Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec oraz Trigon rozpoczynają strategiczną współpracę

2018-08-30


Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec oraz Trigon rozpoczynają strategiczną współpracę


Skarbiec TFI i Trigon TFI podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi. Dzięki porozumieniu Skarbiec TFI stanie się największym z TFI notowanych na warszawskiej giełdzie pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. Klienci obu towarzystw otrzymają szerszy dostęp do rynków zagranicznych gwarantujących większe bezpieczeństwo i możliwości inwestycyjne.

Decyzja o rozpoczęciu strategicznej współpracy to efekt postępującej konsolidacji na rynku zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Wynika to ze wzrostu konkurencji oraz stałego podnoszenia wymogów regulacyjnych. Tylko duże, profesjonalnie zarządzane TFI będą w stanie zaoferować klientom szeroką paletę produktów dostosowaną do ich potrzeb oraz zachodzących na rynku zmian. Za sprawą podpisanego porozumienia wartość aktywów Skarbiec TFI zostanie istotnie zwiększona i przybliży spółkę do osiągnięcia strategicznego celu 8 mld PLN zgromadzonych w funduszach rynku kapitałowego. Tym samym Skarbiec TFI awansuje do pierwszej dziesiątki największych firm zarządzających takimi aktywami na polskim rynku.

„Podpisanie umowy z Trigon TFI wpisuje się w naszą strategię, której celem jest poszerzanie oferty oraz wzrost aktywów pod zarządzaniem. Chcemy rozwijać nasze kompetencje, szczególnie w zakresie rynków zagranicznych, gdzie możliwości inwestycyjne są w zasadzie nieograniczone, a duża płynność pozwala na ich efektywne wykorzystanie. Wierzymy, że tworzenie silniejszych i większych organizacji jest korzystne zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i klientów” – podkreśla Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Skarbiec TFI przejmie zarządzanie portfelami wybranych funduszy Trigon TFI i będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z funduszami rynku kapitałowego. W pierwszej kolejności Skarbiec TFI przejmie zarządzanie portfelami następujących funduszy:

•    Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
•    Trigon Medycyny i Innowacji FIZ
•    Globalny Fundusz Medyczny FIZ
•    Trigon Stabilny Dochód FIZ
•    Trigon Obligacji Plus FIZ

Umowa o strategicznej współpracy nie obejmuje linii biznesowej funduszy sekurytyzacyjnych Trigon TFI, w tym funduszy, które w przeszłości były serwisowane przez GetBack.

„Mamy uzgodniony plan współpracy i skupiamy się na tym, co najlepsze i najbezpieczniejsze dla naszych klientów. Przenoszenie funduszy będzie odbywać się etapami, tak aby nie zaburzać ciągłości funkcjonowania obu firm. W pierwszej kolejności przenosimy do Skarbiec TFI pięć funduszy. Fundusze sekurytyzacyjne pozostaną w Trigon TFI. Ten podział jest szczególnie ważny ze względu na bezpieczeństwo powierzanych funduszom środków
i posiadane przez obie firmy kompetencje. To nasza świadoma i odpowiedzialna decyzja wynikająca z troski o klientów” – dodaje Marek Juraś, prezes Trigon TFI.

Na mocy podpisanego porozumienia zostaną podjęte działania zmierzające do przejęcia przez Skarbiec TFI zarządzania wybranymi funduszami zarządzanymi obecnie przez Trigon TFI.  Rozważane jest przejęcie zarządzania funduszami w modelu finansowym podziału dochodów lub poprzez wariant podziału Trigon TFI przez wydzielenie i przeniesienie na Skarbiec TFI zorganizowanej części przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych obu podmiotów oraz odpowiednich zgód regulacyjnych. Skarbiec będzie rozwijał ofertę funduszy rynku kapitałowego, natomiast fundusze sekurytyzacyjne pozostają w Trigon TFI.