Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Mocny początek 2018 roku: ponad 4,2 mld PLN aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI

2018-02-08


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec stycznia 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16,4 mld PLN.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Towarzystwa przekroczyły w styczniu 4,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i plasuje Skarbiec TFI w pierwszej piątce niezależnych TFI w Polsce.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia b.r. wyniosły ponad 2 mld PLN, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z danymi na koniec grudnia 2017.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia br. r. wyniosły 2,21 mld PLN, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

– Po bardzo udanym roku 2017 nowy rok kalendarzowy zaczęliśmy mocnym akcentem. Styczeń był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI osiągnęła tym samym rekordowy poziom 4,2 mld PLN. Styczeń był także kolejnym bardzo udanym miesiącem pod kątem sprzedaży netto - sięgnęła ona 108 mln PLN, co jest dla nas wyraźnym sygnałem, ze zarówno zmiany w ofercie Towarzystwa, jak i wzmocnienie naszego zespołu nowymi zarządzającymi spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony Klientów. Początek roku był także udany dla funduszy Skarbca TFI pod względem osiągniętych wyników – 14 z naszych funduszy znalazło się w pierwszym kwartylu pod względem stopy zwrotu - mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Styczeń był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych. Aktywa tej grupy funduszy wzrosły w ub. miesiącu w porównaniu do wartości na koniec grudnia 2017 r. o 6% i przekroczyły wartość 2 mld PLN. Szczególnie dobry styczeń miały:

-fundusze inwestujące w akcje małych i średnich spółek notowanych na regulowanych rynkach na całym świecie i na GPW, czyli Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek – wzrost o 25,8% m/m (+ 16,1 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 78,7 mln PLN), Skarbiec Małych i Średnich Spółek +13,2% m/m (+ 21,2 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 181,4 mln PLN),

- Skarbiec SARA FIZ - fundusz absolutnej stopy zwrotu, o silnie skoncentrowanym portfelu akcji i wysokiej płynności - wzrost o 18,6% (+6,4 mln PLN, suma aktywów wynosi 40,3 mln PLN),

- Skarbiec Top Brands inwestujący w akcje spółek o najsilniejszej marce, będących światowymi liderami innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu - do góry o 18,2% m/m (+ 8,4 mln PLN, co daje aktywa na poziomie 54,8 mln PLN na dzień 31 stycznia 2018) - oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych skoncentrowany na akcjach liderów w swoich branżach, walorach najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych, osiągających wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale +13,1% m/m (+52,3 mln PLN, suma aktywów 452,3 mln PLN).

Wśród funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych, które przekroczyły próg 2 mld PLN i osiągnęły wartość 2,21 mld PLN, kolejny dobry miesiąc zaliczyły mFundsze rozwijane przez nas we współpracy z mBankiem. Ich aktywa wzrosły w styczniu o 12% (+ 48,8 mln PLN, co daje sumę aktywów na koniec stycznia 2018 w wysokości 452,3 mln PLN). Styczeń był także udany dla Skarbca Kasa – funduszu pieniężnego inwestującego w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu lub zmiennym oprocentowaniu, który zwiększył aktywa o 8,8 mln PLN (+3,2%, suma aktywów przekroczyła 280 mln PLN).