Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

Skarbiec TFI i JPMorgan Asset Management przekształcą ofertę funduszu parasolowego Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO.

2017-11-22


Z dniem 1 grudnia 2017 roku, fundusz parasolowy działający dotychczas pod nazwą Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, zmieni nazwę na  Skarbiec - Global Funds SFIO. Wraz ze zmianą nazwy, zmodyfikowana zostanie również jego oferta. Wchodzące w skład funduszu trzy subfundusze będą kontynuowały swoje strategie inwestycyjne, polityka lokowania aktywów dwóch kolejnych zostanie zmieniona, a pozostałe trzy subfundusze ulegną likwidacji.

Partnerzy, Skarbiec TFI i JP Morgan Asset Management, po trwającej blisko 5 lat współpracy w zakresie tworzenia i zarządzania funduszem parasolowym Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, podjęli decyzję o przekształceniu wspólnej oferty inwestycyjnej.
      
Trzy subfundusze działające obecnie jako:

•    JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska,
•    JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
•    JPMorgan - Global Income Fund Polska,

zmienią nazwy na :

•    Skarbiec - Emerging Markets Opportunities,
•    Skarbiec - Global High Yield Bond,
•    Skarbiec - Global Income.

Produkty te będą realizowały swoje dotychczasowe strategie inwestycyjne, polegające na lokowaniu od 65 do 100% aktywów w subfundusze zarządzane przez JP Morgan Asset Management, odpowiednio w JPM Emerging Markets Opportunities Fund, JPM Global High Yield Bond Fund oraz JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund.

Kolejne dwa subfundusze, z dniem 1 marca 2018 roku, zmienią nie tylko swoje nazwy ale również założenia polityki inwestycyjnej. 

JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska, będzie działał pod nową nazwą Skarbiec - Global Select Equity. Strategia inwestycyjna subfunduszu będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który jest jednym z najlepszych na świecie funduszy inwestujących w akcje na rynkach rozwiniętych.

Z kolei JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska, zmieni nazwę  na Skarbiec - Global Bond Opportunities swoje aktywa będzie lokował w subfundusz JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokacje w różne segmenty obligacji.

We wszystkich wyżej wymienionych subfunduszach nie ulegną zmianie pozostałe parametry, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.

- Po przeanalizowaniu obecnej oferty produktowej Skarbiec TFI i kierunków w jakich idzie rynek, uznaliśmy że optymalnym rozwiązaniem będzie oferowanie pięciu funduszy, lokujących środki w produkty zarządzane przez JPMorgan Asset Management. Wybrane fundusze, niektóre z nich o nieco zmodyfikowanych politykach inwestycyjnych, będą stanowiły, nie tylko ciekawe uzupełnienie naszej oferty, ale również doskonale wpiszą się w oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Postawiliśmy na dwa globalne rozwiązania obligacyjne,  dwa globalne produkty akcyjne oraz jedno globalne narzędzie o charakterze multiassetowym. - komentuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za sprzedaż oraz ofertę produktową towarzystwa - Warto zaznaczyć, że wybrane przez nas rozwiązania wypadają bardzo dobrze na tle konkurentów pod względem osiąganych wyników.

Zgodnie z nową strategią współpracy, JP Morgan nadal będzie wspierał Skarbiec TFI w działaniach marketingowych, szkoleniowych i spotkaniach z klientami.

Z dniem 29 grudnia 2017 roku rozpocznie się likwidacja pozostałych trzech subfunduszy: Skarbiec JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska, Skarbiec JPMorgan Global Healthcare Fund Polska oraz Skarbiec JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska. Dodatkowo, 30 listopada 2017 roku zostaną zmienione  ich nazwy, odpowiednio na Skarbiec - Europe Strategic Dividend, Skarbiec - Global Healthcare oraz Skarbiec - Global Macro Opportunities. Wypłata środków z tytułu likwidacji subfunduszy nastąpi w  pierwszym kwartale 2018 roku. Do dnia rozpoczęcia likwidacji, tj. 29 grudnia 2017 roku, subfundusze zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że ostatnie zlecenia muszą zostać przetworzone z dniem wyceny 28 grudnia 2017. Dla zleceń przetworzonych po tej dacie wypłata środków nastąpi po zakończeniu likwidacji subfunduszy Koszty likwidacji zostaną pokryte przez TFI i nie będą miały wpływu na wycenę likwidowanych subfunduszy.

- Wierzę, że tak skonstruowana oferta Skarbiec TFI w zakresie funduszy globalnych inwestujących w rozwiązania zarządzane przez JPMorgan Asset Managment, jeszcze lepiej odpowie na potrzeby naszych klientów i spotka się z ich uznaniem i zainteresowaniem - podsumowuje Jacek Janiuk.