Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skonsolidowany zysk netto Skarbiec Holding w III kwartale 2020 r. przekroczył 24 mln zł

2020-11-17


Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. (I kwartał roku obrotowego 2020/2021). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ponad 45 mln PLN (wobec ponad 19 mln PLN rok wcześniej). Wypracowany przez Grupę zysk netto sięgnął ok. 24,2 mln PLN (ok. 3,4 mln PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w III kwartale 2020 r. wyniosły ok. 17,7 mln PLN wobec ok. 17,4 mln PLN w 2019 r. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły ok. 27 mln PLN wobec ok. 1,6 mln PLN w III kwartale roku poprzedniego.

Skarbiec TFI na koniec września 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ponad 5 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI przekraczała 3,8 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,8 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ponad 2 mld PLN. Według stanu na dzień 30.09.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.

- Zarówno miniony kwartał, jak i ostanie kilkanaście miesięcy było dla Grupy Skarbiec okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych. Niezmiernie istotny wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej miał rozwój światowej pandemii koronawirusa, która to przyczyniła się do niespotykanej dotąd niepewności w stosunkach gospodarczych i społecznych – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI. – Należy podkreślić, że w tym trudnym dla gospodarki okresie Skarbiec TFI dostarcza swoim klientom najwyższej jakości produkty, a nasz zespół zarządzających wypracowuje wysokie stopy zwrotu. Cały czas, dzięki zaangażowaniu całego zespołu– pracowników z tzw. obszaru back office, w tym pracowników biura zarządu, zarządzających, sprzedaży oraz ryzyka – pracujemy płynnie, budujemy rynkową pozycję spółki. To wspólne działania wszystkich pracowników składają się na sukces firmy, na nagrody i wyróżnienia. W tym miejscu warto przypomnieć m.in. zajęcie przez Skarbiec TFI pierwszego miejsca w niedawnym, opublikowanym w październiku, corocznym rankingu TFI przygotowywanym przez gazetę Rzeczpospolita – zaznacza Anna Milewska.

Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów w Skarbiec TFI jest także usługa asset management.

- Stawiamy na ten segment rynku w odpowiedzi na oczekiwania klientów poszukujących alternatywnych form inwestowania nadwyżek finansowych – mówi Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Na koniec września 2020 r. w puli środków zarządzanych w ramach asset management znajdowało się  ok. 1,3 mld PLN (wzrost o niemal 800 mln PLN w porównaniu z końcem września 2019 r.).
                         

- Stale rozwijamy nasze portfolio, nie zapominamy o obszarach intensyfikujących sprzedaż, rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Inwestujemy w potencjał Grupy pracując nad szeregiem nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem. W tej chwili prowadzimy kilka projektów, które mają zarówno zwiększyć komfort pracy zarządzających, dostarczyć im nowych rozwiązań podnoszących efektywność decyzji inwestycyjnych, a także przyczynić się do wzrostu dostępności naszych usług dla klientów – dodaje Prezes.