Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Kolejna zmiana w ofercie produktowej Skarbiec TFI - Skarbiec Kasa z nową strategią inwestycyjną

2017-11-29


Z dniem 01.03.2018 wejdzie w życie nowa polityka inwestycyjna subfunduszu Skarbiec Kasa, jednego z najstarszych funduszy pieniężnych w Polsce. Trzonem produktu pozostaną inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego nastawione na płynność i bezpieczeństwo. Zmiany dotkną kategorii papierów korporacyjnych, ponieważ zniknie główne nastawienie na papiery bankowe. Zgodnie z nową polityką inwestycyjną, portfel subfunduszu zostanie dodatkowo uzupełniony o instrumenty z eurorynku, zabezpieczone do polskiego złotego. Subfundusz otworzy się również na papiery dłużne, oparte na stałym kuponie i horyzoncie czasowym dłuższym niż 18 miesięcy, czego efektem będzie wydłużenie duration portfela.

Nowa polityka inwestycyjna subfunduszu Skarbiec Kasa zakłada utrzymanie pieniężnego charakteru produktu, przy jednoczesnym dostosowaniu palety jego narzędzi inwestycyjnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Z kolei uwzględnienie w strategii inwestycyjnej subfunduszu dodatkowych rynków, które do tej pory, pomimo dopuszczenia przez statut, nie były wykorzystywane, pozwoli uatrakcyjnić jego wynik inwestycyjny i zwiększyć dywersyfikację.

- Kategoria funduszy pieniężnych rządzi się swoimi prawami i nie można w takich produktach wystawiać się na duże ryzyko. Warto jednak wykorzystywać wszystkie te możliwości rynkowe, które pozwolą na uzyskiwanie lepszej stopy zwrotu dla naszych klientów. – mówi Dariusz Lasek, członek zarządu Skarbiec TFI.

Zoptymalizowanie strategii subfunduszu, poprzez poszerzenie palety narzędzi, w które lokuje aktywa o nowe możliwości inwestycyjne, zwiększy jego atrakcyjność dla klientów instytucjonalnych, wśród których zainteresowanie funduszami zauważalnie rośnie. Skarbiec TFI, chcąc wykorzystać potencjał tej grupy klientów, utworzyło dedykowany ich obsłudze Departament Klientów Instytucjonalnych. Kolejnym krokiem jest odpowiedź na ich potrzeby inwestycyjne i zaoferowanie im rozbudowanej palety produktów inwestycyjnych, oferujących atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. 

- Skarbiec Kasa, obok  Skarbiec Obligacji Globalnych, który jest funduszem o targetowanej stopie zwrotu, będzie alternatywą dla depozytów bankowych. Dzięki szerokiej palecie instrumentów i narzędzi inwestycyjnych, Fundusz będzie atrakcyjną formą lokowania nadwyżek pieniężnych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. – podsumowuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za sprzedaż oraz ofertę produktową Towarzystwa.