podsumowanie. W powszechnym odbiorze nie był to łatwy rok, narzekania słychać było ze wszystkich stron, a wskazywano głównie na politykę, jako źródło nieszczęść. Rzeczywiście, globalny zwrot ku populizmowi może niepokoić i na pewno takie zdarzenia jak decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej czy wybór Donalda Trumpa mogły zaskoczyć. Jeszcze bardziej  mogła zaskoczyć reakcja rynków finansowych, które nieodmiennie przechodziły w tryb „risk on”. Efektem tych zaskoczeń były wzrostu cen ryzykownych aktywów i to nierzadko zupełnie nie tych, które powinny.

Przegląd rynków

02.01.2017

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przed nami 2017

30.12.2016

Paradoksalnie, jeszcze za wcześnie na podsumowanie roku 2016, kto wie, co jeszcze się wydarzy do końca tego roku. Za to najwyższa pora na prognozy na 2017. Będzie to z całą pewnością rok interesujący, gdyż w 2016 zaszło kilka ważnych zmian i 2017 może być sprawdzianem jak wygląda nowa rzeczywistość.

Przegląd rynków

27.12.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przez cały miniony tydzień rynki finansowe stopniowo wyciszały się przed Świętami i zwykle leniwym czasem między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. Większość indeksów giełdowych nie zmieniła w istotny sposób wartości, dominowały lekkie wzrosty. Wyjątkiem była Ameryka Południowa, gdzie przeważyły spadki. Był to zapewne efekt realizowania zysków po bardzo dobrym 2016 roku. Także na rynkach obligacji panował spokój, po poniedziałkowym umocnieniu się niemieckich obligacji skarbowych...

Wszyscy oczekiwali, że Fed podniesie stopę procentową o 0,25% i tak właśnie się stało. Ale późniejsza reakcja rynku wskazuje, że amerykańskiemu bankowi centralnemu jednak udało się zaskoczyć rynki finansowe. Jak zwykle w jego przypadku kluczowe okazało się brzmienie komunikatu po posiedzeniu oraz pakiet prognoz, w tym słynne „kropki”, wykres na którym przedstawione są oczekiwania członków FOMC co do przyszłego poziomu stopy Fed. Chodzi przede wszystkim o dwie kwestie.

Przegląd rynków

19.12.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  podjął decyzję o przystąpieniu do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim rosnącymi wymaganiami w zakresie regulacji działalności branży zarządzania aktywami oraz potrzebą wzmocnienia roli polskich funduszy inwestycyjnych w budowaniu oszczędności Klientów oraz w funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Polsce.

Przegląd rynków

12.12.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

No taper!

08.12.2016

Pomijając jeden globalny bank, wśród analityków panowała zgoda, że na dzisiejszym posiedzeniu Europejski Bank Centralny nie zmieni skali skupu obligacji rządowych. Mylili się, EBC zdecydował, że począwszy od kwietnia będzie skupował 60 mld EUR miesięcznie, nie 80 mld. Sam program został przedłużony o 9 miesięcy, nie 6 jak przewidywała większość analityków. Można na to patrzeć w ten sposób, że w porównaniu do scenariusza bazowego, nowy, faktyczny, oznacza że ECB skupi papiery nie za 480 mld EUR ale za 540 mld EUR. Czyli więcej, czyli jest lepiej niż oczekiwano. Z drugiej strony ocenianie potencjalnych skutków dzisiejszej decyzji poprzez porównanie jej z, powiedzmy sobie szczerze wziętymi z sufitu oczekiwaniami, nie jest zbyt poważne.

Niedzielne głosowania dały mieszany rezultat. Z jednej strony zwycięstwo antyestablishmentu w Włoszech było miażdżące - przeciwko propozycjom rządu wypowiedziało się 60% Włochów. Z drugiej strony kandydat nacjonalistycznej prawicy Norbert Hofer przegrał w Austrii wybory prezydenckie. Jednak z punktu widzenia rynków finansowych, to drugie wydarzenie miało marginalne znaczenie - Austria, nie dość, że niewielka, to jeszcze nie boryka się z poważniejszymi problemami.

Przegląd rynków

05.12.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

28.11.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Opublikowane w zeszłym tygodniu wstępne dane na temat dynamiki polskiego PKB były bardzo rozczarowujące. Na szczegóły będziemy musieli poczekać do 30 listopada, jednak już teraz można powiedzieć, że polska gospodarka weszła w fazę lekkiej zadyszki. Jest ona spowodowana, technicznie rzecz biorąc, mniejszymi nakładami na inwestycje. Dostępne dane miesięczne nie pozwalają ocenić skali zjawisk, jednak to co już wiemy nie daje na razie nadziei na poprawę.

Przegląd rynków

21.11.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Nowa era

18.11.2016

Zwycięstwo Donalda Trumpa wpisuje się w falę populizmu, która ogarnęła globalną politykę. Według teorii socjologów jest to dalszy ciąg reakcji społeczeństw na kryzys 2008 roku i narastające rozwarstwienie dochodów. W tym kontekście i biorąc pod uwagę mizerną przewagę Hilary Clinton w sondażach, to zwycięstwo kandydata Republikanów powinno być scenariuszem bazowym dla rynków. Tak się jednak nie stało i wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych był zaskoczeniem. Drugim zaskoczeniem była reakcja rynków...

Przegląd rynków

15.11.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

To już dziś. Relatywnie mało ciekawa z punktu widzenia przeciętnego Europejczyka procedura, jaką są wybory Prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym roku stała politycznym odpowiednikiem filmu grozy. Mam na myśli napięcie jakie towarzyszy kampanii wyborczej, a nie sam fakt, że wygrać może jeden czy drugi kandydat – wybór jest trudny, choć z punktu widzenia Polski lepiej, by wygrała Hilary Clinton. Czy jednak taka decyzja amerykańskich wyborców jest także lepsza dla rynków finansowych i tym samym dla naszych pieniędzy?

Przegląd rynków

07.11.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Korekta a nie krach

02.11.2016

Rynki finansowe wciąż znajdują się w stanie bardzo chwiejnej równowagi i często trudno jest znaleźć przyczynę gwałtownych zmian. Dotyczy to także wydarzeń z drugiej połowy ubiegłego tygodnia. Od pewnego czasu krążą plotki o tym, że Europejski Bank Centralny rozpoczął prace nad planem ograniczania skali skupu aktywów. Plotka ta, to efekt utraty przesz inwestorów wiary we wszechmoc banków centralnych. Czynnikami wzmacniającymi siłę plotki stały się ostatnio nieco lepsze dane makro, które z jednej strony zmniejszają presję na luzowanie polityki pieniężnej, z drugiej zaś zwiększają szanse na powrót inflacji...

Przegląd rynków

31.10.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

24.10.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa...

Przegląd rynków

17.10.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Od pewnego czasu Chiny przestały być tematem numer jeden. Po części wynikało to ze znudzenia, bo ile można o jednym i tym samym, po części zaś z braku informacji, które mogłyby wzbudzić kontrowersje. Od ponad dwóch lat dynamika sprzedaży detalicznej oraz dynamika wartości dodanej w przemyśle (czyli miary produkcji sprzedanej przemysłu) utrzymują się na podobnym poziomie: +6 i +10,5% i wykazują podziwu godną stabilność. W efekcie dynamika PKB jest tylko kosmetycznie niższa: 6,7% r/r w II kw. bieżącego roku wobec 6,8% w 2015 i 7,2% w 2014.

Wrócił. Nikt się go nie spodziewał. Zaskoczył wszystkich, tak jak w programach Monty Pythona zaskakiwała Hiszpańska Inkwizycja. Kilka lata temu, niczym Yeti, zaczęto go widywać w Stanach Zjednoczonych – właściwie więc nie tyle Yeti co Big Foot. Potem zagościł na stałe i jego istnienie zostało potwierdzone przez władze Fed. Mam na myśli oczywiście słynny „taper” czyli proces redukowania skupu aktywów prowadzonego przez bank centralny. Tym razem jednak „taper” pojawił się w Europie.

Przegląd rynków

10.10.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

03.10.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Prawdziwym „newsem” są jednak ustalenia ze spotkania państw OPEC w Algierze. Po raz pierwszy od ośmiu lat zaproponowano ograniczenie wydobycia, z 33,7 mln baryłek do 33,5-33 mln baryłek dziennie. Był więc powód do wzrostów ceny ropy. Ale czy rzeczywiście?

Przegląd rynków

26.09.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W środę wieczorem czasu europejskiego rynki finansowe odetchnęły z ulgą. Fed nie zmienił stóp procentowych, co nikogo raczej nie zaskoczyło i nie był zbyt jastrzębi w przekazie, co było miłym rozczarowaniem. Obawiano się bowiem, że nie tylko grudniowa podwyżka zostanie potwierdzona, ale także pojawi się indykacja serii podwyżek w 2017. Tymczasem wymowa „minutes” była niejednoznaczna...

Przegląd rynków

19.09.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W ubiegłym tygodniu sytuacja na rynkach finansowych została zdeterminowana decyzją Europejskiego Banku Centralnego. Inwestorzy nie spodziewali się kolejnej obniżki stóp procentowych, natomiast nie odrzucano tezy, że bank centralny kierowany przez Mario Draghi ogłosi przedłużenie programu skupu aktywów...

Wyczekiwane przez wszystkich dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się słabsze od oczekiwań. Zatrudnienie poza rolnictwem, NFP, wzrosło o 151 tys. wobec konsensu 180 tys. Stopa bezrobocia, wbrew oczekiwaniom nie spadła do 4,8%, tylko utrzymała się na poziomie 4,9%. Kolejne dane okazały się jeszcze bardziej rozczarowujące...

Przegląd rynków

05.09.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W ostatni piątek rozpoczęło się sympozjum Rezerwy Federalnej w Jackson Hole i jeszcze tego samego dnia swoje przemówienie wygłosiła szefowa amerykańskiego banku centralnego Janet Yellen. To, co zapadło rynkom w pamięć, to stwierdzenie, że umocniły się podstawy do podwyżki stóp...

Przegląd rynków

29.08.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Gdzie jest 500+?

22.08.2016

W piątek przed długim weekendem GUS i NBP zaserwowały nam sporą dawkę danych makroekonomicznych. Oczywiście najważniejszy był wstępny odczyt PKB za II kwartał tego roku. Wzrost gospodarczy w stosunku do II kwartału 2015 wyniósł 3,1% i był nieco wyższy niż kwartał wcześniej, za to niższy od oczekiwań...

Przegląd rynków

22.08.2016

Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa.

Przegląd rynków

16.08.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Znamy już wyniki realizacji budżetu państwa za pierwsze półrocze. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że jest nieźle. Po sześciu miesiącach tego roku deficyt budżetowy wyniósł 18,7 mld zł czyli niewiele ponad 34% planu (54,7mld zł). W 2015 i 2014 w czerwcu deficyt był wykonany już w ponad 50%...

Przegląd rynków

08.08.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Problem rozwiązany

02.08.2016

Choć nie oddaje to rzeczywistej wagi wydarzeń, to w ostatnich dniach wydarzeniem numer jeden w Polsce była prezentacja próby
wywiązania się z obietnicy wyborczej ulżenia zadłużonym we frankach szwajcarskich...

Przegląd rynków

01.08.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Inflacji brak

12.07.2016

W zeszłym tygodniu poznaliśmy nowy raport o inflacji NBP. Jeżeli chodzi o wskaźnik cen konsumpcyjnych to zmiany nie są duże w stosunku do marcowej projekcji. Na koniec tego roku ma on wynieść -0,5% w porównaniu do -0,4% przewidywanych poprzednio. W 2017 roku inflacja ma wynieść 1,3%, zaś w 2018 1,5%...

Przegląd rynków

11.07.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

OFEXIT

05.07.2016

Nic się nie stało, Polacy… Tak powtarzają sobie kibice naszej narodowej jedenastki po przegranym meczu z Portugalią. Rzeczywiście, nic się nie stało, polscy piłkarze osiągnęli sporo, a ponadto to przecież tylko gra. Znacznie bardziej interesujące jest, że to samo podśpiewuje sobie większość uczestników rynków finansowych, tyle że nie chodzi im o mecz ale o Brexit. Czytelnicy moich komentarzy wiedzą, że jestem co do zasady optymistą.

I po brexicie?

21.06.2016

Ubiegły tydzień przyniósł kulminację strachu przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Seria nieco bardziej sprzyjających Brexitowi sondaży spowodowała paniczną wyprzedaż większości aktywów, z wyjątkiem tych najbezpieczniejszych, jak na przykład niemieckie obligacje skarbowe, których rentowność zeszła poniżej zera. Jeszcze bardziej, bo o kilkanaście punktów bazowych spadła rentowność obligacji Stanów Zjednoczonych, choć zbliżenie się do 1,5% rentowności nie jest tak spektakularne jak niemieckie -0,024% odnotowane w czwartek...

Przegląd rynków

20.06.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Rynki finansowe wpadły w stan histerycznej drżączki. O ile można zrozumieć strach spowodowany słabymi danymi z amerykańskiego rynku pracy sprzed dwóch tygodni, o tyle jeden punkt procentowy przewagi zwolenników wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii jako czynnik sprawczy dla „risk off” to przesada...

Przegląd rynków

13.06.2016


Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

06.06.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny nie zmienił parametrów polityki pieniężnej. Nikt tego raczej nie oczekiwał. Natomiast niejakie zaskoczenie analityków spowodowały relatywnie niewielkie zmiany w projekcjach inflacji i PKB przygotowanych przez bank centralny. Trzeba tu przypomnieć, że po marcowym posiedzeniu prezes Draghi optymistycznie wypowiadał się na temat efektywności prowadzonych przez EBC działań...

PKB i OFE

31.05.2016

W dzisiejszej publikacji GUS potwierdził dynamikę PKB podaną dwa tygodnie temu. Polski produkt krajowy brutto wzrósł w I kwartale o 3% w stosunku do I kwartału 2015 roku. Przyczyną spowolnienia w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku okazały się być inwestycje, które w ciągu roku spadły o 1,4%...

Przegląd rynków

30.05.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Dwa tygodnie temu Główny Urząd Statystyczny opublikował „szybki” szacunek Produktu Krajowego Brutto w I kwartale tego roku. W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wzrost wyniósł 3%, a w stosunku do poprzedniego kwartału -0,1%. Dane rozczarowujące, jeśli popatrzeć na wyniki IV kwartału, kiedy to roczna dynamika PKB sięgnęła 4,3%...

Przegląd rynków

23.05.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Ratingowa ulga

17.05.2016

Bez żadnych wątpliwości - wydarzeniem numer jeden ubiegłego tygodnia było ogłoszenie decyzji w sprawie ratingu kredytowego przez agencję ratingową Moody’s. Miało się to stać w piątek, ale fizycznie komunikat ukazał się w sobotę naszego czasu i nosi datę 14 maja. Zgodnie z moimi oczekiwaniami, Moody’s pozostawił rating na poziomie A2 i obniżył jego perspektywę do negatywnej (ze stabilnej). Jako dwa powody takiej decyzji agencja ratingowa wskazała ryzyko fiskalne oraz pogorszenie klimatu inwestycyjnego...

Przegląd rynków

16.05.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

09.05.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Piątek trzynastego

06.05.2016

To już za tydzień. Piątek 13-tego. Dzień, w którym agencja Moody’s opublikuje decyzję o ratingu wiarygodności kredytowej Polski. Zgodnie z popularnym przesądem zbieżność w czasie piątku i 13. dnia miesiąca nie wróży niczego dobrego. Dzień ten okaże się pechowy albo dla tych, którzy założyli, że Moody’s obniży rating i sprzedali polskie obligacje, albo dla tych, którzy uznali, że obniżona będzie tylko perspektywa ratingu i jest to już zawarte w cenach...

Grecja straszy

29.04.2016

Raczej nikt nie spodziewał się, że środowe posiedzenie FOMC przyniesie jakieś rozstrzygnięcia co do stopy procentowej, ale jednak było one wyczekiwane. Ton komunikatu i słowa weń użyte miały przynieść wskazówkę, kiedy i ilu podwyżek stóp należy się spodziewać. Jednak nie przyniosły...

Kwietniowe spotkanie Rady Europejskiego Banku Centralnego zakończyło się zgodnie z oczekiwaniami brakiem jakichkolwiek nowych decyzji w zakresie stóp procentowych i programu luzowania ilościowego. Poznaliśmy za to szereg szczegółów dotyczących zaprezentowanych w marcu nowych środków. Program zakupu obligacji korporacyjnych (CSPP) zostanie uruchomiony w czerwcu tego roku...

Przegląd rynków

25.04.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Czekając na Dohę

18.04.2016

Decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego o obniżeniu prognoz wzrostu globalnej gospodarki nie zepsuła inwestorom nastrojów w takim stopniu, aby znalazło to odzwierciedlenie w wartościach indeksów. Wzrost PKB ma wynieść 3,2%, a nie 3,4% jak prognozowano poprzednio. Zdaniem MFW ma nadal przyśpieszać, bo w 2017 tempo jego wzrostu jest prognozowane na 3,5%, wobec 3,6% w poprzedniej prognozie...

Przegląd rynków

18.04.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Napompowane bundy

11.04.2016

Tylko 0,01 punktu procentowego zabrakło niemieckim obligacjom skarbowym do wyrównania rekordu sprzed niemal równo roku, kiedy to rentowność spadła do 0,07%. Najmniej do wyrównania tego rekordu brakowało 4 kwietnia, w następnych dniach rentowności nieco wzrosły. W 2015 roku, po kwietniowym dołku, rentowności odbiły i poszybowały w stronę jednego procenta...

Przegląd rynków

11.04.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

04.04.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Szybki szacunek inflacji pokazał, że deflacja wcale nie zamierza się wycofać. Wynik wskaźnika cen towarów i usług detalicznych na poziomie -0,9% spowodował, że powróciły rozważania na temat pożądanego kierunku polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Rynek transakcji pochodnych na stopę procentową nadal dyskontuje jedną obniżkę o 25 punktów bazowych...

Przegląd rynków

29.03.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Subfundusz Skarbiec III filar utrzymał 4 gwiazdkowy rating Analiz Online

Przegląd rynków

21.03.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

14.03.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Moody's patrzy

14.03.2016

Mario Draghi uchodził za czarodzieja słowa, który niczym zaklinacz węży potrafił kilkoma zdaniami uspokoić rynki finansowe. Jednak od pewnego czasu obserwujemy erozje tej magii. Grudniowa decyzja o obniżeniu stóp i rozszerzeniu programu została przyjęta przez rynki dość chłodno. To było jednak w okresie gdy niska cena ropy zaczynała wprowadzać inwestorów w stan paniki...

Przegląd rynków

10.03.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Niesmak pozostał

04.03.2016

Rzadko bywa, aby publikacja danych kwartalnych o PKB stała się tematem numer jeden. Zwłaszcza gdy mówimy o polskim PKB. To powinno cieszyć, gdyż poziom wiedzy ekonomicznej sporej rzeszy Polaków pozostawia wiele do życzenia. Nic w tym dziwnego. Większość z nas dorastała i wychowywała się w poprzednim systemie, w którym nikomu na...

Przegląd rynków

29.02.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Ostatnimi czasy nie sposób narzekać na brak wydarzeń wartych skomentowania. Taki był też kończący się właśnie tydzień. Z wydarzeń ekonomicznych w kraju numerem jeden z pewnością była prezentacja planu gospodarczego przez wicepremiera Morawieckiego. Plan robi bardzo  dobre wrażenie na pierwszy rzut oka i widać tu dobrą szkołę jaką w wielkich korporacjach przeszedł jego autor...

Od czasu katastrofy mostu w Tacoma, w konstruowaniu mostów na poważnie  zwraca się uwagę na zjawisko rezonansu. Co prawda nie jest do końca jasne, czy w przypadku tamtej katastrofy w 1940 roku rzeczywiście rezonans odegrał kluczową role, ale zjawisko weszło do kanonu...

Przegląd rynków

15.02.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Pieniądze z rynków akcji wędrują ponownie na rynki obligacji. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich „treasuries” spadła do 1,85%, zaś „Bundy” o podobnym terminie wykupu kwotowane są po 0,3%...

Przegląd rynków

08.02.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Jak podały media, Bank Japonii zaskoczył rynki obniżając stopę oprocentowania środków utrzymywanych przez banki komercyjne na rachunku w banku centralnym do -0,1%. To nie do końca prawda, gdyż przed decyzją BoJ tej stopy jeszcze nie było. Nie można więc obniżyć czegoś, czego wcześniej nie było...

Przegląd rynków

01.02.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Polski produkt krajowy brutto wzrósł w ubiegłym roku według wstępnych szacunków GUS o 3,6%. Jest to więcej, niż oczekiwali analitycy, których zdaniem miało być to 3,5%...

Przegląd rynków

25.01.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

18.01.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Mimo, że od piątkowego popołudnia ujawniło się wielu ekspertów, którzy spodziewali się obniżenia oceny wiarygodności kredytowej (choć wcześniej zachowywali tę wiedze dla siebie, zapewne aby nie wzbudzać paniki), dla większości, w tym dla mnie, decyzja Standard and Poor’s była sporym zaskoczeniem...

Zakończyło się ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w obecnym składzie. Zgodnie z oczekiwaniami stopy pozostały na niezmienionym poziomie. Teraz jednak oczekiwania będą odmienne. Senat już wybrał trzech nowych członków, niedługo Sejm deleguje swoich dwóch przedstawicieli...

Chiny znowu spędzają sen z powiek inwestorów. Wobec braku większych problemów w innych częściach świata, Państwo Środka ponownie znalazło się w centrum zainteresowania. Podobnie jak w przypadku większości zjawisk o charakterze kryzysowym, pierwotną przyczyną gwałtownej wyprzedaży były działania państwa zmierzające do ustabilizowania sytuacji. Po sierpniowym krachu chińskie władze ograniczyły możliwość sprzedaży podmiotom posiadającym ponad 5% pakiety akcji spółek...

Przegląd rynków

11.01.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

04.01.2016

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

28.12.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Święta za pasem, rynek niedługo zapadnie w letarg, z którego wyjdzie zapewne dopiero po Trzech Króli. Nadszedł więc czas podsumowań. Nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi na ten rok. Trzeba przyznać, że europejskie rynki akcji stanęły na wysokości zadania. DAX i CAC40 zyskały po prawie 10%, czyli mniej więcej tyle co chiński kontynentalny CSI300. Był ona jednak raczej wyjątkiem na tle innych rynków wschodzących.

Podatek bankowy, który ma być batem na grabieżczych banksterów przy bliższym oglądzie okazuje się być słoniem
i to w składzie porcelany. To, że może doprowadzić do ograniczenia akcji kredytowej, jak to się stało na Węgrzech, to dość
oczywisty wniosek. Ale konsekwencje mogą iść znacznie dalej.

Przegląd rynków

21.12.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

15.12.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

To nie był żadną miarą tydzień udany na globalnych rynkach akcji. Przez rynki wschodzące przeszła kolejna fala wyprzedaży, rynki rozwinięte także zawiodły. W komentarzach często przewija się motyw „rajdu św. Mikołaja” a raczej jego braku. Jest to jedno z powszechnych przekonań rynkowych, dobrze zakorzenione w psychice inwestorów, słabiej poparte faktami. Jak to zwykle bywa w przypadku przesądów, wszyscy doskonale pamiętają te przypadki, kiedy przesąd zadziałał, usuwając z pamięci mniej interesujące sytuacje, kiedy przesąd okazał się być przesądem...

W przyszłym tygodniu czeka nas wysyp danych związanych z polską gospodarką. Na początek poznamy dane na temat salda handlu zagranicznego i rachunku obrotów bieżących. Od 2013 roku roczne saldo w wymianie z zagranicą jest dodatnie i rosło od połowy 2011 roku do maja br. Przede wszystkim dzięki niemu deficyt rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym znajduje się na rekordowo niskim poziomie...

Przegląd rynków

07.12.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami decyzja EBC miała umiarkowany charakter. Inwestorzy zareagowali wręcz histerycznie, a szczególnie mocno odbiło się na to na kursie EURUSD. Wyglądało to tak, jakby Mario Draghi ogłosił przedterminowe zakończenie programu skupu aktywów, a nie jego przedłużenie i rozszerzenie...

Nadchodzący tydzień nie będzie obfitował w dane makroekonomiczne ani wydarzenia istotne dla rynków. Dostaniemy co prawda porcję twardych danych o stanie gospodarki europejskiej, amerykańskiej i chińskiej, nie będą to informacje, które normalnie budziłyby wielkie emocje...

Przegląd rynków

30.11.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Piątkowa sesja na giełdzie w Szanghaju zakończyła się spektakularnym grande finale w postaci pięcioipółprocentowego spadku. Fundament pod zniżki cen położyły dane o słabej dynamice zysku chińskich przedsiębiorstw, ale ostateczny cios zadały informacje o postępowaniach wszczętych wobec największych brokerów w związku z kampanią antykorupcyjną...

W przyszłym tygodniu poznamy kolejną estymację amerykańskiego PKB w III kwartale tego roku. Pierwszy szacunek zannualizowanego kwartalnego PKB wyniósł 1,5%, obecnie analitycy oczekują, że będzie to 2%...

Kończący się właśnie tydzień był łaskawy dla rynków akcji. Pomijając nieliczne wyjątki, na większości giełd ceny rosły. S&P500 do czwartku wzrósł o 2,9%, indeks DAX zyskał 3,5%...

W przyszłym tygodniu poznamy kolejną estymację amerykańskiego PKB w III kwartale tego roku. Pierwszy szacunek zannualizowanego kwartalnego PKB wyniósł 1,5%, obecnie analitycy oczekują, że będzie to 2%. Nie jest to tak duża zmiana jak wygląda na pierwszy rzut oka, bo żeby przekonać się o wpływie na roczną dynamikę trzeba ją podzielić przez cztery. Nawet jednak tak niewielka poprawa zwiększy szanse na „lift-off” już w grudniu...

Przegląd rynków

16.11.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Drugi tydzień listopada nie był szczególnie udany na rynkach akcji. Większość indeksów zaliczyła spadki, tylko Chiny i Japonia wypadły całkiem nieźle. S&P500 spadł o 2,6% od czwartku do czwartku, spółki europejskie także traciły. Wszystko to za sprawą rosnącego prawdopodobieństwa podwyżki stóp Fed już w grudniu...

Obecnie wiele miejsca w debacie publicznej zajmują rozważania, w jaki sposób PiS zamierza rozwiązać problem sfinansowania obietnic wyborczych. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów przedstawi informację na temat realizacji budżetu w tym roku...

Przegląd rynków

09.11.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Dwa kontynenty, dwa mity. Jeden właśnie urósł w siłę, drugi otrzymał druzgoczący cios. Pierwszy to podwyżka stóp Fed, bez
wątpienia już zaliczająca się do mitologii rynków finansowych. Wydarzenie to oczekiwane jest od wielu lat i ma zamknąć rozdział
podtrzymywania amerykańskiej gospodarki przy życiu przy pomocy kroplówki taniego pieniądza. Obecnie oczekuje się, że „lift-off”
nastąpi w grudniu.

W przyszłym tygodniu kraje Unii Europejskiej zaczną publikować wstępne dane na temat PKB w III kwartale. Wśród nich znajdzie się Polska. Jako pierwsza, jeszcze 11 listopada poda informację Estonia. Niestety, Polska nie jest już liderem wzrostu gospodarczego...

Przyszły tydzień będzie pierwszym tygodniem miesiąca więc oczekuje nas wysyp danych wyprzedzających na temat stanu
gospodarki. Pamiętając, że są to dane ankietowe i zawierają także pierwiastek subiektywny, trzeba przyznać, że dość dobrze
pokazują kierunek jaki obrała koniunktura.

Przegląd rynków

26.10.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W poniedziałek obudzimy się godzinę później z uwagi na zmianę czasu oraz w nieco innej rzeczywistości politycznej z uwagi
na niedzielne wybory. Oba tematy są już tak ograne, że nie warto poświęcać im więcej miejsca. Nie sposób jednak nie odnieść się
do ostatniego posiedzenia władz EBC...

W przyszłym tygodniu, jak to często bywa, oczy inwestorów będą zwrócone na Stany Zjednoczone. W środę rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Komitetu Operacji Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej, zaś w czwartek opublikowany zostanie wstępny odczyt PKB za III kwartał...

Przegląd rynków

19.10.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Wydarzeniem numer jeden w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie rady EBC i decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych. Jeszcze wczesnym latem scenariusz, w którym bank centralny Strefy Euro obniża stopy wydawał się bardzo mało prawdopodobny. Obecnie taka opcja zaczyna być brana pod uwagę przez analityków...

Za tydzień wybory parlamentarne. Najnowsze sondaże wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na zdobycie większości miejsc w Sejmie. W połączeniu z wywodzącym się z tego ugrupowania prezydentem daje to realne szanse na przeprowadzenie wielu z zapowiadanych zmian...

Ubiegły tydzień był bardzo udany dla inwestorów na rynkach akcji. Na pewno pozytywnie sytuacja rozwinęła się na rynku amerykańskim, gdzie indeksy zyskiwały systematycznie przez cały tydzień. Nieco odstawał Nasdaq, w jego przypadku obciążeniem był sektor biotechnologiczny, którego indeks stracił 3,4% od poniedziałkowego szczytu.

Przegląd rynków

12.10.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W przyszłym tygodniu otrzymamy pokaźną porcję danych na temat inflacji w różnych zakątkach globu. Nie się jednak co oszukiwać, zaskoczeń raczej nie będzie. Ceny w gospodarkach rozwiniętych nie rosną, w rozwijających się obserwujemy jeszcze gdzieniegdzie dodatnie wartości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ale już ceny producentów powszechnie spadają...

Przegląd rynków

05.10.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Wbrew oczekiwaniom ten rok okazał się jak na razie niezbyt dobry dla inwestorów na rynkach akcji. Jest oczywiście kilka wyjątków, do których należą polskie małe i średnie spółki. sWIG80 tylko z niewielką przesadą można określić, jako najlepszy indeks na świecie. Na plusie są także giełdy w Japonii, Korei, Rosji i Francji. Ogólny obraz nie jest jednak zbyt optymistyczny.

Wydarzeniem numer jeden ubiegłego tygodnia był bez wątpienia wybuch skandalu wokół Volkswagena. Tylko pozornie dotyczy on jedynie przemysłu motoryzacyjnego, skutki są w tej chwili trudne do przewidzenia. Już sam wpływ na notowania spółek z tego  sektora wywarł poważny efekt na indeksach giełdowych na całym świecie...

Przegląd rynków

28.09.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

07.09.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W przyszłym tygodniu poznamy dane na temat kredytów konsumenckich w USA za lipiec bieżącego roku. Pomimo dosyć
dynamicznego przyrostu wolumenu warto jak zwykle zwrócić uwagę na kompozycję podaży kredytu konsumenckiego w USA
i bardzo wysoki udział kredytów samochodowych w ogólnej sumie...

Przegląd rynków

31.08.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Uczestników rynków finansowych w ich statystycznej masie cechuje na pewno jedno: przekonanie, ze „dzisiejsze czasy” są zupełnie wyjątkowe. Spektakularne przeceny z ostatnich tygodni, które finale grande miały w poniedziałek, są efektem tego przekonania. Wygląda na to, że wśród inwestorów dominuje pokolenie „dzieci krachu 2008”, czyli ci, którzy weszli na rynek w pierwszej dekadzie tego stulecia bądź później i dla których nieodłącznym elementem rzeczywistości jest gwałtowna zapaść, która bierze się, na pierwszy rzut oka, nie wiadomo skąd...

Przyszły tydzień rozpoczniemy jeszcze w weekend, ponieważ uwaga całego rynku będzie zwrócona na sygnały płynącez konferencji w Jackson Hole. Dla przypomnienia Janet Yellen nie bierze udziału w tej edycji konferencji a tematem bieżącej edycji jest inflacja, a raczej jej brak. Wszyscy czekamy niecierpliwie na to jakie pomysły będą mieli bankierzy centralni aby ją pobudzić...

Przegląd rynków

24.08.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W zeszłym tygodniu liderem spadków była ponownie giełda chińska. Główny indeks giełdy w Szanghaju spadł tylko w ciągu siedmiu dni o ponad 11% co w tym miesiącu daje już 17% spadek. Po dynamicznych reakcjach rynku walutowego na dewaluację renminbi zakończoną delikatną rewaluacją, na chińskiej giełdzie jedynie przybyło zmienności i ostatecznie chiński bank centralny wpompował ponad 150 miliardów yuanów w tym tygodniu co i tak nie pomogło indeksom, które po chwilowym odreagowaniu kontynuowały spadki z jeszcze większym momentum...

W kalendarzu na przyszły tydzień brakuje danych mających potencjał do poruszenia rynkiem. Po dwóch tygodniach podporządkowanych chińskim manewrom z kursem referencyjnym renminbi i zakończonych bardzo gołębim stenogramem z posiedzenia FOMC, rynek raczej będzie poruszał się w trybie drugiej fali i reakcji na zamieszanie w tygodniach poprzedzających...

Przegląd rynków

18.08.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Tydzień rozpoczęliśmy od podniesienia kursu fixingowego dla renminbi przez Ludowy Bank Chin. Wydarzeniu towarzyszył komentarz LBCh o „jednorazowości” posunięcia i braku związku osłabienia własnej waluty ze słabymi odczytami z chińskiej gospodarki. Druga część komentarza może być sporna, bo nikt poza Xi Jinpingiem tak naprawdę nie wie co się rzeczywiście dzieje w Chinach i które odczyty są prawdziwe, a które wyprodukowane na potrzeby propagowania „success story”...

Chiński krok

11.08.2015

Ludowy Bank Chin poinformował dzisiaj w nocy o podniesieniu kursu referencyjnego dla renminbi o 1,9% - najmocniej w historii. Jednocześnie bank centralny przekazał do wiadomości, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadza zmiany w ustalaniu kursu odniesienia dla swojej waluty i będzie brał pod uwagę nie tylko cenę fixingu ale również cenę spot z zamknięcia dnia poprzedniego i dane o popycie i podaży z rynku międzybankowego...

Przegląd rynków

10.08.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W następstwie bardzo negatywnych doświadczeń na polu metod stabilizacji gospodarki w latach 70-tych i 80-tych XX wieku, kilka krajów (o otwartej gospodarce i polegających na międzynarodowym obrocie handlowym) wprowadziło bezpośrednie cele inflacyjne do swojej polityki. Celem takiego podejścia było nadanie stabilności cen większego znaczenia w procesie kreowania polityki monetarnej...

W przyszłym tygodniu poznamy kluczowe dane z Chin odnośnie produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inwestycji w środki trwałe. Dane o sprzedaży detalicznej były bardzo słabe w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy i odbiły nieco tylko w czerwcu. Oczekiwania są jednak pesymistyczne i raczej będą potwierdzać słabnącą koniunkturę i negatywny wpływ schłodzenia na rynku nieruchomości na ogólną kondycję gospodarki Chin...

Przegląd rynków

03.08.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Komentatorzy rynkowi wiele uwagi poświęcili w ostatnich tygodniach wpływowi spadku cen surowców na rynki finansowe, a zwłaszcza na rynki walut. I tak, spadek cen ropy tłumaczył słabość walut eksporterów ropy naftowej - przykładem jest Rosja i jej rubel, spadek cen stali i rudy żelaza popchnęły w dół ceny dolara australijskiego, trudności na rynku gazu i ropy naftowej uderzyły również w dolara kanadyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Najciekawszym chyba przypadkiem jest dolar nowozelandzki bo i jego słabość w ostatnich czasach można tłumaczyć problemami na rynku surowców, białych surowców… Mleka. Konkretnie mleka w proszku...

Przyszły tydzień rozpoczniemy od odczytów PMI w Polsce, Chinach, Niemczech, USA oraz dla Strefy Euro. W przypadku odczytów z Europy rynek oczekuje raczej pozytywnych poziomów PMI – powyżej 50. Jednak w przypadku Chin możliwe jest pogłębienie się negatywnego obrazu gospodarki i ostatni niski odczyt...

Przegląd rynków

28.07.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o potencjalnych spadkach na rynku ropy naftowej i potencjalnym spadku do 45 USD za baryłkę WTI. Dzisiaj jesteśmy już w połowie drogi i z każdym dniem przybywa dodatkowych argumentów za wypełnieniem się tego scenariusza. O ile zeszłotygodniowe spadki były napędzane głównie kompromisem zawartym przez USA z Iranem w sprawie redukcji irańskiego programu atomowego w zamian za zdjęcie sankcji nałożonych na ten kraj...

Przyszły tydzień rozpoczniemy od danych ze Strefy Euro o podaży pieniądza M3 i zmian w pożyczkach prywatnych. Poprzedni odczyt dynamiki przyrostu kredytu wśród konsumentów był na niezłym poziomie 0,5% i według informacji płynących od przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego powinna być utrzymana lub nieco poprawiona...

W najnowszym rankingu Analiz Online ocenione zostały fundusze lokujące środki na giełdach zagranicznych. Spośród ponad 100 funduszy należących do tej kategorii jako jedyny otrzymał najwyższą ocenę SKARBIEC Spółek Wzrostowych zarządzany przez Michała Cichosza. Skarbiec Spółek wzrostowych regularnie należy do najlepszych funduszy w swojej kategorii...

Przegląd rynków

20.07.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Ubiegły tydzień obfitował w emocje dotyczące kolejnej odsłony greckiego kryzysu i w natłoku informacji związanych z tym tematem
odsunięto nieco na bok kwestię porozumienia Iran – USA, która w średnim i długim terminie jest o wiele bardziej znacząca...

W przyszłym tygodniu uwaga rynku nadal będzie zwrócona na Grecję i postępy w uzgodnieniach dotyczących trzeciej już transzy „pomocy” dla tego zadłużonego po uszy kraju. W ubiegłym tygodniu, który rozpoczął się od niespodziewanej wolty Premiera Tsiprasa i ostatecznego kompromisu z Trojką, uzgodniono wstępnie, że oprócz głównego programu pomocowego, potrzebny jest również program pomostowy opiewający na 7 mld euro...

Od pewnego czasu rynkami finansowymi rządzą obietnice. Niektóre niespełnione, niektóre mające większe lub mniejsze szanse dojść do skutku. W drugim tygodniu lipca o palmę pierwszeństwa walczyły dwie obietnice: szybkich zysków, której ulegli detaliczni inwestorzy w Chinach oraz końca wyrzeczeń, którą złożył Grekom premier Aleksis Cipras...

Przegląd rynków

13.07.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Mimo, że w przyszłym tygodniu poznamy wiele ważnych danych, i tak jego początek upłynie pod znakiem analizowania niedzielnej decyzji „Trojki” w sprawie propozycji złożonej przez Grecję. Dominują dwa skrajne poglądy: porozumienie i kolejny program pomocowy oraz fiasko i początek Grexitu...

Przegląd rynków

06.07.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Komentarze rynkowe bardziej i mniej są skupione na dwóch możliwościach rozwoju sytuacji w Grecji po niedzielnym referendum. Pierwszą z nich jest oczywiście „business as usual” lub inaczej „kicking can down the road” czyli pozostanie w Strefie Euro...

Przyszły tydzień rozpocznie się od reakcji rynków na wynik niedzielnego referendum w Grecji, w którym obywatele zadecydują o potencjalnym przyjęciu programu pomocowego dla gospodarki. Na chwilę obecną sondaże przewidują nieznaczne zwycięstwo opcji OXI (Nie) dla dalszego zadłużenia Grecji i cięć w programach socjalnych i sektorze budżetowym...

Przegląd rynków

29.06.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W piątek Europejski Bank Centralny opublikował chyba najważniejsze dane w tym miesiącu, czyli raport o zmianach w agregacie pieniężnym M3, z którego można odczytać, jak zmienia się ilość kredytu w gospodarkach Strefy Euro. Te dane są szczególnie ważne ze względu na to, że program luzowania ilościowego ma na celu pobudzenie wskaźników zawierających się w tym raporcie...

30. czerwca mija dla Grecji termin spłaty ponad 1,5 mld Euro do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dla przypomnienia, są to środki, którymi MFW zasilił grecki budżet w 2010 roku i jest to balonowa spłata kilku transzy, które miały zostać spłacone wcześniej. W lipcu Grecja ma obowiązek spłaty kolejnych 6,5 mld Euro, z czego ponad połowa to obligacje będące w posiadaniu Europejskiego Banku Centralnego, które nie brały udziału w defaulcie Grecji w 2012 roku, a reszta to papiery krótkoterminowe.

Przegląd rynków

22.06.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W czwartek miało miejsce spotkanie Eurogrupy mające na celu po raz kolejny definitywne rozwiązanie „greckiego problemu”. Po raz kolejny również ten problem nie został w najmniejszym stopniu rozwiązany. O nastrojach po spotkaniu niech najlepiej świadczy odpowiedź niesławnego już Benoit Coeure – członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego, na pytanie o to czy greckie banki będą w stanie obsługiwać klientów w piątek...

Skarbiec Spółek Wzrostowych po raz kolejny został dostrzeżony i entuzjastycznie oceniony przez media. Nic dziwnego, bo przez ostatnie trzy lata (kończące się 29 maja br.) przyniósł uczestnikom ponad 70% stopę zwrotu...

Przegląd rynków

08.06.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Wszystkie wydarzenia kończącego się tygodnia zostały zepchnięte na drugi plan przez wniosek Grecji o odroczenie piątkowej płatności wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W pierwszym odruchu przedstawiciel tej instytucji określił propozycje premiera Ciprasa jako nie wchodząca w rachubę. Czy to stanowisko się utrzyma, okaże się wkrótce, gdyż brak zgody na połączenie wszystkich płatności w jedną, wymagalną 30 czerwca, będzie de facto oznaczało niewypłacalność Grecji...

Przyszły tydzień zaczniemy od bilansu handlowego Chin. Poprzedni odczyt wypadł słabo głównie z powodu marnej dynamiki eksportu ale wyniki Chińskiego eksportu są zwyczajowo słabe w pierwszym kwartale i analitycy oczekują podwojenia się salda bilansu handlowego w maju do ponad 62 mld USD...

Przegląd rynków

01.06.2015


Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przegląd rynków

25.05.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Benoit Coeure – Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, w trakcie konferencji zorganizowanej przez Imperial College Business School wygłosił odczyt, w którym poruszył dosyć hermetyczne ale ważne kwestie dolnego ograniczenia stóp procentowych...

W przyszłym tygodniu poznamy dane na temat poziomu bezrobocia w Polsce w kwietniu. Oczekiwania są bardzo pozytywne, głównie za sprawą pozytywnych odczytów z ostatnich miesięcy. Jedynie zeszłotygodniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej zaburzyły ten obraz...

Przegląd rynków

18.05.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Zgodnie z oczekiwaniami chiński bank centralny rozpoczął program wspomagania płynności w sektorze bankowym. Pierwotny plan zakładał trafienie dwóch ptaków jednym kamieniem. Po pierwsze odciążenie samorządów lokalnych od wysokich kosztów obsługi zadłużenia, które po wyczerpaniu limitu przewidzianego przez prawodawstwo było zaciągane poprzez wychodzenie poza oficjalny sektor bankowy do „shadow banking”, a po drugie poprawienie jakości bilansów banków, które miałyby skupować nowe papiery dłużne posiadające pośrednią gwarancję chińskich władz centralnych...

Przyszły tydzień zaczniemy od przemówienia Charlesa Evansa z Banku Rezerwy Federalnej w Chicago. Jest to jeden z członków głosujących na posiedzeniach Federal Open Market Committee, a przez rynek jest postrzegany jako gołębi głos, wspomagający luźną politykę monetarną Janet Yellen. Jeżeli jego wypowiedzi będą miały jakiś wpływ na rynek to raczej wspierający wzrosty zarówno na rynku długu jak i akcyjnym...

Przegląd rynków

11.05.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

10 maja chiński bank centralny po raz trzeci w ciągu ostatniego półrocza obniżył stopy procentowe. Jednoroczna stopa pożyczkowa została obcięta o 25 punktów bazowych do 5,1%, a stopa depozytowa została obniżona do 2,25%. Jednocześnie aby poprawić możliwości zdobywania finansowania przez banki, podwyższono limit oprocentowania depozytów ze 130 na 150% stopy benchmarkowej...

Po tygodniu pełnym wrażeń zarówno na rynkach akcyjnych jak i dłużnych inwestorzy stoją przed trudnym zadaniem oceny
danych, które będą w stanie zadecydować o dalszym rozwoju wypadków. W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na
publikacje o inflacji lub mogące wpłynąć na jej potencjalną wartość.

Polski rynek długu nie zachowuje się autonomicznie. Jesteśmy zwykle „ciągnięci” przez rynki rozwinięte – USA i Strefa Euro.
Dlatego należy rozpatrywać sytuację z ostatnich dni w kontekście i przez pryzmat wydarzeń w USA i Eurolandzie.

Przegląd rynków

04.05.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Miniony tydzień charakteryzował się wysoką zmiennością na rynkach surowcowych i długu. Rynek długu w Strefie Euro bardzo negatywnie zareagował na niepewność co do porozumienia pomiędzy Grecją, a Eurogrupą. Piątkowe spotkanie ministrów finansów w Rydze zakończyło się konferencją, na której przewodniczący Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem pochwalił Hiszpanię i Cypr za postępy w reformach strukturalnych, mających poprawić ich sytuację finansową...

Przegląd rynków

27.04.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W środę poznamy dane na temat podaży pieniądza M3 oraz zmianie w prywatnym zadłużeniu w Strefie Euro. Poprzednie dane o zadłużeniu prywatnym były niezadowalające z punktu widzenia celów polityki Europejskiego Banku Centralnego. Całkowita podaż pieniądza w Strefie Euro ma dodatnią dynamikę jednak dzieje się tak głównie za sprawą zadłużenia instytucji finansowych...

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia była konferencja po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Strefie Euro pozostały na niezmienionym poziomie. Konferencja rozpoczęła się od niespodziewanego wtargnięcia aktywistki na stół przy którym siedział Mario Draghi i obsypania go konfetti i kopiami odezwy, która nawoływała do zakończenia „dyktatu Europejskiego Banku Centralnego”...

Przegląd rynków

20.04.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W przyszłym tygodniu warto zwrócić uwagę na odczyt inflacji w Niemczech. Na ostatniej konferencji po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi kilkukrotnie podkreślał wagę odczytów inflacji i podporządkowanie polityki monetarnej osiągnięciu celu inflacyjnego. Polepszeniu się odczytów powinno sprzyjać stale osłabiające się euro, które względem dolara spadło już o 10% od początku roku...

W środę w nocy mieliśmy okazję zapoznać się z protokołem z marcowego posiedzeniu FOMC, amerykańskiego odpowiednika polskiej RPP. Członkowie komitetu opisując stan amerykańskiej gospodarki zwrócili uwagę na wyhamowanie dynamiki PKB w pierwszym kwartale 2015 roku...

Przegląd rynków

13.04.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W nadchodzącym tygodniu warto zwrócić uwagę na środę (2014-04-15), na którą zaplanowane są posiedzenia EBC i RPP, na których mają zapaść decyzje o poziomie stóp procentowych odpowiednio dla Strefy Euro i Polski. O ile rynek nie oczekuje zmiany stóp, to wszyscy z uwagą będą analizować komunikację po posiedzeniach, która może dostarczyć informacji co do kształtowania się polityki monetarnej w najbliższej przyszłości...

Najbardziej znaczącym wydarzeniem tygodnia był odczyt ADP z rynku pracy w USA, który dał wynik znacznie poniżej oczekiwań. W marcu według ADP przybyło jedynie 189 000 miejsc pracy, a liczba etatów w przemyśle skurczyła się o 1000. Rynek traktuje ten  odczyt jako prognostyk dla odczytu NFP, podawanego przez Bureau of Labor Statistics, który poznamy dzisiaj (piątek). Z racji braku sesji giełdowej tego dnia, nie będziemy mogli na żywo obserwować reakcji rynku na dane, więc interpretację wyrażonąw decyzjach inwestycyjnych zobaczymy dopiero po Świętach...

Przegląd rynków

07.04.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przyszły tydzień rozpocznie się od reakcji na dane z rynku pracy w USA, które zostaną podane w piątek, który jest dniem bezsesji. W tym tygodniu można jedynie dyskontować oczekiwania i jeżeli kierować się odczytem ADP, podanym w środę, to dane o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych powinny być słabe...

Przegląd rynków

30.03.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Zasadniczo, jak widać na powyższym zestawieniu, dane są pozytywne. Ich konsolidacja w jednym tygodniu powinna świadczyć o polepszającym się stanie amerykańskiej gospodarki pomimo niesprzyjających czynników jakimi są umacniający się dolar niekorzystnie wpływający na amerykańską konkurencyjność, schładzająca się chińska gospodarka i ryzykowna sytuacja na rynkach rozwijających się...

W przyszłym tygodniu warto przyglądać się danym z amerykańskiego rynku pracy oraz danym na temat dochodów i wydatków osobistych. Dane na temat nowych miejsc pracy oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych pokazują poprawę na rynku pracy.Nie widać jej jednak w danych o wynagrodzeniach...

Przegląd rynków

23.03.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Od początku roku analitycy prześcigają się w rekomendacjach dla tempa osłabiania się euro względem dolara. O ile konsensusem jeszcze kwartał temu był kurs 1,15-1,20 EURUSD to teraz słowo parytet jest odmieniane przez wszystkie przypadki. O ile nie można odmówić sensowności oczekiwania kursu EURUSD na poziomie 1 lub poniżej to diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a dokładniej w ścieżce dojścia kursu do tego poziomu...

Przyszłym tygodniem będą rządziły dane z USA. Po środowej konferencji FOMC, rynek powinien się skupić na danych mogących
świadczyć o osłabieniu koniunktury w USA bo to one będą nadawały ton rynkowi.

W zeszłotygodniowym tekście wyraziliśmy niejakie zdziwienie ogłoszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej końca cyklu obniżek stóp procentowych. W percepcji rynków finansowych takim oświadczeniem ciało to zanegowało decyzje o obniżeniu stóp procentowych...

W czwartek poznamy odczyt inflacji ze strefy Euro za luty bieżącego roku. Ostatni odczyt miesiąc do miesiąca był na ujemnym poziomie -1,6% i wydaje się, że z wysokim prawdopodobieństwem należy spodziewać się w lutym dodatniego odczytu, a to głównie za sprawą osłabiającego się euro, które straciło względem dolara 7,5% od początku 2015 roku. Równolegle podawany odczyt o bilansie handlowym za styczeń może jeszcze nie oddawać w pełni wpływu waluty na eksport.

Przegląd rynków

09.03.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Decyzja ta została umotywowana obawami o przedłużający się okres deflacji i możliwość nadmiernego umocnienia się złotego...

W lutym 2015 polski rynek obligacji skarbowych funkcjonował w warunkach podwyższonej zmienności. W styczniu obserwowaliśmy spadek rentowności związany z lepszym nastawieniem inwestorów do naszego regionu w związku z postępami procesu negocjacji prowadzonych w Mińsku. Rynek pozytywnie przyjął przystąpienie stron do rozmów, co doprowadziło do spadku poziomu premii za ryzyko. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich spadły do rekordowo niskiego poziomu poniżej 2%...

Przegląd rynków

02.03.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Wydarzeniem tygodnia było półroczne sprawozdanie szefowej Rezerwy Federalnej – Janet Yellen przed Kongresem w ramach ustawy Humphrey’a-Hawkins’a. Pomimo podtrzymania stanowiska o możliwej podwyżce stóp procentowych w USA na dowolnie wybranym posiedzeniu FOMC, Janet Yellen zadeklarowała, że nie stanie się to w ciągu dwóch najbliższych posiedzeń. Jako główny czynnik decydujący o krokach „normalizujących” poziom stóp procentowych wymieniła poziom inflacji, która jest obecnie pod mocnym wpływem niskich cen ropy naftowej...

W przyszłym tygodniu dowiemy się w końcu, czy Rada Polityki Pieniężnej uważa, że groźniejsza jest deflacja czy też bardziej obawia się o wzrost gospodarczy. Mediana przewidywań analityków to obniżka stóp o 25 punktów bazowych. To bezpieczny zakład, jest to bowiem standardowy, przynajmniej do tej pory, „kwant” zmian stóp w Polsce...

Przegląd rynków

23.02.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Przez cały tydzień tematem numer jeden przewijającym się przez czołówki prasy ekonomicznej była Grecja. Ogólnie w mediach
dominował natomiast temat Ukrainy i łamanie porozumienia Mińsk-2 przez Rosję. W tym kontekście analizowana była także
wizyta premiera Węgier w Polsce, któremu zarzuca się łamanie solidarności w Unii Europejskiej...

Co prawda w powyższej tabeli nie ma takiej pozycji, ale można być pewnym, że Grecja nadal nie zniknie z radaru inwestorów.Obecna sytuacja wydaje się w coraz większym stopniu patowa. Z jednej strony rząd Grecji związany jest obietnicami wyborczymi, z drugiej mamy doktrynę dotycząca zasad udzielania pomocy: pieniądze za reformy, bardzo zresztą rozsądną, gdyż mówimy tu o pieniądzach publicznych...

Przegląd rynków

16.02.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

W czwartek 12. lutego najstarszy bank centralny świata po raz drugi w swojej historii wprowadził ujemne stopy procentowe. Stopa refinansowa Banku Szwecji została sprowadzona do -0,1%, z zapowiedzią obniżania jej dalej o ile sytuacja na rynku będzie tego wymagała. Komunikat został połączony z informacją o rozpoczęciu luzowania ilościowego w Szwecji w rozmiarze 10 mld koron miesięcznie. O ile sama zapowiedź QE była relatywnym zaskoczeniem, to rynek odebrał jego skalę jako niewystarczającą...

W styczniu rynkowi HY bardzo pomogły spadające rentowności obligacji skarbowych zarówno w strefie euro jak i w Stanach Zjednoczonych. Stopy procentowe w Europie są na poziomach bliskich zeru lub wprost ujemne (tabelka poniżej). Dotyczy to nie tylko papierów skarbowych ale również niektórych papierów korporacyjnych. Nestle w zeszłym tygodniu wyemitowało papiery zapadające w październiku 2016 roku o rentowności -0,0081% p.a...

Rok 2015 niesie globalnemu rynkowi obligacji korporacyjnych sporo wyzwań, ale także szans. Podobnie jak w przypadku wielu innych
klas aktywów możemy obserwować dywergencję rynków w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. W powszechnym odbiorze zagrożenia koncentrują się raczej za oceanem (zaawansowanie cyklu kredytowego, podwyżki stóp), zaś rynek kredytu na Starym Kontynencie ma szansę skorzystać na ogłoszonym niedawno przez EBC programie skupu aktywów. Jak zawsze jednak są pewne „ale” i po ich uwzględnieniu wnioski mogą wcale nie być tak oczywiste...

Przyszły tydzień rozpoczniemy od obrad Eurogrupy na temat finansowania dla Grecji. Środowe negocjacje zakończyły się patem. Ze strony przedstawicieli finansujących (Jeroen Dijsselbloem, Wolfgang Schaeuble) można usłyszeć zapewnienia o potencjalnym kompromisie i ogólnikowo ujętych owocnych wstępnych negocjacjach...

Ważną wiadomością w tym tygodnia był raport o liczbie miejsc pracy w USA w sektorze pozarolniczym. Oczekiwania rynku oscylowały dookoła 220 tys. na plus. Raport zaskoczył wszystkich dodaniem 257 tys. etatów, co jest o tyle nieoczekiwane, że można było się spodziewać ubytku w sektorze wydobywczym w USA. Z raportu wynika, że sektor wydobywczy na razie nie zareagował na niską cenę ropy naftowej...

Przegląd rynków

09.02.2015

Przegląd rynków: indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe...

Na rynkach surowców kluczowym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia będzie publikacja danych o zapasach ropy naftowej w USA. Będzie to odczyt mogący zaprzeczyć fundamentom odbicia cen surowca trwającemu od początku lutego...

Dziś Eurostat opublikował dane o bezrobociu w krajach Unii Europejskiej. Po trzech miesiącach stagnacji na poziomie 10%, spadło ono w grudniu 2014 minimalnie do 9,9%. W samej strefie euro wyniosło 11,4%. W Polsce, jak podaje Eurostat, bezrobocie spadło do 8%, po raz dwunasty z rzędu. Jest to wartość znacząco niższa, niż podawana przez GUS...

Tym razem Europejski Bank Centralny poszedł na całość. Czwartkowa decyzja przeszła oczekiwania rynku (i jeszcze bardziej moje), który liczył na program skupu obligacji o wartości 500 mld EUR. Tymczasem wartość QE ma wynieść 1,14 bln euro, choć nie wiadomo czy „co najmniej” czy „nie więcej niż”, gdyż w komunikacie umieszczono stwierdzenie, że wartość i czas trwania programu będą zależne od tego, czy uda zagwarantować się utrzymanie inflacji na poziomie celu wynoszącego 2%...

Taki tydzień, jak ubiegły, nie zdarza się często. Wydarzeniem numer jeden była decyzja banku centralnego Szwajcarii o zaprzestaniu obrony kursu EURCHF na poziomie 1,2 oraz obcięcie stóp procentowych do -0,75%. Wiele wskazuje na to, że skutki tego najbardziej odczuwalne będą w Polsce, a to z uwagi na niezwykle wysoki udział kredytów nominowanych w CHF...

Bank centralny Szwajcarii podjął nieoczekiwaną decyzję o zniesieniu bariery na poziomie 1,2 EURCHF chroniącej franka przed
nadmiernym umocnieniem. Zaraz po upublicznieniu informacji, kurs przesunął się na 0,85, do rekordowo niskiego poziomu (potem
euro się umocniło). Drugą decyzją SNB było obniżenie stopy procentowej do przedziału od -1,25% do -0,25%. Ma to zamortyzować
skutek zniesienia minimum kursowego...

W 2015 światowa gospodarka będzie kontynuowała umiarkowany wzrost. Z geograficznego punktu widzenia będzie się
on koncentrował na Ameryce Północnej i Azji. Europa Zachodnia pozostanie w stagnacji. Znacznie lepiej będzie wyglądała
sytuacja Nowej Europy oraz Turcji.

Nowy, 2015, rok zaczął się od bardzo ciekawych wydarzeń na rynku instrumentów dłużnych. Z całą pewnością na miano informacji numer jeden zasługuje zaserwowany nam przez Bloomberga przeciek o przygotowaniach EBC do rozpoczęcia skupu obligacji. Po prezentacji skutków skupu obligacji rządowych przez pracowników banku centralnego przygotowanej dla jego zarządu...

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie RPP i zapadnie decyzja w sprawie stóp procentowych. Rynek pieniężny dyskontuje obecnie obniżkę o około 35 punktów bazowych, przy czym spadek o 20 punktów ma się odbyć, zgodnie ze stawkami FRA, w ciągu następnego miesiąca...

Nie wiemy, co wydarzy się w przyszłości, wszelkie prognozy i przewidywania zawsze wiążą się z niepewnością.Pewne scenariusze wydają się bardziej prawdopodobne od innych. Spróbujmy pod tym kątem przyjrzeć się nowemu, 2015 roku i wskazać kilka wydarzeń oraz procesów, które mogą być najważniejsze w najbliższych dwunastu miesiącach...

To ostatni komentarz tygodniowy w tym roku, pora więc na podsumowanie tego co działo się w 2014. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ świąteczny tydzień był na większości rynków krótszy, a do tego wolne przypadało w różne dni w różnych krajach i tylko 25 grudnia były punktem wspólnym dla krajów z chrześcijańskiego kręgu kulturowego...

W bogatym w wydarzenia roku 2014 brakowało tylko porządnego kryzysu walutowego i w ubiegłym tygodniu luka ta została wypełniona. Rubel gwałtownie stracił na wartości, przejściowo zbliżając się do poziomu 80 rubli za jednego dolara amerykańskiego. Nie pomogła interwencja banku centralnego, który awaryjnie podniósł stopę procentową z 10,5% do 17%...

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń minionego tygodnia była druga transza Targeted LTRO Europejskiego Banku Centralnego. Absorbcja wyniosła 130 mld EUR, czy o połowę więcej niż w pierwszej transzy. Jednak oczekiwania rynku co do skali były zbliżone raczej do 150 mld EUR. Co więcej, w styczniu i lutym zapadają dwie transze LTRO...

Za nami kolejny, obfitujący w wydarzenia, ale w efekcie niezbyt ciekawy tydzień. Właściwie, to należałoby napisać – niezbyt udany. Jak zwykle więc okazało się, ze ryba psuje się od głowy, a w tym wypadku głową były banki centralne, a dokładnie Europejski Bank Centralny. Oczekiwania rynków były, moim zdaniem, nadmierne, i decyzja EBC rozczarowała inwestorów. Spodziewano się wyraźnych deklaracji w zakresie skupu obligacji rządowych krajów strefy euro w ramach rozszerzenia programu luzowania ilościowego...

Dane o polskim PKB za trzeci kwartał potwierdziły, że gospodarka nadal znajduje się w fazie ożywienia. Dynamika pozostała na tym samym poziomie co we wstępnym szacunku sprzed dwóch tygodni czyli +3,3%, poznaliśmy natomiast strukturę tego wzrostu. Dopiero tu można znaleźć naprawdę dobre wiadomości. Dane za poprzedni kwartał mogły budzić pewne obawy z uwagi na relatywnie duży przyrost zapasów...

Ostatni odczyt wstępnego PMI w strefie euro wskazuje na utrzymująca się słabość gospodarki wspólnego obszaru walutowego. Kompozyt czyli łączny wskaźnik dla przemysłu i usług spadł z 52,1 do 51,4. Było to rezultatem pogorszenia się nastrojów zarówno w sektorze wytwórczym jak i usługowym...

Zaczęło się od zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W zgodnej opinii ekonomistów i uczestników rynku, RPP miała dokonać kolejnej, 25-punktowej obniżki. Oczekiwania te były wspierane dość słabymi danymi makro z ostatnich kilku miesięcy oraz utrzymywaniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych poniżej zera...

Rynki akcji, w większości, w zeszłym tygodniu odrabiały starty z ostatniej korekty. Najlepiej spośród krajów rozwiniętych, radziły sobie Stany Zjednoczone. Co prawda bardzo dobry tygodniowy wzrost w tej grupie odnotowała także Japonia – Nikkei225 zyskał 5,5%, jednak to w USA wzrosty miały najbardziej zrównoważony charakter...

Początek zeszłego tygodnia przyniósł kontynuację spadków na większości rynków rozwiniętych. Korekta, która rozpoczęła się na początku miesiąca swój moment kulminacyjny osiągnęła za oceanem w środę, w Europie spadki trwały jeszcze w czwartek. Piątek przyniósł już solidne wzrosty, zwłaszcza w Europie. Trudno ocenić, czy rynki wrócą do wzrostów...

Rada Polityki Pieniężnej dowiodła, że przewidywanie jej decyzji to trudna i przede wszystkim niewdzięczna praca. Samo obniżenie stóp było co prawda zgodne z konsensem prognoz ale jego skala już nie...

Poranki są coraz chłodniejsze, ochłodzenie widać także w koniunkturze strefy euro. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbliżamy się do przełomowego momentu. Po lepszych danych w lipcu, zamówienia w niemieckim przemyśle były niższe niż miesiąc wcześniej. Spadek wyniósł 5,7%, po wzroście o 4,9% miesiąc wcześniej...

Zrobiło się trochę mniej strasznie. Inwestorzy na całym świecie odetchnęli z ulgą kilka razy w ubiegłym tygodniu. Co prawda FED podjął kolejną decyzję o ograniczeniu programu skupu aktywów i do tego określił, że jego definitywny koniec nastąpi w październiku, za to komunikat okazał się być dość łagodny w wymowie, nadal bowiem podwyżka stóp odłożona będzie na czas dłuższy...

Sezon wakacyjny zdecydowanie za nami. Nie, żeby nie obfitował w różne ważne dla rynków wydarzenia ale trudno nie ulec wrażeniu, iż od początku września rozwój akcji nabrał tempa...

Dwa posiedzenia władz monetarnych i dwie różne decyzje – Europejski Bank Centralny niespodziewanie zdecydował o obniżeniu stóp procentowych i NBP, który zadecydował o pozostawieniu stóp bez zmian, co nie do końca było zaskoczeniem. Wydaje się, że EBC miał łatwiejszą decyzję...

Ubiegły tydzień obfitował w ważne wydarzenia. Przede wszystkim należy wspomnieć o wyborze Donalda Tuska na Przewodniczącego
Rady Europy. Z punktu widzenia rynków finansowych najważniejszym aspektem tej nominacji jest fakt, że osoba z kraju nie należącego do strefy euro będzie przewodziła także spotkaniom tej grupy...

Otrzymaliśmy kolejny dowód na wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Janet Yellen najwyraźniej jest pod silnym wrażeniem naszych przysłów i powiedzeń ludowych. Jej, z dawna wyczekiwana przez rynki, wypowiedź podczas spotkania w Jackson Hole stanowiła finansową wersję porzekadła...

W minionym tygodniu polscy inwestorzy dość boleśnie odczuli reakcję rynków finansowych na wzrost poziomu ryzyka geopolitycznego. Z Ukrainy nadal napływają niepokojące informacje, kryzys w Iraku nie wygasa, a wręcz przeciwnie, co skłoniło
Biały Dom do podjęcia decyzji o interwencji militarnej. Co prawda, mają to być na razie ataki z powietrza, jednak czynne włączenie
się USA w konflikt wystraszyło inwestorów...

Światowe rynki giełdowe spokojnie rozpoczęły ubiegły tydzień i nikt nie spodziewał się tak burzliwej końcówki notowań w drugiej
części tygodnia. Polscy inwestorzy otrzymali pierwszą porcję informacji o wynikach finansowych wypracowanych przez wybrane
banki w drugim kwartale bieżącego roku. Wszystkie instytucje finansowe raportujące w ostatnich dniach...

Miniony tydzień był dość spokojny – większość istotniejszych rynków akcji zanotowała niewielkie wzrosty. Amerykańskie spółki publikowały wyniki finansowe, co dostarczyło emocji posiadaczom akcji poszczególnych spółek (np. Facebooka, którego zysk na akcję wzrósł do 30 centów w ostatnim kwartale z 13 centów rok wcześniej), ale już niekoniecznie tym, którzy interesują się poziomem całego indeksu...

Czeka nas, miejmy nadzieję, typowo wakacyjny spokojny tydzień. Pomijając publikację protokołu z posiedzenia FOMC Rezerwy Federalnej, nie będą publikowane żadne szczególnie istotne dane ekonomiczne i rynkowe. Zresztą nawet protokół dostarczy raczej bardziej rozbudowanego materiału do analiz niż wstrząsających nowości...

Pierwszy tydzień miesiąca to zwykle posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Podczas dwudniowych obrad, które rozpoczną się 2 lipca, RPP będzie miała o czym dyskutować. Kąśliwie można zauważyć, ze będzie to zapewne bardzo grzeczna i prowadzona literacką polszczyzną dyskusja. Co prawda przedstawiciel BOR w jednej z gazet zachwalał salę, w której odbywają się posiedzenia polskich władz monetarnych, jako jedna na najlepszych w Polsce...

Tydzień, który miał być ulgowy z uwagi na kolejny „długi weekend” stał się za sprawą afery podsłuchowej tygodniem pełnym emocji.
Na szczęście wpływ na krajowy rynek finansowy był niewielki, zamieszanie trwało jeden dzień i poszkodowane były głownie obligacje
skarbowe...

Bardzo niska inflacja w kwietniu (0,3%) rozbudziła oczekiwania rynku co do możliwości kolejnych obniżek stóp procentowych. Dane za maj sprawiły (0,2% rocznie), że rynek nabrał niemal pewności, że Rada Polityki Pieniężnej dokona dalszego luzowania polityki monetarnej. Bardzo pomogły w ugruntowaniu tego poglądu działania Europejskiego Banku Centralnego...

Kilka ostatnich tygodni upłynęło na rynkach finansowych pod znakiem oczekiwania na decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie kierunków polityki pieniężnej. Właśnie kierunków, bo oczekiwania znacznie wychodziły poza samą tylko zmianę stóp procentowych. Bank centralny strefy euro nie rozczarował. Dwie główne stopy zostały obniżone o 10 punktów bazowych i w efekcie stopa depozytowa jest obecnie ujemna...

Polska gospodarka przyśpiesza. PKB wzrósł w ciągu ostatnich czterech kwartałów o 3,4%, jak podał GUS, czyli szybciej niż wynikałoby to z „szybkiego” szacunku opublikowanego w połowie maja. Motorem napędowym była konsumpcja, coraz lepiej do PKB kontrybuują także inwestycje...

Za nami wyborczy weekend. W Unii Europejskiej wybory do Parlamentu, na Ukrainie wybory prezydenckie. Porównanie warunków w jakich głosowali Polacy i Ukraińcy powinno dać do myślenia nawet największym eurosceptykom. Choć na przykład jeśli chodzi o politykę energetyczną Unia nie dopracowała się jednolitego stanowiska...

Jak pokazały ubiegłotygodniowe dane, polska gospodarka ma się dobrze. PKB, według „szybkiego” szacunku wzrósł w I kwartale o 3,3%, zaś roczna inflacja ponownie spadła i wyniosła w kwietniu tylko 0,3%. I jedna i druga liczba była lepsza od oczekiwań analityków. Ponadto eksport znowu przyśpieszył i wróciła nadwyżka w rachunku obrotów bieżących, jak wynika z marcowych danych opublikowanych przez NBP...

W tym tygodniu poznamy dane o inflacji w Polsce. Analitycy spodziewają się, że utrzyma się ona dotychczasowym poziomie czyli 0,7%. Z modelowego punktu widzenia sytuacja, w której doświadczamy przyśpieszania wzrostu, spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia przy braku presji inflacyjnej jest rzadko spotykana...

W tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i 7 maja poznamy jej decyzję w sprawie stóp procentowych. Podobnie jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, także i tym razem analitycy nie mają wątpliwości, iż Rada pozostawi stopy bez zmian...

Wielkanoc nie poprawiła nastrojów inwestorom. W pierwszym poświątecznym tygodniu na większości rynków akcji obserwowaliśmy
w najlepszym razie niemrawe wzrosty, przeważnie zaś spadki. Wobec braku zdecydowanie pozytywnych danych z gospodarek, górę wzięły niepokoje związane z sytuacją na Ukrainie...

W Stanach Zjednoczonych trwa już sezon ogłaszania przez spółki wyników za I kwartał tego roku. Do Świąt poznaliśmy zyski 84 spośród 500 spółek ujętych w indeksie S&P 500. 63% firm ogłosiło wyniki lepsze od oczekiwanych zaś 26% słabsze...

Dane o wynikach spółek za IV kwartał 2014 jeszcze nie odzwierciedlają przyspieszenia jakiego doświadcza już polska gospodarka. Zyski spółek jeszcze nie zaczęły rosnąć, EPS dla indeksu WIG są niższe niż rok temu...

Wraz ze spadkiem niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji na linii Moskwa-Kijów, po aneksji Krymu i braku sankcji ze strony Zachodu, na rynki akcji wrócił optymizm.

Gwałtowne zaostrzenie sytuacji na Ukrainie w związku z działaniami Rosji na Krymie przyniosło falę gwałtownej wyprzedaży na rynkach. Najbardziej spadały rynki w Rosji i na Ukrainie...

Na warszawskim parkiecie miniony tydzień upłynął pod znakiem niwelowania różnic w stopie zwrotu z inwestycji w akcje małych i dużych spółek. Indeks tych pierwszych spadł o niemal jeden procent. Nieco lepiej radziły sobie spółki średniej wielkości. mWIG40 zyskał 0,6%...

W ciągu niespełna dwóch miesięcy główny indeks warszawskiej giełdy wzrósł o 4,91%, indeks Blue Chip’ów zyskał 4,84%, zaś spółki
zgrupowane w mWIG40 urosły o 6,67%. Tylko indeks małych spółek pozostał nieco w tyle ze wzrostem 2,5%.

Jeżeli minionego tygodnia nie zaliczymy do udanych, to nie wiadomo, jakie w ogóle można takimi nazwać. Na światowe rynki akcji powrócił bowiem apetyt na ryzyko inwestycyjne. Miejmy nadzieję, że oznacza to koniec dość nieprzyjemnej korekty, która w takiej czy innej formie nękała rynki od początku roku...

Koniec zeszłego tygodnia przyniósł spadek indeksów na warszawskim parkiecie, co miało związek z szerszym procesem odwrotu od rynków wschodzących, który widać było po osłabieniu się wielu walut, w tym złotego...

Większość inwestorów giełdowych może z czystym sumieniem zaliczyć rok 2013 do udanych. Po słabszym początku roku, od późnej wiosny kontynuowany był trend wzrostowy rozpoczęty jeszcze w 2009 roku i poważnie naruszony przez załamanie z 2011, kiedy to rynkami finansowymi wstrząsnął kryzys zadłużenia peryferyjnych krajów strefy euro...

Po dość dynamicznych zmianach sytuacji na warszawskiej giełdzie, miniony tydzień zakończył się plusie. WIG zyskał 1,71%, WIG 20 urósł o 1,74%. Jednak to nie największe spółki święciły największe triumfy. Ubiegły tydzień zdecydowanie należał do średnich spółek zgrupowanych w indeksie mWIG40.


Choć początek zeszłego tygodnia nie napawał optymizmem, dalsza część przyniosła poprawę sytuacji i większość indeksów zakończyła tydzień na plusie. Wzrosty i kolejne historyczne maksima mogliśmy oglądać na giełdach amerykańskich. Były one wspierane przez dane z rynku pracy oraz wypowiedzi kandydatki na szefa Fed.

Ostatni, krótszy z uwagi na święto w piątek, tydzień giełdowy zakończył się spadkami wszystkich indeksów z wyjątkiem sWIG-u80. Doskonale ilustruje to sytuację, jaka zapanowała na warszawskim parkiecie pod koniec tygodnia. Wzrosty zakończył bardziej „jastrzębi” od oczekiwanego komunikat po posiedzeniu FOMC. Odbiło się to w większym stopniu na...

Hossa na warszawskiej giełdzie trwa nadal. W ubiegłym tygodniu WIG zyskał 2,5%, zbliżając się do poziomu 54 000 punktów. Co prawda do poprzedniego szczytu brakuje mu jeszcze niecałych 20%, ale biorąc pod uwagę, że polska gospodarka dopiero co zaliczyła koniunkturalny dołek, perspektywy są dobre...

Małe i średnie spółki nadrabiały w zeszłym tygodniu zaległości w stosunku do „blue chipów”. Po części stało się to za sprawą samych dużych spółek, a zwłaszcza tych związanych z wydobyciem i przetwarzaniem kopalin. Indeks WIG zyskał 0,7%...


Dla warszawskiej giełdy był to zdecydowanie dobry tydzień. Po spadkach sprzed dwóch tygodni, ostatnie sesje były bezsprzecznie udane, zwłaszcza czwartkowa, która miała wszelkie znamiona hossy. WIG zyskał 3,2%, przede wszystkim za sprawą dużych spółek. Indeks „Blue Chipów”, WIG20 wzrósł o prawie 4%...

Rynki nie lubią niejasnych sytuacji, a do takich należy zaliczyć amerykańskie problemy z uchwaleniem budżetu na 2014 rok oraz zatwierdzeniem nowego pułapu długu publicznego. Ceną za brak odpowiednich decyzji politycznych jest „government shutdown” czyli stopniowe wygaszanie wszelkiej aktywności państwa z uwagi na brak funduszy...

Środowa decyzja Rezerwy Federalnej dość radykalnie zmieniła sytuację na rynkach, zwłaszcza na rynkach akcji. Charakterystyczne było to, że nowa fala optymizmu przełożyła się na wzrostu cen przede wszystkim na rynkach wschodzących. Fakt ten pokazuje jak bardzo rynki są obecnie napędzane przepływami kapitału...

Ubiegły tydzień inwestorzy giełdowi zdecydowanie mogą zaliczyć do udanych. Początek tygodnia na światowych rynkach zdominowały nienajlepsze informacje z amerykańskiego rynku pracy. Spadek aktywności zawodowej został przyjęty jako przesłanka potencjalnie opóźniająca początek końca QE.

Ubiegłotygodniowy czwartek na GPW trudno nazwać inaczej jak krachem. W ciągu dnia spadki indeksów sięgnęły nawet 7%. Na szczęście pod koniec sesji panika zaczęła najwyraźniej wygasać, i na koniec sesji spadki wyniosły 4,5%. Sprawcą zamieszania był oczywiście rząd...

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.


W ubiegłym tygodniu najważniejszą informacją z polskiego rynku akcji był
komunikat Giełdy Papierów Wartościowych o wprowadzeniu nowego indeksu,
WIG30, który finalnie ma zastąpić wysłużony WIG20.

Sytuacja na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uległa znaczącej poprawie w porównaniu z ostatnim pełnym tygodniem lipca. Wszystkie cztery główne indeksy zyskały, przy czym relatywnie słabiej zachował się sWIG80, który urósł o 1,8% w porównaniu z ponad 4-procentowymi wzrostami WIG, WIG20 i mWIG40.


Miniony tydzień na warszawskim parkiecie to mizerne obroty i bardzo niejednolite zachowanie indeksów. Tracił indeks „blue chipów”, który zniżkował o prawie jeden punkt procentowy. Po części stało się tak za sprawą notowania bez dywidendy PKN Orlen...

Tydzień bez rekordu to tydzień stracony, w związku z czym amerykański indeks S&P500 ustanowił kolejny historyczny rekord. Prócz wsparcia ze strony łagodnych wypowiedzi członków Fed, głównemu indeksowi nowojorskiej giełdy pomagały wyniki spółek...

Miniony tydzień był udany dla większości inwestorów na rynkach akcji. Dość nieoczekiwane wsparcie nastąpiło ze strony Bena Bernanke, który zapowiedział kontynuowanie łagodnej polityki pieniężnej.

W ciągu jednego miesiąca cena akcji Samsung Electronics Co. spadła o 9,7%, co związane było z niższą od oczekiwanej sprzedażą topowego smartfona Galaxy S4. Dlaczego to takie ważne?


Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 10.06.2013 - 14.06.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

To co stało się na rynkach akcji w minionym tygodniu zasługuje na bardzo malownicze określenia, niekoniecznie stosowne w druku. Obawy przed końcem QE znalazły ujście w gwałtownej wyprzedaży na wszystkich parkietach.

Ubiegły tydzień nie przyniósł uspokojenia sytuacji w Turcji. Starcia demonstrantów z policją cały czas mają negatywny wpływ na rynki w naszym regionie, choć paradoksalnie to właśnie turecka giełda papierów wartościowych zakończyła tydzień na mocnym plusie...

Od początku roku narzekaliśmy na słabość warszawskiej giełdy w sytuacji, gdy inne parkiety dawały dobrze zarobić posiadaczom długich pozycji. Z zazdrością spoglądaliśmy na giełdę w Stambule, która odporna na zewnętrzne zawirowania szła do góry w zawrotnym tempie...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 27.05.2013 - 31.05.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Światowe rynki akcji nadal są pod wpływem obaw o koniec luzowania ilościowego. To zjawisko o charakterze paradoksu, ponieważ dobre dane makroekonomiczne, które powinny zachęcić inwestorów do zakupów, interpretowane są jako zwiększające szanse na koniec QE...

Obiektywnie rzecz biorąc, niewiele było trzeba aby przerwać wielomiesięczny nieprzerwany wzrost cen na tokijskiej giełdzie. Inwestorzy zareagowali bardzo nerwowo na kilka informacji, z których można było wywnioskować przy odrobinie pesymizmu, że koniec programu QE jest...

W ostatnim tygodniu rynek akcji był dobry dla inwestorów na większości rynków. Najważniejszy benchmark światowy wzrósł o +2% do poziomu 1663 pkt, z kolegi DJIA wzrósł o +1.5%, a NASDAQ +1.8%. Za giełdą amerykańską podążyły europejskie parkiety notując wzrosty. Najważniejszy z nich mierzony indeksem DAX podrożał...


Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 06.05.2013 - 10.05.2013 r.
Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Pierwszy tydzień po weekendzie majowym okazał się bardzo dobry dla inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szeroki indeks WIG wzrósł o 2,05%. Gorsze okazały się spółki o najmniejszej kapitalizacji, indeks sWIG80 wzrósł o 1,93%.

Podsumowanie tygodnia 22.04.2013 - 26.04.2013 r. Pierwsze dwie sesje minionego tygodnia stały pod znakiem spadków i dopiero w drugiej połowie tygodnia poprawa nastrojów przyniosła niewielkie odbicie na rynku. Największy wzrost odnotowały spółki skupione w ramach indeksu WIG20, który wzrósł o 0.7%...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 15.04.2013 - 19.04.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

W ostatnim tygodniu główne indeksy giełdowe, zarówno w Polsce jak i na świecie, spadły. WIG20 stracił 4,98%, mWIG40 zniżkował o 4,11%, a sWIG80 zakończył miesiąc niżej o 4,01%. W sumie indeks WIG spadł o 4,56%, i był jednym z najsłabszych indeksów akcji na świecie w minionym tygodniu...

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Miniony tydzień przyniósł wzrost głównych indeksów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. WIG20 zyskał 2,16%, WIG zwyżkował 2,08%, mWIG40 wzrósł o 2,25%, a sWIG80 zakończył tydzień wyżej o 0,03%. Najmniejsze spółki zachowywały się najsłabiej, po bardzo dobrym początku roku...

Poświąteczny tydzień przyniósł na rynkach spadki głównych indeksów akcyjnych zarówno na rynkach światowych jak i na naszej lokalnej giełdzie. Głównym powodem schłodzenia sentymentu wśród inwestorów były słabe odczyty makroekonomiczne za oceanem, m.in. wskaźnik ISM oraz raport z rynku pracy ADP...


Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 18.03.2013 - 22.03.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 25.03.2013 - 29.03.2013 r. Przedświąteczny tydzień charakteryzował się dużą zmiennością i nerwowością inwestorów. Ostatecznie szeroki indeks WIG wzrósł o 0,18%. Najlepiej zachowały się spółki z indeksu mWIG40, który wzrósł w tym okresie przeszło 1%...

Ostatni tydzień był wyjątkowo słaby dla uczestników rynków. Najgorszym segmentem naszego rynku był WIG20, który przecenił się o -4.7%, podczas gdy małe i średnie spółki spadły o odpowiednio -4.1% i -2.8%.


W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia głównie ze wzrostami indeksów małych i średnich spółek. Indeks mWIG40 rósł konsekwentnie w ciągu całego tygodnia a stopa zwrotu w wyniosła 1.2%...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 25.02.2013 - 01.03.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podobnie jak przed tygodniem, największymi beneficjentami wzrostów w pierwszym tygodniu marca były spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40. Pozytywne zachowanie szerokiego rynku akcji zostało wsparte obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej

Ostatni tydzień lutego przyniósł umiarkowane wzrosty, a największymi beneficjentami zwyżek były tym razem spółki wchodzące w skąd indeksu mWIG40...


Podsumowanie tygodnia 18.02.2013 - 22.02.2013 r. Inwestorzy mają za sobą kolejny mało udany tydzień. Szeroki indeks WIG spadł o 0,9%, jednocześnie indeks spółek o największej kapitalizacji (indeks WIG20) zanotował korektę o 1,2%. Delikatnie lepiej zachowała się indeks sWIG80 spadając 0,9%...

Podsumowanie tygodnia 11.02.2013 - 15.02.2013 r. Inwestorzy nie mogą zaliczyć ostatniego tygodnia do udanych. W Polsce większość indeksów, w tym również WIG20, odnotowało straty. Wyjątkiem był indeks sWIG80, który w przeciągu pięciu sesji wzrósło 0,8%.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 04.02.2013 - 08.02.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Styczeń rozpoczął się całkiem pozytywnie dla wycen obligacji korporacyjnych. Trend mocnych wzrostów wycen rozpoczęty w grudniu był kontynuowany w pierwszej połowie pierwszego miesiąca nowego roku...


Ostatnie dni na warszawskim parkiecie przyniosły spadki na wszystkich głównych indeksach. Najbardziej tracił indeks małych spółek, który obsunął się o 2,3%. Po niespecjalnie udanym styczniu, lepiej zachował się WIG20, który tracił symbolicznie 0,2%...


Sytuacja na warszawskim parkiecie przypomina tę z początku minionego roku, gdy obserwowaliśmy zdecydowanie lepsze zachowanie się małych i średnich spółek względem indeksu WIG20...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 21.01.2013 - 25.01.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Indeksy małych i średnich spółek ponownie zachowały się lepiej niż główny warszawski indeks. mWIG40 i sWIG80 w minionym tygodniu
zyskiwały kolejno 0,6% oraz 2,5%. Z kolei WIG20 zakończył tydzień pod kreską, tracąc 1,2%...

Od początku roku indeksy małych i średnich spółek wciąż zachowują się lepiej od WIG20. W minionym tygodniu mWIG40 oraz sWIG80 wzrosły kolejno 0,6% oraz 2,9%, natomiast indeks największych spółek zakończył tydzień 0,6% wzrostem.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 07.01.2013 - 11.01.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Miniony tydzień przyniósł korektę na największych spółkach. WIG20
obsunął się o 1,7%, lepiej natomiast zachowały się indeksy małych
i średnich spółek, które odnotowały symboliczne wzrosty.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 31.12.2012 - 04.01.2013 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 31.12.2012 r. - 04.01.2013 r. Pierwsze dni na rynkach w tym roku przyniosły powiew fali optymizmu, po tym jak amerykańscy politycy doszli do porozumienia w sprawie klifu fiskalnego. W przypadku Polski jednak nie wystarczyło go na cały tydzień i warszawskie indeksy zakończyły tydzień na niewielkich plusach.

Podsumowanie tygodnia 10.12 - 14.12.2012 r. Miniony tydzień na giełdach przebiegał względnie spokojnie. Zdecydowanie lepiej zachowały się indeksy krajów rozwijających się, w tym również Polski, względem rynków dojrzałych. Wzrosty jakie obserwowaliśmy na WIG20 w pierwszej połowie tygodnia

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 03.12 - 07.12.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 24.11 - 28.11.2012 r. Przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, inwestorzy zawsze zadają sobie pytanie czy w tym roku na giełdach zaobserwujemy tzw. Rajd Świętego Mikołaja. Dla wielu spółek ostatni kwartał w roku jest kluczowy z punktu widzenia wyników finansowych.

Podsumowanie tygodnia 19.11 - 23.11.2012 r. W minionym tygodniu na parkiety giełdowe powrócił optymizm, którego w ostatnim czasie mogło trochę brakować. Pomimo krótszego sesyjnego tygodnia w Stanach Zjednoczonych, będącego efektem wypadającego
w czwartek Święta Dziękczynienia, najważniejsze amerykańskie indeksy silnie rosły.

Podsumowanie tygodnia 12.11 - 16.11.2012 r.  Jeżeli spojrzymy na polskie indeksy poprzez pryzmat zagranicznych parkietów, to należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnim czasie zachowują się one zaskakująco dobrze. Podczas gdy zarówno w Stanach jak i Europie obserwowaliśmy przecenę giełdowych spółek...

Podsumowanie tygodnia 05.11 - 09.11.2012 r.Uwaga inwestorów w minionym tygodniu naturalnie skoncentrowała się na wyborach za oceanem. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, ponowny wybór prezydenta Obamy nie wpłynął pozytywnie na sentyment rynkowy.

Podsumowanie tygodnia 29.10 - 02.11.2012 r. Aktywność inwestorów w minionym tygodniu była istotnie ograniczona. W związku z huraganem Sandy, najważniejsze parkiety w Stanach Zjednoczonych pozostały po weekendzie zamknięte.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 22-26.10.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 22.10 - 26.10.2012 r. Ubiegły tydzień przyniósł niewielka korektę na większości rynków akcji. Indeks WIG stracił 1,1% i w ten sposób zniwelował wzrosty z ostatniego miesiąca. Ogólne nastroje inwestorów będą pod wpływem ogłaszanych przez notowane na GPW spółki wyników za III kwartał.

Na wynik głównego warszawskiego indeksu w minionym tygodniu największy wpływ miała końcówka piątkowej sesji. W odpowiedzi na słabe wyniki opublikowane przez kilka amerykańskich spółek S&P 500 spadł o 1,66%. Mocno tracił McDonald, który zaraportował EPS na poziomie 1,43 USD wobec 1,45 USD w analogicznym okresie rok wcześniej.

 


Podsumowanie tygodnia 08.10 - 12.10.2012 r. Od miesiąca na rynkach akcji znajdujemy się w trendzie bocznym. W przeciągu ostatnich trzydziestu dni, główny warszawski indeks wzrósł jedynie o jeden procent. Lepiej zachowały się indeksy małych i średnich spółek...

Podsumowanie tygodnia 01.10 - 05.10.2012 r. Po dobrej poniedziałkowej sesji, inwestorzy konsekwentnie sprzedawali akcje. Piątek jednak przyniósł publikacje danych z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się niespodziewanie dobre, co ponownie poprawiło
sentyment do rynku. Ostatecznie główny warszawski indeks zamknął się na niewielkich wzrostach.

Wrzesień był kolejnym dobrym miesiącem dla posiadaczy akcji. W pierwszej połowie miesiąca lepiej zachowywały się spółki duże na GPW, natomiast już po ogłoszeniu przez FOMC kolejnej transzy QE do wzrostów przyłączyły się również najmniejsze spółki z GPW.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 24.09 - 28.09.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 24.09 - 28.09.2012 r. Ostatnia sesja przyniosła koniec trzeciego kwartału, który nie okazał się taki zły. Pomimo że główny warszawski indeks wzrósł zaledwie o lekko ponad 4%, to należy pamiętać, że drugie tyle oddał inwestorom w postaci dywidend. Jeszcze więcej zarobił niemiecki DAX...


Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 17.09 - 21.09.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 17.09 - 21.09.2012 r. Podsumowując miniony tydzień na rynku akcji, można odnieść wrażenie, że pierwszy optymizm po ogłoszeniu decyzji FED był przesadzony. Zarówno polski WIG20 jak i inne najważniejsze zagraniczne indeksy zamknęły się symbolicznymi spadkami...

 


Podsumowanie tygodnia 10.09 - 14.09.2012 r. Tylko patrząc na poziom indeksów na koniec ubiegłego tygodnia można była poznać odpowiedź na pytanie: „czy FED nie zawiedzie ?”. Nie zawiódł. Rosły ceny akcji na większości rynków, drożała ropa naftowa i miedź.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 03.09 - 07.09.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 03.09 - 07.09.2012 r. Wrzesień rozpoczął się dobrze dla rynku akcji. Zarówno w Polsce jak i na najważniejszych zagranicznych parkietach obserwowaliśmy wzrosty.Kluczowym wydarzeniem była oczywiście wypowiedz prezesa Mario Draghi dotycząca...Sierpień był kolejnym dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek subfunduszy dłużnych. Rynkowi obligacji zadecydowanie pomogły rosnące obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego co w zestawieniu ze spadającym wskaźnikiem inflacji powinno zmusić RPP do szybszego wejścia w łagodny kurs polityki monetarnej.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 27.08 - 31.08.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.


Podsumowanie tygodnia 27.08 - 31.08.2012 r. Ostatnie sesje na giełdowych parkietach wydają się być przepełnione niechęcią inwestorów do podejmowania jednoznacznych i konkretnych decyzji. Zmienność na rynkach wciąż pozostaje na względnie niskich poziomach. Na warszawskim parkiecie...


Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 20.08 - 24.08.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 20.08 - 24.08.2012 r. Okres wakacyjny nie sprzyja skali obrotów giełdowych, co potwierdzają ostatnie tygodnie na rynkach. Na najważniejszych parkietach obserwujemy rekordowo niską zmienność. Większość indeksów zakończyła tydzień na czerwono, jednak skala tych spadków jest znikoma.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 13.08 - 17.08.2012 r.  Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 13.08 - 17.08.2012 r. Miniony tydzień przyniósł wyhamowanie wzrostowego trendu na głównym warszawskim indeksie WIG20, który zakończył tydzień w okolicy zera. Trochę lepiej zachowały się najmniejsze spółki, które dały zarobić inwestorom 1,2%. Okres wakacyjny jednak nie sprzyja obrotom giełdowym...

Podsumowanie tygodnia 06.08 - 10.08.2012 r. W minionym tygodniu główny warszawski indeks kontynuował trend wzrostowy, trwający już od trzech tygodni. Należy przy tym podkreślić, że pozytywny sentyment dotyczy przede wszystkim polskiej giełdy, która
zachowała się zdecydowanie lepiej niż pozostałe najważniejsze rynku.


Podsumowanie tygodnia 30.07 - 03.08.2012 r. Ostatnie dni pokazały jak silny wpływ na rynek mają wypowiedzi polityków w okresie niepewności gospodarczej. Przygotowanie dzisiaj wiarygodnych prognoz ekonomicznych, przy tylu istotnych zmiennych jak choćby stabilność finansowa krajów strefy euro...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 23.07 - 27.07.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.


Podsumowanie tygodnia 23.07 - 27.07.2012 r. Obecnie trwa okres publikowania przez amerykańskie przedsiębiorstwa wyników finansowych za pierwsze półrocze. Dla inwestorów kluczowe są nie tyle same wartości, co dynamika generowanych zysków, która może okazać się płaska w przypadku spółek zza oceanu.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 16.07 - 20.07.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.


Podsumowanie tygodnia 16.07 - 20.07.2012 r. Rosnąca niepewność na rynkach finansowych nie sprzyja podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy w obawie przed pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną uciekają z oszczędnościami w bezpieczne instrumenty.

Podsumowanie tygodnia 09.07 - 13.07.2012 r. Trudno obecnie wskazać wyraźny trend na największych rynkach,
a niepokojące dane makroekonomiczne nie zachęcają inwestorów do kupowania akcji. Na wstępnie należy wytłumaczyć silny zeszłotygodniowy spadek głównego warszawskiego indeksu.

Podsumowanie tygodnia 02.07 - 06.07.2012 r. Główne indeksy w minionym tygodniu zamknęły się w okolicy zera. Dotyczy to zarówno polskich jak i głównych europejskich rynków. Wydaje się, że inwestorzy mogą być obecnie trochę rozdarci w kontekście ostatnich wydarzeń w Europie.

Podsumowanie tygodnia 18.06 - 22.06.2012 r. Od pierwszych dni czerwca obserwujemy powrót optymizmu warszawskim parkiecie. Szczególnie zadowoleni mogą być inwestorzy, którzy kupowali akcje z głównego indeksu WIG20. W przeciągu miesiąca ich kursy urosły średnio około 10%...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 11.06 - 15.06.2012 r. Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 04.06 - 08.06.2012 r.
Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej Man AHL Trend.

Podsumowanie tygodnia 04.06 - 08.06.2012 r. Poprzedni tydzień na warszawskim parkiecie zdecydowanie należał do dużych spółek. Główny indeks WIG20 zamknął się w piątek na poziomie 2153 pkt, co implikuje 4% tygodniową stopę zwrotu...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 21.05 - 25.05.2012 r.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 07.05 - 11.05.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 14.05 - 18.05.2012 r. Poprzedni tydzień nie przyniósł specjalnego optymizmu na rynku i praktycznie wszystkie indeksy giełdowe silnie traciły. Pogorszenie się sentymentu do rynku akcji jest spowodowane obawami inwestorów co do przyszłości strefy euro...

Podsumowanie tygodnia 07.05 - 11.05.2012 r. Zmienność, jaką obserwowaliśmy w minionym tygodniu, wynika głównie z wysokiej niepewności co do przyszłości strefy euro. W kontekście tak niestabilnej sytuacji gospodarczej, prognozowanie staje się wyjątkowo trudne, co nigdy nie sprzyja kursom akcji.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 30.04 - 04.05.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 30.04 - 04.05.2012 r.
Ze względu na weekend majowy w minionym tygodniu były jedynie trzy sesje giełdowe, które charakteryzowały się dodatkowo relatywnie niskimi obrotami. Trudno już mówić o korekcie, gdy WIG20 zbliża się do poziomu z początku roku a CAC40 jest...

Podsumowanie tygodnia 16.04 - 20.04.2012 r.
Miniony tydzień po raz kolejny rozczarował inwestorów, a wszystkie polskie indeksy znalazły się pod kreską. Od kilku tygodniu obserwujemy niewiele gorsze zachowanie...

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 09 - 13.04.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 09.04 - 13.04.2012 r.
Inwestorzy, którzy z optymizmem wrócili po świętach na rynek, mogą czuć się rozczarowani. Pomimo dobrej pierwszej serii wyników spółek w Stanach, dane ze strefy makro...

Marzec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek Skarbiec Depozytowy. Miesięczna stopa zwrotu na poziomie +0,98% była jedną z najwyższych w grupie funduszy dłużnych. Niewielki spadek cen obligacji w ostatnim tygodniu marca nie zmienił istotnie obrazu rynku.

Pierwszy kwartał 2012 roku okazał się bardzo udany dla posiadaczy akcji. Indeksy giełdowe na świecie odnotowały pokaźne, w większości dwucyfrowe zyski. Główny indeks rynku amerykańskiego S&P 500 zyskał 12%...

Marzec był okresem umiarkowanych wzrostów na rynku długu korporacyjnego. Po trzech pozytywnych miesiącach (grudzień 2011 – luty 2012) w marcu dynamika wzrostów wycen instrumentów dłużnych wyhamowała.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 02.04. - 05.04.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 02.04 - 06.04.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 26.03 - 30.03.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 19.03 - 23.03.2012 r.

Skarbiec Alternatywny - podsumowanie tygodnia 12-16.03.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 12.03 - 16.03.2012 r.

Najważniejszym wydarzeniem w lutym było przeprowadzenie drugiej
rundy LTRO, czyli udzielenie bankom komercyjnym niskooprocentowanej
pożyczki przez EBC. Brzmi znajomo?

Skarbiec-Alternatywny podsumowanie tygodnia 27.02-02.03.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 27.02 - 02.03.2012 r.

Za nami kolejny bardzo udany miesiąc dla funduszu Skarbiec Lokacyjny. Poprawa globalnego klimatu inwestycyjnego przez cały czas pozytywnie wpływała na wycenę długu. W dalszym ciągu to europejski dług korporacyjny, na którym...

Skarbiec-Alternatywny podsumowanie tygodnia 13-17.02.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 20.02 - 24.02.2012 r.

Skarbiec-Alternatywny podsumowanie tygodnia 06-10.02.2012 r.

Skarbiec Depozytowy - komentarz zarządzającego luty 2012 r.

Podsumowanie tygodnia 06.02 - 10.02.2012 r.

Pierwszy miesiąc nowego roku okazał się bardzo pozytywny dla Skarbiec Lokacyjny. Z miesięczną stopą zwrotu na poziome 3,22% fundusz znalazł się na pierwszym miejscu w grupie szeroko rozumianych portfeli dłużnych. Doskonały wynik na tle grupy...

Podsumowanie miesiąca - styczeń 2012 r.

Agencja Standard&Poor’s po raz kolejny pogroziła palcem dziewięciu krajom strefy euro, m.in. Francji, Włochom, Austrii, Hiszpanii i Portugalii. Francja straciła najwyższą wiarygodność kredytową na rzecz ratingu AA+ (takiego samego, jaki aktualnie mają Stany Zjednoczone). W przypadku Włoch...

Podsumowanie tygodnia 30.01 - 03.02.2012 r.

Podsumowanie tygodnia 23.01 - 27.01.2012 r.

Skarbiec-Alternatywny podsumowanie tygodnia 23-27.01.2012

Skarbiec-Alternatywny podsumowanie 2011 roku.

Podsumowanie tygodnia 16.01 - 20.01.2012 r.

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej 1 AHL1 (USD). Podsumowanie tygodnia 2-6 stycznia 2012 r.

Podsumowanie tygodnia 02.01 - 06.01.2012 r.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wykup bonów skarbowych o wartości 2,3 mld zł. Stanowi to ponad 13% całkowitego zadłużenia o zapadalności na 2012 r...


Podsumowanie tygodnia 26.12 - 30.12.2011 r.

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej 1 AHL1 (USD). Podsumowanie tygodnia 17-23 grudnia

Podsumowanie tygodnia 19.12 - 23.12.2011

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej 1 AHL1 (USD). Podsumowanie tygodnia 12-16 grudnia

Podsumowanie tygodnia 05.12 - 09.12.2011 r.
Każdego roku na początku grudnia, inwestorzy i komentatorzy giełdowi przypominają sobie o nachodzących świętach i z niecierpliwością wyczekują wzrostu poziomu indeksów, będących efektem zakupowego szału Polaków...

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej AHL.

Expose Premiera Donalda Tuska, mimo że przedstawia dość klarowny plan reform finansów publicznych i wyznacza konkretne kierunki działania, wzbudziło wiele obaw społeczeństwa. Ekonomiści natomiast pochwalili większość reform, zwracając jednocześnie uwagę, że na niektóre jest już nieco za późno...

Podsumowanie tygodnia 28.11 - 02.12.2011

Podsumowując ostatnie tygodnie na rynkach akcji, można zdecydowanie powiedzieć, że kierunki indeksów wciąż wyznaczają politycy i szefowie banków centralnych. Środowe komunikaty sześciu banków centralnych, dotyczące obniżki stóp procentowych...

Skarbiec-Alternatywny podsumowanie tygodnia 21 -25 listopada

Szukanie na parkietach jakichkolwiek oznak optymizmu wydaje się obecnie bezcelowe. Globalizacja sektora finansowego, poza swoimi pozytywnymi cechami, zwiększa również korelacje światowych giełd. Zmniejsza to w naturalny sposób efektywność procesu geograficznej dywersyfikacji portfeli.

Biuletyn Skarbiec - grudzień 2011

Miniony tydzień zakończył okres publikacji raportów finansowych za III kwartał 2011r.. Pomimo niepewnej sytuacji w europejskim sektorze finansowym, pozytywnymi wynikami zaskoczyły polskie banki. Zadowoleni mogą być również właściciele akcji spółek z branży chemicznej.

Komentarz do bieżącej polityki inwestycyjnej 1 AHL1 (USD) - październik 2011 r.

Początek ostatniego tygodnia rozpoczął się od ostrych spadków na giełdach europejskich oraz amerykańskich, na które w dużej mierze miały wpływ wydarzenia w strefie euro oraz brak finalnego rozstrzygnięcia problemu zadłużeniowego w Grecji...

Większość indeksów zakończyła ostatni tydzień nieznacznie ponad poziomem zamknięcia z poprzedniego piątku. Najsilniejsze wzrosty miały miejsce za oceanem. Na fali zaskakująco dobrych wyników amerykańskich spółek za trzeci kwartał (zagregowane wyniki tych spółek, które zdążyły opublikować raporty kwartalne okazały się o...

„Mini-hossa”, jak zatytułowaliśmy wzrosty światowych indeksów sprzed tygodnia, przedłużyła się na kolejny tydzień. Na dobre nastroje inwestorów wpłynęły przede wszystkim niezwykle optymistyczne informacje napływające ze strefy euro...

Miniony tydzień inwestorzy rozpoczęli w minorowych nastrojach. Pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem spadków wszystkich ważniejszych indeksów. W poniedziałek swoje tegoroczne minima na zamknięciu osiągnęły indeksy amerykańskie, przeceniając się o ok. 3 %...

Miniony kwartał był dla inwestorów jednym z najgorszych w ostatniej dekadzie i najgorszym od 2008 r. Giełdy europejskie były tymi, które radziły sobie w tym okresie najgorzej. W niechlubnym rankingu przoduje giełda rosyjska (-29,7% kwartalnie), którą dodatkowo pogrążyły spadające ceny surowców...

Bez wątpienia z początkiem sierpnia nastały bardzo nerwowe czasy dla wszystkich tych, którzy na bieżąco śledzą sytuację na światowych giełdach. Ostatni czwartek wpisuje się doskonale w ten obraz. Miniony tydzień rynki rozpoczęły standardową huśtawką nastrojów, do której zdążyły już przyzwyczaić inwestorów w przeciągu ostatnich tygodni. Okazało się to jednak być jedynie ciszą przed burzą. W czwartek giełdy ponownie obrały kierunek „na południe”.

Koniec ubiegłego tygodnia to spadki cen na wszystkich giełdach i ucieczka do bezpiecznych aktywów. Z reguły w takich sytuacjach beneficjentem było także złoto. Tym razem tak się nie stało. Od lokalnego szczytu w środę cena złota spadła o ok. 10%. Co sprawiło, że złoto podzieliło los innych, „ryzykownych”, aktywów ?