Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Zmiana nazw funduszy dłużnych

2018-11-02


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego, a także wymaganiami regulatora w tej sprawie, Skarbiec TFI, od dnia 2 listopada 2018 roku, wprowadza zmiany w nazwach funduszy dłużnych:
Zarządzający funduszami dłużnymi - Kamil Sobolewski o funduszach dłużnych:

Subfundusz Oszczędnościowy (dawniej Kasa) to najbardziej defensywna propozycja w palecie Skarbca. Staraliśmy się tak sprofilować ten fundusz, by z jednej strony pozwalał przechowywać płynne środki i środki przeznaczone na zakup aktywów ryzykownych z możliwie małą zmiennością, a z drugiej strony konkurował stopą zwrotu z bankowymi depozytami.

Subfundusz Oszczędnościowy Plus (dawniej Obligacji Globalnych) to propozycja dla klientów o podobnym profilu. Także aktualna struktura portfela Oszczędnościowego Plus jest podobna jak Oszczędnościowego. Szersze limity na inwestycje w papiery przedsiębiorstw mogą w obecnych warunkach rynkowych być wykorzystane do zakupu instrumentów takich jak obligacje bankowe, które nieznacznie podnoszą oczekiwane stopy zwrotu przy bardzo umiarkowanym wzroście ryzyka. W moim zamyśle bufory te należy wykorzystać przede wszystkim w sytuacji kryzysowej. Ponadto subfundusz będzie miał możliwość wykorzystania wzrostów na rynku stóp procentowych.

Subfundusz Obligacja to sprawdzony lider wśród funduszy polskich obligacji skarbowych.

Subfundusz Dłużny Uniwersalny (dawniej Depozytowy) ma za zadanie korzystać z okazji czy nieefektywności na szeroko pojętym rynku dłużnym w kraju i za granicą. W jego przypadku nie oczekujemy od klienta wskazania typu aktywów dłużnych, na których ma być osiągnięta wyższa stopa zwrotu. Moim zadaniem jest tutaj wybór rynków dłużnych i identyfikacja nieefektywności z wykorzystaniem doświadczenia i warsztatu analitycznego.

Subfundusz Obligacji Wysokiego Dochodu (dawniej Lokacyjny) to propozycja dla osób akceptujących znaczną zmienność i oczekujących wysokiego dochodu, ale bez opuszczania spektrum funduszy dłużnych. Fundusz minimum 50% aktywów netto lokuje w obligacje wysokodochodowe przedsiębiorstw. W pewnym stopniu może je zastępować obligacjami krajów o ratingu poniżej A- (poniżej najgorszego z obecnych ratingów Polski). Fundusz czerpie wartość z aktywnego dostosowania udziału i kompozycji części wysokodochodowej w portfelu.