Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skarbiec TFI modyfikuje i wzmacnia zespół zarządzających długiem oraz przygotowuje się na wzrostu udziałów rynkowych w tym segmencie

2018-09-27


Z dniem 1 października 2018 roku do zespołu Skarbiec TFI dołączy Kamil Sobolewski, jeden z bardziej doświadczonych i cenionych na rynku zarządzających aktywami finansowymi, któremu zostanie powierzone lokowanie środków czterech funduszy inwestycyjnych, trzech otwartych oraz jednego zamkniętego. Z kolei za sterami Skarbiec Kasa, największego funduszu zarządzanego przez Skarbiec TFI, stanie Dariusz Lasek, członek zarządu i dyrektor departamentu instrumentów dłużnych i alternatywnych Towarzystwa. Zmienią się zarządzający także dla Skarbiec Rynków Surowcowych oraz Skarbiec Top Funduszy Akcji i Skarbiec Top Funduszy Stabilny.

Kamil Sobolewski obejmie zarządzanie otwartymi funduszami dłużnymi Skarbiec Depozytowy, lokującym środki w obligacje skarbowe i korporacyjne, Skarbiec Obligacji Globalnych inwestującym na rynkach zagranicznych oraz Skarbiec Lokacyjny, którego większość portfela stanowią jednostki funduszy dłużnych realizujących strategię „high yield”. Ponadto obejmie on zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym - Multiasset.

- Znam Kamila od wielu lat i jestem przekonana, że właśnie takich kompetencji oraz takiej znajomości rynku i wyczucia na nim okazji inwestycyjnych potrzebuje Skarbiec.– mówi Ewa Radkowska–Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI SA.

- Rozglądaliśmy się za osobą, która ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi portfelami instrumentów dłużnych zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Dlatego powierzając Kamilowi zarządzanie funduszami dłużnymi, które są istotną częścią oferty produktowej Skarbiec TFI, liczymy na znaczny wzrost naszego udziału w tym segmencie funduszy. – dodaje Dariusz Lasek, członek zarządu Skarbiec TFI.

Kamil Sobolewski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Wcześniej związany był z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale, w Union Investment we Frankfurcie nad Menem, a wcześniej w DG Banku. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals.

- Jako zwolennik strategii o charakterze globalnym doceniam, że zarząd Skarbca dostrzega potencjał rynku instrumentów dłużnych nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Takie podejście zapewnia nie tylko bezpieczną dywersyfikację portfela, ale również eliminuje szereg ograniczeń polskiego rynku, co w konsekwencji daje szansę na wypracowywanie atrakcyjniejszych wyników funduszy. – mówi Kamil Sobolewski.

Kamil Sobolewski wraz z Dariuszem Laskiem, dyrektorem departamentu instrumentów dłużnych i alternatywnych oraz Grzegorzem Zatrybem, głównym strategiem Skarbiec TFI oraz zarządzającym funduszami dłużnymi, będą tworzyć trzon strategii funduszy dłużnych i alternatywnych Towarzystwa. Wsparciem tego zespołu będą dwaj młodzi doradcy inwestycyjni, Mateusz Roda oraz Edgar Mikołajek, którzy dołączyli do Skarbiec TFI w minionym roku, a którym obecnie zostało powierzone zarządzanie kolejnymi portfelami Towarzystwa.

Zmieni się także zarządzający Skarbiec Rynków Surowcowych, którego minimum 66 proc. portfela stanowią instrumenty finansowe oparte o ceny surowców, a którego stery obejmie Edgar Mikołajek, odpowiadający ponadto za lokowanie środków w mFundusz dla aktywnych, mFundusz dla każdego oraz mFundusz dla odważnych, a także MAGNA FIZ.

Ze Skarbiec TFI odchodzą Jakub Krawczyk oraz Tomasz Wronka.

- Dziękujemy Kubie i Tomkowi za wkład i pracę jaką wnieśli w rozwój Skarbiec TFI, życząc realizacji ciekawych projektów inwestycyjnych. - mówi Dariusz Lasek, członek zarządu Skarbiec TFI SA.