Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Udany miesiąc dla Skarbiec TFI pomimo wymagającego rynku

2018-09-07


Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w sierpniu br. 4,6 mld PLN

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zwiększyły się m/m o blisko 4% i przekroczyły kwotę 2 mld PLN

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych były na porównywalnym poziomie m/m i wyniosły na koniec sierpnia br. 2,6 mld PLN

Sprzedaż netto w sierpniu br. wyniosła 42 mln PLN, a za okres styczeń - lipiec 2018 łącznie  560 mln PLN

 

Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w sierpniu 2018 blisko 4,6 mld PLN i oznacza to wzrost m/m o 1,2%. Skarbiec TFI konsekwentnie zwiększa aktywa detaliczne - od początku roku 2018 to wzrost o 14,2% natomiast r/r o 19,4 %. Sprzedaż netto od początku roku osiągnęła wynik 560 mln PLN. Miesięczna sprzedaż netto za sierpień br. wyniosła blisko 42 mln PLN.

„Uznajemy nasze wyniki za sierpień 2018 za dobre. Pomimo dużej zmienności na rynkach finansowych oraz utrzymującej się trudnej sytuacji na GPW konsekwentnie zwiększamy aktywa netto pod zarządzaniem. W sierpniu przekroczyliśmy kwotę 4,6 mld PLN – to rekordowy poziom w historii Skarbca TFI. Na bieżąco monitorujemy wybory naszych Klientów i staramy się dostosować do wymagającego rynku, który obecnie zdecydowanie wybiera produkty bezpieczne. Pod tym kątem wprowadzamy do oferty nowe produkty i poszerzamy sieć dystrybucji zgodnie z kierunkami nakreślonymi w strategii. Bardzo cieszy nas zaufane Klientów do naszych rozwiązań, przejawiające się w dodatniej sprzedaży netto naszych funduszy, która od początku 2018 roku przekroczyła już poziom 0,5 mld PLN. W grupie funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych prym wiedzie nadal Skarbiec Market Neutral ze wzrostem aktywów w sierpniu o +11,9% m/m, do poziomu prawie 42 mln PLN (+204,2% YTD). Dobry miesiąc zaliczył również Skarbiec Top Brands z aktywami na poziomie 80,2 mln PLN (+4,8% m/m i 73,1% YTD). Warto odnotować dobry miesiąc funduszu Skarbiec Akcja z aktywami na poziomie 341,6 mln PLN (+7,4% m/m i -15,3% YTD) oraz nieustająco Skarbiec Spółek Wzrostowych ze wzrostem aktywów +10% m/m, do blisko 557 mln PLN (39,2% YTD). W grupie funduszy pieniężnych niezmiennym liderem pozostaje Skarbiec Kasa z aktywami na poziomie 824,3 mln PLN, 3,9% wzrostem m/m (+203,8 % YTD), ale warto też wspomnieć o funduszu Skarbiec Obligacja który nieznacznie zwiększył aktywa pod zarządzaniem w minionym miesiącu, do 244,2 mln PLN (+1,1% m/m i +54,6 % YTD).” - podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.