Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj.Akceptuję  |  Ukryj

3,85 mld PLN aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec sierpnia 2017 r.

2017-09-06


Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec sierpnia 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości blisko 16,3 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec sierpnia b.r. wyniosły 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec sierpnia b.r. wyniosły 2105 mln PLN, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z końcem 2016.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych w sierpniu sięgnęły 3,85 mld PLN, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z końcem 2016.

– Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI (fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, skierowane do szerokiego grona inwestorów) wyniosła na koniec sierpnia 3,85 mld PLN, co oznacza, że zwiększyły się od początku roku o ponad 713 mln PLN czyli o 16%. W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia ze wzrostem aktywów pod zarządzaniem we wszystkich grupach funduszy cyklicznych: wysoko- i niskomarżowych, mFunduszach i produktach rozwijanych wspólnie z JP Morgan – za wyjątkiem absolute return i alternatywnych.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych na koniec ubiegłego miesiąca osiągnęły 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 110 mln PLN od początku 2017 r. (-65 mln PLN w sierpniu). Wśród funduszy akcyjnych kolejny dobry miesiąc zaliczył m.in. Skarbiec Spółek Wzrostowych (+10 mln PLN w sierpniu, +99 mln PLN YTD). Na uwagę zasługuje także poziom aktywów Skarbiec Akcja (bz, +99 mln PLN YTD).

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec sierpnia b.r. wyniosły 2105 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 470 mln PLN od początku 2017 r. (+217 mln PLN w sierpniu). W tej grupie funduszy najwięcej nowych aktywów pozyskały: Skarbiec Obligacji Globalnych (+28 mln PLN i +166 mln PLN YTD), Skarbiec Lokacyjny (+26 mln PLN i +61 mln PLN YTD) oraz Skarbiec Kasa (+162 mln PLN, +150 mln PLN YTD). Aktywa mFunduszy (produkt rozwijany w partnerstwie z mBankiem) wzrosły w sierpniu o 30 mln PLN (+215 mln PLN YTD).– mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.