Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Ponad 4 mld aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec 2017 roku

2018-01-09


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych – na koniec grudnia 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości 16,2 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 1,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia ubr.r. wyniosły 2,13 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 30% w porównaniu z końcem 2016.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych w listopadzie przekroczyły 4 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 28% w porównaniu z końcem 2016.

– 2017 był dla nas bardzo udanym rokiem. Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI przekroczyła na koniec 2017 roku rekordowy poziom 4 mld PLN. Sprzedaż netto w grudniu po raz kolejny była dodatnia i sięgnęła ok. 51 mln PLN, co dało sprzedaż netto na łącznym poziomie ok. 190 mln PLN w IV kwartale. Od początku roku aktywa funduszy detalicznych Skarbca wzrosły o 889 mln PLN, czyli o ponad 28% - mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Warto podkreślić, że fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI znalazły się w czołówkach zestawień najlepiej inwestujących polskich funduszy w 2017 roku, praktycznie we wszystkich kluczowych kategoriach aktywów – m.in. mieszane polskie stabilnego wzrostu (Skarbiec III Filar +11,1% wzrostu w 2017), mieszane polskie zrównoważone (Skarbiec Waga Zrównoważony +13,9%), akcji polskich (Skarbiec Akcja, +25,4%), akcji polskich małych i średnich Spółek (Skarbiec Małych i Średnich Polskich Spółek, +21,2%) oraz akcji zagranicznych, gdzie aż trzy fundusze Skarbca znalazły się w czołówce – Skarbiec Spółek Wzrostowych +38,3%, Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +33,4% oraz Skarbiec Top Brands +32,6%.

Grudzień dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych był miesiącem trudniejszym. Natomiast cały rok 2017 był bardzo udany i w rezultacie na koniec roku aktywa tej grupy funduszy wyniosły 1,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 392 mln PLN za cały okres (+26% r/r). W 2017 roku największe przyrosty aktywów zanotowaliśmy m.in. w funduszach Skarbiec Obligacji Globalnych (+245 mln PLN rok do roku) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych (+155 mln PLN rok do roku).

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec 2017 roku wyniosły 2,13 mld PLN, co oznacza wzrost o 496 mln PLN od początku 2017 r. (+30,4% r/r) i wzrost o 56 mln PLN w grudniu. W tej grupie funduszy kolejny udany miesiąc z rzędu zanotował: Skarbiec Obligacji Globalnych (+16,1 mln PLN i +245 mln PLN za cały rok) oraz mFundusze rozwijane w partnerstwie z mBankiem (+41,6 mln PLN, +356 mln PLN za cały rok) – podsumowuje Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.