Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Połączenie Skarbiec Top Brands i Skarbiec Rynków Wschodzących

2019-02-28


W dniu 1 marca 2019 r. następuje połączenie subfunduszy: Skarbiec - Top Brands (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Skarbiec - Rynków Wschodzących (dalej: „Subfundusz przejmowany”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Klientom posiadającym jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Rynków Wschodzących, zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec - Top Brands. Od dnia 28 lutego 2019 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.

Wskazujemy jednocześnie, że Subfundusz przyjmujący nie przyjmuje wpłat w EURO, a po połączeniu subfunduszy jedyną walutą, w której realizowane będą odkupienia jednostek uczestnictwa będzie złoty.

Do wszystkich Uczestników posiadających aktywa w Subfunduszu Skarbiec - Top Brands w dniu 1 lutego 2019r. zostało wysłane pismo informujące.